Externe Zaken Archive

Energiescannen en duurzaam bouwen

9 Sep 2009

Voor Duurzaam Zoetermeer heeft de gemeente een energiescan opgesteld om te kijken waar het best bespaard kan worden.  Dat is een eerste stap om de stad duurzamer te maken.

Tegelijkertijd kan iedereen nu ( met een eigen huis ) een aanvraag indienen voor een subsidie op  energiebesparende maatregelen.  Voordeel hierbij is dat deze zich op termijn terugbetalen via lagere energiekosten en zo – naast het milieu sparen – dubbel voordeel opleveren.

In commissie Ruimte is het vanavond ook gegaan op duurzamer bouwen. Doordat de technologie steeds beter wordt en steeds meer mensen doordrongen zijn van de noodzaak tot is er in de toekomst veel mogelijk. Als SP ondersteunen we dit. We hebben ook aangedrongen als extra op bouwen via het ‘cradle to cradle‘ principe waar bij de bouw al zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomst van het bedrijf ( zoals omvormen tot iets anders of duurzaam slopen ).

Grondspeculatie op TV

28 Aug 2009

Eindelijk weer eens wat aandacht voor grondspeculatie en bouwen voor leegstand. Eerder had Jansen&Jansen het er al over bij het stuk over kantoorleegstand. En (tevens VPRO) Landroof had er ook een aflevering over.

Helaas is het een enorm landelijk probleem waar we als lokale fractie weinig mee kunnen. De keuze is eigenlijk of zelf de huid duur verkopen of iemand anders met de winst er vandoor laten gaan. De SP-fractie pleit er overigens wel voor om de grondprijzen aan te passen zodat betaalbare woningbouw mogelijk is.

Maar een privé-persoon, zoals de grondspeculant in het stuk, zal daar geen boodschap aan hebben. En dan komen de lasten voor dergelijke bouw bij de gemeenschap te liggen of via de hypotheek van de mensen. Dat laatste heeft dan weer als gevolg dat de hypotheekrente-aftrek op termijn onbetaalbaar wordt en dus komt het via die omweg weer bij de gemeenschap te liggen.  Lokaal is er overigens ook weinig animo voor om te doen wat mogelijk is, vaak telt het bedrag onder de streep meer, terwijl het wel iedereen raakt – hoe dan ook.

En nog vaker wordt besloten bij dure grond om er kantoren (of bedrijven) op te bouwen. Dat zijn namelijk handelsobjecten waar je in de boeken ‘rendement’ op mag rekenen – vol of niet.  En zo komt het dat een huis in Zoetermeer jaren op zich laat wachten terwijl je morgen een kantoor kan hebben.

Kijk het interessante netwerkstuk in twee delen: Deel 1, Deel 2

Kwadrant? U informeert zichzelf maar!

12 Aug 2009

Als eerder schreef ik op dit weblog over de bedroevende manier van communiceren die de gemeente er op na houdt rond het Kwadrant. Vanavond was het de beurt aan de scoutingvereniging John McCormick die daar gevestigd is – vlak naast Dutch Water Dreams. Zij zitten op een steenworp afstand van wat er nog bij moet komen. Maar de wethouder vond het kennelijk niet nodig ook even met deze mensen te praten. Vanavond ben ik even langsgeweest met wat informatie over wat er nou precies gaat gebeuren.

Zij geven onder andere aan zich zorgen te maken over het verdwijnen van speel- en doeruimte, vooral in het groen. En natuurlijk zijn er de zorgen over de parkeersituatie in de toekomst met een paar miljoen meer gebruikers van het gebied. Ook betreurden zij het dat de goede communicatie met de gemeente in het verleden vrijwel verdwenen is. Dat moet beter kunnen!

Ik ben blij dat ik als raadslid af en toe mensen kan informeren wat er in hun omgeving op stapel staat, maar het is natuurlijk wel erg vreemd dat men het moet horen via een politieke partij in plaats van directe en goede communicatie met de gemeente!

Leisurepark Kwadrant

1 Jul 2009

Maandag wordt er een besluit genomen om het Van Tuyllsportpark om te vormen tot het Kwadrant-leisurepark. Hierbij wordt er door de gemeente gekozen voor het belang van grote initiatiefnemers.

