Externe Zaken Archive

Iedereen SP!

20 Feb 2010

Ondertussen zijn er in de stad ook bordjes verschenen van onze campagne ‘jij, ik, wij SP’

SP Zuid-Holland: OV-chipkaart jaagt mensen OV uit

19 Feb 2010

Onze collega’s in de provincie maken zich ook regelmatig druk over het openbaar vervoer in onze provincie. De provincie is verantwoordelijk voor al het streekvervoer. In Zoetermeer bijvoorbeeld de bussen naar Leiden en Alphen aan den Rijn. Ook daar blijken de kosten toe te nemen en de reizigers af te nemen. Slecht in een tijd waar de overheid constant brult meer mensen aan het openbaar vervoer te willen bieden.

De provincie heeft helaas niet onderzocht hoe dat in Haaglanden zit. De reden is simpel: het nietgekozen zelfverzonnen orgaan ’stadsgewest’ bepaald hier de tarieven. Zelf doen we ook een quickscan naar de kosten in de stad om erachter te komen hoe het hier zit. Reist u ook met de OV-Chipkaart in en rond Zoetermeer? Geeft dan de haltes en de kosten even aan ons door! Die kunnen we goed gebruiken!

Het rapport van de statenfractie is hier te lezen

Tomaatjes verschijnen in stad

12 Feb 2010

De laatste dagen zijn op verschillende plekken in de stad ‘Tomaatjes’ verschenen. Met een verwijzing naar de loesje-posters een ludieke actie om met enkele gevatte zinnen duidelijk te krijgen waarom de SP een wezenlijk andere (en betere) keus is!

Leegstand kantoren rampzalig hoog

11 Feb 2010

Toen ik een jaar of vijf geleden de SP-fractie begon te ondersteunen was het een van de eerste dingen die ik onderzocht heb: leegstand op de kantorenmarkt. In die tijd was al duidelijk dat bij ongewijzigd beleid de leegstand onverantwoordelijk hoog blijft. Ook bij bedrijfsterreinen loert dat gevaar.

Dat is belachelijk in een stad waar het vinden van woonruimte tot 32 maanden kan duren aan wachtlijsten.? En waar ruimtegebruik op gespannen voet staat met leefbaarheid.

Toen was de meestgehoorde reactie: de markt lost het wel op. Zoals alle problemen door onbeperkte vrijmarktwerking zouden worden opgelost. Nu in de crisis blijkt het eerder de bron van allerlei problemen. Daar is nu gelukkig meer aandacht voor. De SP heeft al jaren gewaarschuwd tegen de gevolgen van ongelimiteerde marktwerking.

Des te onbegrijplijker dat er in al die jaren weinig tot niets is gebeurd. Na jaren van aandringen kwam het college wel met een ‘transformatiestudie kantoorlocaties‘ met zinnige plannen. Maar van uitvoer is niet veel gekomen.

En zeker niet zo enthousiast als dezelfde wethouder allerhande leisure-voorzieningen de stad in praat. Dat is dus ruimte opslurpen zonder aan de achterkant er voor te zorgen dat elders in de stad het ruimtegebruik nuttig en verantwoord besteed wordt.

Dan de cijfers. Volgens een recent rapport van DTZ is de leegstand voor Zoetermeer rond de 20%. De SP wil dat de leegstand niet boven de 10% uitkomt en deze mag niet ’structureel’ zijn. Iedereen weet dat in de stad vele locaties in de laatste jaren helemaal niet verhuurd zijn. De huurprijzen blijven echter wel hetzelfde – iets wat men in de raad niet wou geloven – vanwege de boekwaarde van panden die investeerders belangrijk vinden.

Vrijwel alle andere partijen hebben onze voorstellen niet gesteund destijds. In het belang van de stad zou dit probleem serieuzer aangepakt moeten worden. Op woongebied is er naast mooie woorden de laatste vier jaar ook erg weinig gebeurd. Tijd voor stappen! Aan de SP zal dat in elk geval niet liggen, ook niet na 3 maart.

Campagne in volle gang

9 Feb 2010

De SP staat zeer regelmatig met een kraam in de stad. Nu de verkiezingen eraan komen pakken we natuurlijk wel extra uit. Afgelopen zaterdag stonden we onder andere in het stadshart om mensen te imformeren over onze plannen voor de komende vier jaar. Aanstaande zaterdag is de SP ook weer te vinden in het stadshart, maar ook in winkelcentrum Palenstein.

