Veel mensen lijkt het geen natuurlijke combinatie. Dat is zeg maar een van de beter bewaarde geheimen van de SP. En dat is jammer, want zeker lokaal liggen de belangen meestal niet zo heel ver uiteen.

Diverse ondernemerclubs hebben een manifest opgesteld om aan te geven wat zij graag terug willen zien in de verkiezingsprogramma’s van de partijen, alvast voor volgend jaar. Ik zal een paar belangrijke punten noemen en aangeven hoe de SP daar tegenover staat.

Toevoegen van m2?s aan Bleizo heeft gevolgen voor de marktruimte voor kantoren en bedrijven in de stad Zoetermeer. Hierop moet actief beleid gevoerd worden door bijvoorbeeld incourante binnenstedelijke kantoorlocaties om te zetten in creatieve woonwerkeenheden of andere stedelijke voorzieningen.

Zoals bekend zijn wij groot voorstander van het ombouwen van dergelijke panden. Check dus.

In het centrum van Zoetermeer is er een tekort aan kleinschalige horecagelegenheden.

Punt. Nuff said, rechtstreeks uit ons programma.

Daarnaast zijn winkelcentra naast commerciële centra ook sociale ontmoetingsplekken in de wijk. Het goed functioneren ervan is daarom van groot belang. De gemeente dient het initiatief te (blijven) nemen om samen met eigenaren en ondernemers tot verbetering en vernieuwing te komen van deze centra.

Ook dit verschilt niet echt van de SP-visie. Juist het sociale component is belangrijk en daarvoor moeten gemeente en ondernemers samenwerken. De leefbare wijk noemde wij dat in 2006.

Er is in Zoetermeer behoefte aan kleinschalige bedrijfs- en kantoorruimten. Starters wijken uit naar omliggende plaatsen als niet snel adequate, betaalbare ruimte wordt gevonden. Wil de stad ook startende ondernemers aan zich binden, dan dient er ruimte voor deze bedrijven te worden gecreëerd.

In 2006 vonden wij er dit van :  ‘Kleine ondernemers werken vaak lang en zeer hard. Toch is de bestaanszekerheid vaak in het gedrang. Bovendien geven zij een eigen gezicht aan de gemeente. Er moet onderzocht worden hoe klein ondernemerschap ondersteund kan worden door het scheppen van voorwaarden en mogelijkheden. Hier moet gedacht worden aan betaalbare bedrijfs- en winkelruimte en gunstige lokale belastingtarieven’.

Zo maar een paar voorbeelden uit het manifest van de ondernemers en hoe de SP er tegenaan kijkt. Veel andere voorstellen ondersteunen wij ook gewoon en zijn vaak ook huidig beleid.

Het enige waar wij  wat de kriebels van krijgen zijn termen als ‘citymarketing’ en zoals bekend zijn wij ook geen groot voorstander van het megalomane leisurebeleid ten koste van andere zaken. Wij houden het liever kleinschalig en daarmee kunnen we het dus van harte vinden met de mening van menig ondernemer!