Wat vergeten wordt zijn de huidige gebruikers. Opvallend genoeg weet vrijwel niemand van de grootschalige plannen, althans niet via de gemeente.

keerpunt_dwd

Wat ook vergeten is is de discussie uit 2005 over de vestiging van Dutch Water Dreams. Toen is namelijk beloofd dat de toenmalige trimbaan en rondje park mogelijk zou blijven met volledige groencompensatie.? Dat die beloftes flinterdun zijn blijkt uit de situatie nu. Meer grijs dan groen is er gekomen.? Een blik op de toekomst aangezien dezelfde beloftes nu ook gemaakt worden. Namelijk het groen houden van het park als er 80.000 m2 gebouw bij komt.

vt_bomen

vt_jjmusic

Gisteren even bijgepraat met de eigenaar van JJ’s Music House, die in het park tegenwoordig broodnodige oefenruimtes heeft.? Hij moet in 2012 weg, de tuinvereniging moet weg, de tennisvereniging gaat weg.? Kleinschalige functies worden in de marges van de stad gerommeld. Voor toekomstige iniatieven is geen ruimte meer. Maar we hebben straks w?l toeloop uit het hele land voor het leisurepark.

Voor wie besturen we nou vraag ik me wel eens af.

Nawijn wil niet praten over stadsmuseum

26 Jun 2009

Laatste beschuldige Nawijn de partijen niet te willen praten over hun interpellatieverzoek. Tijdens de vergadering over het stadsmuseum deze week wilde Nawijn het er niet over hebben en liep daarom weg.

Jammer dat Nawijn ook vrijwel geen tegenargumenten heeft gegeven. Het gaat meestal over dat de ‘burger’ het niet zo willen zonder concreet bewijs. Hij geeft ook aan zelf een burgerreferendum te willen starten. Helemaal opvallend natuurlijk, want moet dat niet gewoon door de burgers zelf worden gedaan? En hoe formuleer je de vraag? Het lijkt er kortom op dat Nawijn zijn gelijk wil halen over de rug van de bevolking.

Een filmpje over wat er in de commissie gebeurde:

Beren op de Stadsmuseumweg

25 Jun 2009

Dinsdag is het bedrijfsplan stadsmuseum besproken in commissie Samenleving. Een groot en moeilijk dossier met honderden pagina’s aan tekst en cijfers.

De SP is in elk geval enthousiast over het plan. Cultuur is in Zoetermeer ( net als de bruisende stad en uitgaan ) een lastig kindje. Zeker nu we de derde stad van de provincie zijn. Scholen zitten te springen om cultuureducatie. Vele mensen willen graag een alternatief naast de hollywoodfilms middels een filmhuis. Dat komt in het nieuwe stadsmuseum plus.

De commissie heeft besloten dat er meer tijd genomen moet worden om het plan financieel en organisatorisch beter op de rails te krijgen. Nu zijn er nog veel onduidelijkheden. We kunnen beter nu eerst goed in kaart krijgen wat het betekent voor de stad dan achteraf met verrassingen geconfronteerd worden.

Lijst Nawijn liep voor de discussie weg en wenste geen argumenten in de vergadering te brengen.

Lachen met het college

21 Jun 2009

Tijdens het voorjaarsdebat ( hoe zuur dat ook verlopen is ) is altijd wel plaats voor een aantal lichtere noten en grappen onder elkaar. Zo had het college een eigen filmpje in elkaar gezet:

Naar aanleiding van een filmpje van de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) in de gemeenteraad van Zoetermeer heeft het college van B&W ook een filmpje gemaakt. LHN gaf in het filmpje aan dat het slecht gesteld was met het onderhoud van scholen. Echter stond de LHN bij een schooltje dat volgend jaar gesloopt gaat worden. Voor het college aanleiding om met een ludiek filmpje aan te tonen dat zelfs tijdens de sloop er nog onderhoud wordt gepleegd.


Voorjaarsdebat farce!

