Externe Zaken Archive

SP voor ondernemers

22 Apr 2009

Veel mensen lijkt het geen natuurlijke combinatie. Dat is zeg maar een van de beter bewaarde geheimen van de SP. En dat is jammer, want zeker lokaal liggen de belangen meestal niet zo heel ver uiteen.

Diverse ondernemerclubs hebben een manifest opgesteld om aan te geven wat zij graag terug willen zien in de verkiezingsprogramma’s van de partijen, alvast voor volgend jaar. Ik zal een paar belangrijke punten noemen en aangeven hoe de SP daar tegenover staat.

Toevoegen van m2?s aan Bleizo heeft gevolgen voor de marktruimte voor kantoren en bedrijven in de stad Zoetermeer. Hierop moet actief beleid gevoerd worden door bijvoorbeeld incourante binnenstedelijke kantoorlocaties om te zetten in creatieve woonwerkeenheden of andere stedelijke voorzieningen.

Zoals bekend zijn wij groot voorstander van het ombouwen van dergelijke panden. Check dus.

In het centrum van Zoetermeer is er een tekort aan kleinschalige horecagelegenheden.

Punt. Nuff said, rechtstreeks uit ons programma.

Daarnaast zijn winkelcentra naast commerciële centra ook sociale ontmoetingsplekken in de wijk. Het goed functioneren ervan is daarom van groot belang. De gemeente dient het initiatief te (blijven) nemen om samen met eigenaren en ondernemers tot verbetering en vernieuwing te komen van deze centra.

Ook dit verschilt niet echt van de SP-visie. Juist het sociale component is belangrijk en daarvoor moeten gemeente en ondernemers samenwerken. De leefbare wijk noemde wij dat in 2006.

Er is in Zoetermeer behoefte aan kleinschalige bedrijfs- en kantoorruimten. Starters wijken uit naar omliggende plaatsen als niet snel adequate, betaalbare ruimte wordt gevonden. Wil de stad ook startende ondernemers aan zich binden, dan dient er ruimte voor deze bedrijven te worden gecreëerd.

In 2006 vonden wij er dit van :  ‘Kleine ondernemers werken vaak lang en zeer hard. Toch is de bestaanszekerheid vaak in het gedrang. Bovendien geven zij een eigen gezicht aan de gemeente. Er moet onderzocht worden hoe klein ondernemerschap ondersteund kan worden door het scheppen van voorwaarden en mogelijkheden. Hier moet gedacht worden aan betaalbare bedrijfs- en winkelruimte en gunstige lokale belastingtarieven’.

Zo maar een paar voorbeelden uit het manifest van de ondernemers en hoe de SP er tegenaan kijkt. Veel andere voorstellen ondersteunen wij ook gewoon en zijn vaak ook huidig beleid.

Het enige waar wij  wat de kriebels van krijgen zijn termen als ‘citymarketing’ en zoals bekend zijn wij ook geen groot voorstander van het megalomane leisurebeleid ten koste van andere zaken. Wij houden het liever kleinschalig en daarmee kunnen we het dus van harte vinden met de mening van menig ondernemer!

Stadsgewest en openbaar vervoer

21 Apr 2009

Opvallend stuk in het AD vandaag. De PvdA vindt het belachelijk dat de kilometers tussen Zoetermeer en Den Haag duurder zijn als gevolg van een beslissing van het stadsgewest. En terecht overigens, dat kunnen we helemaal ondersteunen. De SP vindt toch al dat het OV moet concurreren met de auto en dus een stuk goedkoper moet.

Maar er is meer aan de hand:

PvdA-gemeenteraadslid Werner Kasten: ?Het besluit is dus al genomen en we worden achteraf geïnformeerd. Onze Zoetermeerse belangen zijn niet goed verdedigd in Haaglanden.??

Dat is inderdaad een gevolg van onze deelname aan het stadsgewest. Ik heb op een blauwe maandag in het niet democratisch gekozen algemeen bestuur gezeten en eerlijk gezegd ook zelden zo’n a-democratische boel gezien.

Normaal gaat de provincie over het OV, maar hier doet het stadsgewest vrijwel alle provinciale taken. Groot verschil is dat we voor de provincie naar de stembus kunnen!

Ik hoop dat de PvdA binnen de gelederen ook deze analyse eens gaat overdenken. De SP is al veel langer tegen stadsgewesten, precies om deze reden. Met de PvdA – zowel lokaal als landelijk – zouden we een stuk sterker staan natuurlijk!

Treasurystatuut

21 Apr 2009

Een beetje voor de fijnproevers is het wel. Het treasurystatuut regelt in wat de gemeente mag investeren. Zo ook in maatschappelijk belangrijke doelen:

“Deelnemingen heeft de gemeente in de Bank Nederlandse Gemeenten, Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland, ENECO en Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Het beheer van deze deelnemingen staat los van de rol van treasury, omdat deze deelnemingen niet gehouden worden vanuit het oogpunt van beleggen van overtollige middelen, maar uit politieke overwegingen (dus in het kader van het uitoefenen van de publieke taak).”

