Een beetje voor de fijnproevers is het wel. Het treasurystatuut regelt in wat de gemeente mag investeren. Zo ook in maatschappelijk belangrijke doelen:

“Deelnemingen heeft de gemeente in de Bank Nederlandse Gemeenten, Co√∂rdinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland, ENECO en Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Het beheer van deze deelnemingen staat los van de rol van treasury, omdat deze deelnemingen niet gehouden worden vanuit het oogpunt van beleggen van overtollige middelen, maar uit politieke overwegingen (dus in het kader van het uitoefenen van de publieke taak).”

Aangezien het stuk amper te vinden is via de Zoetermeerse website gooi ik hem maar even hier. Het is ook de basis voor de vervolg schriftelijke vragen ( nieuwsbericht, vragen) .