Afgelopen maandag kwam het begrip doorstroming weer langs in de raad bij de discussie over het winkelcentrum Oosterheem. In plaats van dure verkoop gaat De Goede Woning namelijk betaalbare huurwoningen bouwen daar nu de markt voor die dure woningen goeddeels is ingestort in de regio. Iets waar we als SP heel blij mee zijn, want er is een grote wachtlijst hiervoor.

DGW probeert op deze manier de doorstroom te bevorderen zodat starters en anderen ook weer meer kans krijgen op de markt. Dat valt echter niet te bevorderen. Iedereen mag namelijk wonen waar die wil. Bij sociale woningen kunnen daar wel enkele eisen aan gesteld worden.

VVD wilde dat afdwingen, maar dat is niet mogelijk. D66 voegde er nog aan toe dat er altijd problemen rond sociale woningbouw waren en of dit stuk wellicht niet nog in een volgende commissie besproken moet worden. Het voorstel van de VVD is net niet aangenomen ( met D66, VVD, Leefbaar Zoetermeer en Lijst Nawijn voor ).

Beide opmerkingen vind ik er misplaatst. Er is geen overeenkomst tussen problemen in een buurt en of dat huur danwel koopwoningen zijn. En nog meer uitstel? De bewoners van Oosterheem verdienen juist zo snel mogelijk hun centrum!