Aangezien het stuk amper te vinden is via de Zoetermeerse website gooi ik hem maar even hier. Het is ook de basis voor de vervolg schriftelijke vragen ( nieuwsbericht, vragen) .

Infoavond Tweede-Stationsstraat gemoedelijk

20 Apr 2009

Ik ben zojuist even bij de informatie-avond in de Veur over de nieuwe woningen achter de Tweede-Stationsstraat ( naast de Rabobank ) die ERA-bouw is van plan te bouwen.

Men had heel slim alles buiten gezet zodat met een heerlijk avondzonnetje iedereen op de hoogte werden gebracht. De betrokken bewoners hebben in elk geval geen problemen met het plan maar hadden wel veel vragen over de ligging, parkeerproblemen en andere practische zaken. Wat wel overigens een belangrijk punt is de geluidswal die niet helemaal afdekkend is. Dat is iets waar wij op zullen letten en aandacht voor vragen, maar eigenlijk ga ik er van uit dat men dat zelf ook al bedacht heeft ( uitgaande van de antwoorden die o.a. ERA zelf gaf ).

Een aantal gaven aan dat Rabobank medewerkers bij hun in de straat parkeren en dat dat wel erg druk kan worden. Met zo’n signaal kan ik natuurlijk gelijk naar de wethouder stappen om dat aan te kaarten.

Hier lijkt de inspraak in elk geval prima te lopen. Een mooi voorbeeld van hoe een gematigd plan ook zonder allerlei drama’s gerealiseerd kan worden!

Proef met gratis OV voor doelgroepen

16 Apr 2009

Vanavond in de commissie zal waarschijnlijk positief geadviseerd worden om een proef te houden met gratis OV voor doelgroepen ( ouderen, kinderen ). De SP is al lang voorstander van dergelijke onderzoeken om het openbaar vervoergebruik te stimuleren en dus overlast van autoverkeer te verminderen.

Andere partijen hebben zich later hier ook achter geschaard. Eind 2009 zal de proef dan eindelijk van start gaan. In sommige steden is het effect zeer groot en positief, terwijl in andere steden het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ik ben benieuwd welke kant Zoetermeer op zal gaan.

Doorstroom woningen niet af te dwingen

8 Apr 2009

Afgelopen maandag kwam het begrip doorstroming weer langs in de raad bij de discussie over het winkelcentrum Oosterheem. In plaats van dure verkoop gaat De Goede Woning namelijk betaalbare huurwoningen bouwen daar nu de markt voor die dure woningen goeddeels is ingestort in de regio. Iets waar we als SP heel blij mee zijn, want er is een grote wachtlijst hiervoor.

DGW probeert op deze manier de doorstroom te bevorderen zodat starters en anderen ook weer meer kans krijgen op de markt. Dat valt echter niet te bevorderen. Iedereen mag namelijk wonen waar die wil. Bij sociale woningen kunnen daar wel enkele eisen aan gesteld worden.

VVD wilde dat afdwingen, maar dat is niet mogelijk. D66 voegde er nog aan toe dat er altijd problemen rond sociale woningbouw waren en of dit stuk wellicht niet nog in een volgende commissie besproken moet worden. Het voorstel van de VVD is net niet aangenomen ( met D66, VVD, Leefbaar Zoetermeer en Lijst Nawijn voor ).

Beide opmerkingen vind ik er misplaatst. Er is geen overeenkomst tussen problemen in een buurt en of dat huur danwel koopwoningen zijn. En nog meer uitstel? De bewoners van Oosterheem verdienen juist zo snel mogelijk hun centrum!

Wie is de groenste?

7 Apr 2009

Duurzaam en groen is in. Gelukkig maar natuurlijk, eindelijk worden er serieuze stappen gezet. Alle partijen buitelen over elkaar heen om te belijden hoe duurzaam ze wel niet zijn. Zoals altijd zou moeten kijkt een kritisch persoon naar het verschil tussen woord en daad. Dat verschilt op menig terrein ( jongerenhuisvesting iemand? ) nogal.

Maandag was er weer zo’n eikmoment over het stuk ‘duurzaam inkopen’. De gemeente probeert haar verantwoordelijkheid te nemen om zo veel als mogelijk eerlijke producten te kopen. Dat is heel goed, maar iedereen weer dat een fairtrade repen chocolade of biologische producten duurder zijn dan de niet-duurzame varianten. Dat verdient zich terug in moeilijk meetbare zaken als een gezondere omgeving, meer mensenrechten elders en een betere samenleving.

Toch wilden de VVD en Lijst Nawijn geen cent extra uittrekken hiervoor en beschuldigden de rest van de raad de burgers op te laten draaien voor duurzame retoriek. Dat het zich anders terugbetaald was kennelijk niet zo belangrijk. Ook vond ik het nogal een onderbuik argument. Dat geluid hoor je niet als de gemeente een bedrijf steun verleent.

Zo wordt het duidelijk dat als je de mooie bovenlaag van de retoriek eraf pelt er nogal wat verschil zit tussen theorie en realiteit.