Verkiezingsdebat Regenboogkerk

5 Feb 2010

Afgelopen donderdagavond was er een verkiezingsdebat in de Regenboogkerk op de Nathaliegang in Rokkeveen.


Foto: Jan van Es ( Postiljon )

Het debat werd geleid door Willem Breedveld, columnist van dagblad Trouw. Onderwerpen waren onder andere Sterigenics, veiligheid, integratie,? jongerenbeleid en sociale cohesie.

Het debat begon voor de pauze vrij rustig. De toeschouwers stelden enkele kritische vragen, vooral rondom het dossier Sterigenics ( is het bestuur van de stad nu nog geloofwaardig? ) . Na de pauze stookte de debatleider de discussie op door geen genoegen te nemen met vage stellingnames. Daniel Westhoek greep dat gelijk aan door op het gebied van jongeren en veiligheid het beleid van de laatste jaren even flink de maat te nemen.

Daniel: ” Het is belangrijk dat in de buurten mensen samenwerken. Met elkaar een betere buurt maken.? Het college zet met repressie, camera’s en allerlei verboden jongeren juist in de hoek. Maar zij wonen ook in Rokkeveen en hebben recht op voorzieningen. Laten we dan samen tot oplossingen komen.? Veiligheid is er niet mee gediend als mensen in hokjes worden geplaatst ”

Ook op het gebied van integratie pleit de SP voor het samen-doen in tegenstelling tot de wij-zij-bakken die vooral Nawijn voorstond in het debat.

Opvallend waren de lijsttrekkers van de coalitiepartijen. Zij spraken niet echt namens hun partij maar vooral namens het (demissionaire) college als wethouders en verdedigden elkaar.? Kennelijk willen deze partijen vooral met elkaar door in een nieuwe coalitie na de verkiezingen en de ‘val’ van het huidige college.

VVD tapt uit de belasting-onderbuik

1 Feb 2010

Ik moest bij deze poster denken aan de uitspraak van Jochem den Dulk (LZ) op de vraag: “Wat verwacht u van de verkiezingscampagnes?”. Zijn antwoord was heel scherp:

Veel loze beloftes

Zo ook in dit geval. Belasting betalen is niet populair en verspilling moet worden aangepakt. Dat is zo’n open deur dat het bijna geen ’selling point’ is. Kennelijk is de VVD daar erg bedreven in aanpak van verspilling.

Of dat zo is is een andere discussie. De VVD heeft consequent tegen elk bezuinigingsvoorstel van de SP gestemd.

De VVD is niet voor het beperking van buitenlandse reizen, bijdrages aan onzinnige programma’s als de WFIA, tegen het bezuinigen op zichzelf – de raad en tegen het digitaal verspreiden van (alle) raadsstukken zodat elk raadslid nu elke week twee kilo papier door de brievenbus krijgt.

De VVD is dan wel weer voor het spekken van bedrijven? zoals bij Dutch Water Dreams toen het in problemen kwam. En voor het geflopte Second-Life, zelfpromotie door middel van citymarketing en ‘stadhuissoaps‘ (Als u dat laatste heeft gezien graag hieronder reageren! )

Ook vergeet de VVD te vertellen dat enige verspilling van gemeentelijk geld ook onder de verantwoordelijkheid van twee VVD-wethouders is gebeurd.

Als goed financieel beleid u lief is zou ik vooral mijn stem niet aan de VVD ‘verspillen’.

SP-Congres: Jij Ik Wij SP!

31 Jan 2010

Afgelopen zaterdag waren we bij het SP-congres over de toekomst van onze partij. Natuurlijk stond het congres ook in het teken van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. In de toekomst blijft de SP betrokken in de buurten.? De strijd voor fatsoenlijke publieke voorzieningen – het land is van ons allemaal – blijft daarbij zeer belangrijk. Voor beroepseer in de zorg, het onderwijs, bij de politie en andere maatschappelijke beroepen en tegen verdere bureaucratisering en vermarkting van de diensten!


Ruime vertegenwoordiging van afdeling Zoetermeer op het congres. Lijsttrekker Daniel Westhoek houdt trots het SP-Zoetermeer bord vast!

Daniel Westhoek had namens de afdeling Zoetermeer enkele bijdrages. De oproep om bij acties kritisch te kijken wat het oplevert viel op goede bodem. Ook andere afdelingen hadden oproepen en diverse moties ingediend om de partij scherp te houden.