19 Jun 2009

Het stond gisteren al op de Twitter:? “Belachelijk. Na 12 uur vergaderen, 60 moties krijgen we 20 minuten om over alles te besluiten. En dan maar klagen over zorgvuldigheid!” .

Het is duidelijk dat aandacht beter is dan de kwaliteit van besluiten gisteren tijdens het voorjaarsdebat. De SP maakte een opmerking over het feit dat participatie en meedoen van burgers niet geweldig gaat. Dat was een oproep om na te denken ( raad en college ) hoe we dat beter kunnen doen. Dat meedoen baseerden we op het feit dat bv in Rokkeveen-west een halve stadswijk zich niet serieus genomen voelt. Dat was voor de PvdA genoeg om onze ‘politieke lafheid’ te verwijten.

Wellicht is het omdat de verkiezingen aan de horizon staan. Sommige partijen hebben kennelijk harde taal nodig om stemmen te winnen straks, anderen tonen vier jaar hard werk.

Een harde opmerking in elk geval die wij niet helemaal begrijpen. Blijkt dat de motie van vorig jaar over die jongerenpost nu ineens letterlijk werd genomen door de wethouder. “Realiseer een jongerenpost”. Kennelijk is dan vragen stellen ineens ‘terugkrabbelen van een besluit’ die wij ‘niet doordacht hadden gemaakt’.? Nee dus, er moet wat gebeuren met jongeren in dat deel van Rokkeveen, er wonen daar nou eenmaal veel.

In de raad zijn wij gewend te werken met common-sense en logica. Een uitspraak van de raad betekent dus niet als een stier door de porseleinkast jagen, maar verantwoordelijk te gaan kijken hoe en of het mogelijk is en of er alternatieven zijn. Maar kennelijk is dat als het uitkomt ineens heel anders.? De realiteit echter is dat na wat commotie er w?l ineens een ander voorstel ligt. Hoe zit het nou?

Vervolgens krijgen wij aan het eind van het debat exact 20 minuten om 60 moties, het voorjaarsdebat en de hele gang van zaken te overwegen in ons stemgedrag. Voorgesteld door dezelfde PvdA die ons verwijt besluiten niet goed genoeg overwogen te hebben. Protest van de oppositie dat het toch echt te kort is ( een uurtje leek mij genoeg ) wordt in de wind geslagen.

Voor ons voelde dit als het niet serieus nemen van de oppositie en ons simpelweg niet genoeg tijd gunnen om onze eigen overwegingen te maken. Belachelijk dat dit kan in wat zichzelf democratie noemt! Kortom wij hebben op alles waar we niet genoeg tijd voor hebben gehad ( voor je het weet zijn we weer politiek laf! ) gewoon tegengestemd, inclusief het hele stuk.? Jammer maar helaas.

De reden waarom het zo snel moest? Om 18:00 uur stond het eten inclusief drank klaar in een restaurant bij de Dobbe. Dat was kennelijk belangrijker dan iedereen een goede overweging te gunnen over besluiten die vele mensen in de stad beinvloeden. Het spreekt dan ook voor zich dat ik gewoon zelf wat ben gaan halen.? Op mijn eigen budget.

In gesprek of vooral verbieden?

17 Jun 2009

Politieke partijen vinden meestal dat jongeren belangrijk zijn voor de stad en daarom dient er bij overlast ook met jongeren gesproken te worden. Het voorjaarsdebat (eerste stuk) bood echter een ander kijkje op hoe partijen graag met jongeren om willen gaan.

Zo stelt de PvdA een straatverbod na 23:00 uur voor jongeren voor.  Geen samenscholing ( meer dan drie mensen ) en geen alcohol meer. Leuk als je na het uitgaan met een groepje rustig naar de Randstadrail begeeft. D66 wil de mogelijkheid tot een straatverbod. Lijst Nawijn wil massale inzet van camera’s op elke plek in de stad.

Daarbij gaat men volstrekt voorbij aan het feit dat de meeste jongeren weinig tot geen overlast veroorzaken. Zelfs niet als ze rustig een biertje buiten drinken. En ’samenscholen’ gaat in grote delen van de stad prima. De meerderheid moet niet het slachtoffer worden van enkele groepen.  Bovendien is nergens aangegeven waar je wel en niet mag zijn of drinken. Menig jongere ( hoezo leeftijdsdiscriminatie? ) is zo al beboet. Helpt het? Voor het boetequotum wellicht.