De SP is overigens sterk voor een goed duurzaam inkoopbeleid. Het kost wellicht in het begin iets meer, maar versterkt de stad en zal op termijn leiden tot besparingen. Zeker als je de maatschappelijke effecten meerekent!

Constructief debat over Eneco

1 Apr 2009

eneco_logo100Nee, niet in onze gemeente, maar in Den Haag was er afgelopen maandag een debat over de toekomst van Eneco als publiek bedrijf. SP Tweede-Kamerlid Paulus Jansen ging in discussie met een vertegenwoordig van Eneco en een lobbyist voor marktwerking in de energiesector.

090331_kombrink_enecodebat

Alle argumenten passeerden de revue. De zaal was in grote mate voorstander van het behouden van Eneco en dus tegen eventuele verkoop van aandelen Eneco. Opvallend waren de uitspraken van de vertegenwoordiger van Eneco zelf.? Zij zien zichzelf liever duurzaam worden dan verkocht worden.  Het veelgehoorde argument dat een groot energiebedrijf beter en goedkoper kan werken door inkoopvoordeel wordt niet gedeeld.? Dat argument is ?weinig analytisch? en meer gehoord in de bestuurskamers dan bij mensen op de vloer.

Daarnaast blijkt volgens onderzoek (onder 80 bedrijven)  dat een energiebedrijf met zo?n 2-2,5 miljoen aansluitingen ( zoals Eneco ) vaak beter werkt. Eneco hekelde dan wel weer de opstelling van de gemeentes die zich eigenlijk nooit als actief aandeelhouder opstellen, maar alleen interesse hebben in de dividend. Dat is iets om in onze raad ook eens over te gaan praten. Immers hebben wij ook een duurzaamheidsopgave, dat zou goed in samenspel kunnen.

090331_ingrid_baart

Daarna was er een kort debat tussen raadslid Koen Baart (PvdA) en Ingrid Gymorei (SP) over de toekomst van Eneco. Ook daar was de uitkomst na enige tijd dat het geen goed idee was. Helaas wilde de PvdA niets toezeggen in verband met collegebeslommeringen en fractieoverleg ( jammer ) maar het neigt naar een ?behouden van Eneco?. Zie ook het nieuws op de site van Den Haag.

Daarmee zou dat de derde grootaandeelhouder zijn die ( na Rotterdam en Dordrecht ) ‘nee’ zegt tegen verkoop. En daarmee is het ook gelijk duidelijk hoe slecht onze vragen in Zoetermeer zijn beantwoord. Daar komt ook een vervolg op!

Winkelcentrum Oosterheem

26 Mar 2009

Goed nieuws voor de bewoners van Oosterheem: het winkelcentrum gaat er -eindelijk- komen. Natuurlijk wel erg laat, aangezien het er al een jaar of wat had moeten staan.

Het probleem was gesteggel met de projectontwikkelaars over de woningen die boven het winkelcentrum moesten komen. Toen kwam er vraaguitval naar appartementen in de dure sector en de crisis en voila het probleem kon toch op een andere manier worden opgelost.

Woningbouwcorporatie De Goede Woning gaat nu woningen bouwen die ‘onrendabel’ zijn in het kader van hun sociale taken. De gemeente neemt genoegen met een lagere grondprijs. Dat zijn kennelijk de voorwaarden waar niet bouwen voor winsten maar bouwen naar behoefte uit voort kan komen.

Ik wens het college in elk geval nog veel meer van dit soort wijsheden totdat ook deze manier evenveel kansen op de markt hebben! En natuurlijk dat deze wijk zsm een goed en mooi winkelcentrum hebben.

Fase: verkiezingen

25 Mar 2009

Het zal een ieder die zich niet dagelijks bezighoudt met politieke beslommeringen vast ontgaan vooralsnog, maar de verkiezingen komen er weer aan.

Op 4 juni 2009 stemt Nederland voor het Europese parlement. In de afdeling zijn de voorbereidingen al een tijdje in volle gang. Niet alleen hebben we het  programma besproken en daar ons commentaar over gegeven maar natuurlijk moet er ook campagne worden gevoerd. Dat is natuurlijk een van de leukere dingen en zoals bekend van ons zullen we ook deze keer weer origineel uit de hoek komen!

Er staan ook nog andere verkiezingen op stapel waar weinig mensen wat van merken: de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Ook hier geld: programma, campagnes en natuurlijk de juiste mensen selecteren om ons werk hier in de afdeling, op straat met de mensen en in de raad voort te zetten.

Het begint echter dus ook de tijd te worden van promotie. Menig fractie roert zich al en het komende jaar zal iedereen op zijn tenen lopen om straks de felbegeerde voorkeur te hebben bij de mensen die het rode potlood (de stemmachines zijn eruit!)  hanteren. Mijn voorlopige advies: kijk in juni en volgend jaar naar wat een partij de hele periode heeft gedaan, wat ze hebben gestemd en waar ze mee bezig zijn geweest.  Krijg je een veel beter beeld!

Deze stek zal er ongetwijfeld regelmatig van vers nieuws worden voorzien. En voor een ieder die de SP een warm hart toe draagt:  kom vooral meedoen!