Daarnaast wil de lokale politiek kennelijk een kat en muisspel organiseren in de stad. Een verbod is alleen nuttig al dat gehandhaafd wordt en als er de oplossing er werkelijk mee gedient is. Stadswijd een verbod afkondigen (zoals enkele partijen voorstelden) lost niets op en bovendien is het onhandhaafbaar. Moet de politie nu op elke straathoek gaan schrijven terwijl er ander werk te doen is? Lijkt mij niet.

Dan cameratoezicht, de heilige graal van rechts. Camera’s zijn duur, heel duur.  Wie gaat ze bekijken? Weer een agent minder op straat! Bovendien mag je met de bewijslast van camera’s meestal niets en moeten de mensen die in overtreding gaan wel bekend zijn bij de politie. Anders is het zoeken naar een speld in een hooiberg (alweer zo’n oud Nederlands spelletje).

Dus wederom op plekken waar dezelfde mensen regelmatig de fout in gaan kan het nuttig zijn. Het is een mogelijk instrument, geen oplossing. Nawijn weigerde maandag om zelf te bekijken hoeveel camera’s kosten. Logisch want van een paar camera-opstellingen kan je zo een jongerenwerker, een agent of een stadswacht betalen.  Kortom weer minder ogen op straat die mensen kunnen aanspreken, maar uitsluitend achteraf constateren dat er iets gebeurd is. Dat is geen veiligheid.

En tot slot. Een verhardende samenleving maak je niet leefbaarder door verhardende politiek en zo mensen tegen elkaar op te zetten. Dat los je op door te praten met elkaar – buurt en jongeren – , begrip te kweken en waar het uit de hand loopt die problemen aan te pakken. De PvdA had daar overigens terecht een voorstel voor.

Om misverstanden te voorkomen, Zoetermeer heeft absoluut meer agenten nodig om de veiligheid beter te kunnen garanderen. Dat is een landelijk probleem aangezien deze regering 190 miljoen euro kort op de politie – in weerwil van beloftes.  Maar laten we niet doordraven en een wedstrijdje houden wie de hardste woorden gebruikt en de botste voorstellen doet. Daar zijn onze jongeren en onze buurtbewoners in ieder geval niet bij gebaat.

Nawijn 2.0 doet mee aan verkiezingen

13 Jun 2009

Het AD meldt dat TON ( die van Verdonk ) mee gaat doen aan de raadsverkiezingen volgend jaar.  Met meer aandacht voor veiligheid, leefbaarheid maar met minder ambtenaren. Dat is taal die we ook regelmatig horen van Nawijn en de VVD. Kennelijk is er op rechts nog genoeg ruimte om elkaar de tent uit te vechten.

Maar hoe reeel is het? De SP vraagt constant aandacht voor zorg en leefbaarheid. Zonder concrete voorstellen zijn dat eigenlijk holle frasen. Ook is het maar de vraag hoe je meer gaat doen met minder mensen? Nu al besteed Zoetermeer het ( te hoge overigens – is de SP als eerste over begonnen in voorgaande jaren ) 16 miljoen euro aan inhuur externen omdat er teveel werk is of vacatures open blijven staan. Landelijk is er nu gelukkig ook aandacht voor.

Ik ben benieuwd wat voor antwoord ze hebben op de crisis. Want net als Wilders is het een partijen die volledig en zonder kritiek voor neoliberale marktwerking, privatisering en de grote bedrijven kiest. En daar hebben we nou juist de crisis aan te danken! Ik kies liever voor de menselijke maat op kleine schaal dan het hoofd te laten hangen naar de pakken met hoge bonussen ( die overigens Verdonk’s ‘beweging’ betalen – dan weet je het wel ) .

Mijn hoop voor volgend jaar is in elk geval dat mensen in hoge mate kijken naar wat er de afgelopen 4 jaar is gebeurd en welke partijen hebben gevochten voor het belang van de mensen dan te luisteren naar overmoedige retoriek zonder inhoud.