Uiteindelijk is het congresstuk met een grote meerderheid aangenomen en werd de dag feestelijk afgerond met het gemeenteraadslied van Bob Fosko: Jij, Ik,? Wij SP!? Bij het drankje na viel het mij vooral op hoe eensgezind en enthousiast iedereen is om samen te bouwen aan een beter land en de wederopbouw na de puinhopen die de regeringen Balkenende en 30 jaar neoliberaal beleid hebben achtergelaten. Leuk om alle SP-collega’s uit het land, de Tweede-Kamer weer eens te zien en spreken!

Bekijk de openingsfilm van het congres :

Klik hier om de embedded video te bekijken.

Skatebaan Oosterheem

30 Jan 2010

Op 1 februari beslist de raad over de komst van een skatebaan in Oosterheem. De direct omwonenden vrezen overlast, de jongeren willen graag een speelplek. De discussie in commissie ruimte spitste zich vooral toe op allerhande details over wat een ’speelplek’ is en wat een ’skatebaan’. Volgens velen is het geen probleem dat er kinderen spelen, maar jongeren? Die liever niet, want daar komt ‘hanggedrag’ van. Maar diezelfde jongeren moeten wel de ‘jonkies’ helpen bij het skaten.

Je kan het een niet los zien van het ander. Er zal als de jeugd in Oosterheem ouder wordt ook? gehangen worden. En dat zal voor niet iedereen altijd even plezierig zijn. Maar door een skatebaan buiten de wijk te plaatsen zal het probleem zich niet verplaatsen. Hangen kan immers overal.

Alleen de skaters – jong en oud – moeten dan gedwongen daarheen. Dat is zeker voor jonge kinderen een probleem. Er zal dan minder van de baan gebruik gemaakt worden, zonde van het geld dus. Een kleinere baan in de wijk en een grotere daarbuiten helpt ook niet. Wie kent in Seghwaert de skatespeelplek? Bijna niemand, zelf gingen wij vroeger liever naar het Vernedepark – veel leuker. Dat zal in Oosterheem niet anders zijn.

Het probleem is niet waar er beton moet komen. Het gaat om wie komt als dingen fout gaan? Het regelmatig een rommeltje is en waar jongeren voor overlast zorgen? Dat is een taak voor het jeugdwerk, de politie en de buurt. Het gaat om met elkaar regels afspreken en zorgen dat die nageleefd worden.

De wondere wereld van directeur Snowworld Koos Hendriks

29 Jan 2010

Enige dagen geleden (23 januari 2010) stond Koos Hendriks in de Telegraaf met een interview in een serie over ‘winners’. Daar deed hij een aantal opmerkelijke uitspraken waarna sindsdien mijn emailbus volstroomt met verontwaardigd commentaar.

Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening, wil ik maar mee beginnen. Maar wat de heer Hendriks beweert in ‘de wakkere krant’ is op zijn best een heel stuk ‘bezijden de waarheid’. Enthousiast geholpen door de subjectieve vraagstelling van de journalist ter plaatse overigens. Maar dat zijn we van de Telegraaf wel gewend. Het gaat natuurlijk ook over de vierde baan in Zoetermeer die recentelijk een ‘principe-goedkeuring’ heeft gekregen door politiek gekonkel.


De tendens van het artikel is dat die boze politiek alles maar tegen loopt te houden en daardoor brave ondernemers als heer Hendriks niet uit de voeten kunnen met al hun megalomane dromen.

Over Groenlinks en de SP: “Die zijn per definitie overal tegen”

Waar hij aan voorbij gaat is dat de raad een volksvertegenwoordiging is. Wij luisteren dus naar de inwoners van deze stad. Het kostte ons geen enkele moeite om een paar duizend handtekeningen op te halen. Het leeft dus. Snowworld veroorzaakt naast verkeersoverlast ook een mate van geluidsoverlast. Maar Hendriks weigert serieus met bewoners te spreken. Niet alleen in de omliggende wijken, maar tot ver in de omgeving is de derde baan al een opstakel en men ziet niets in de komst van een vierde baan die net zo hoog wordt als het hoogste gebouw in de stad. En hoe zat het ook alweer met de belofte jaren geleden dat van de derde baan weinig te zien zal zijn, meneer Hendriks? Ik begrijp natuurlijk dat mensen van heinde en verre komen voor sportplezier maar in het belang van de Zoetermeerse bevolking moet ook gezegd kunnen worden: ‘genoeg is genoeg’.

Hendriks: “Met onkunde kan je een hoop tegenhouden”

Met onkunde wordt een hoop goedgekeurd. Zo ook dit plan. Ik geloof niet dat veel mensen beseffen wat de voorgestelde lengte precies wordt. 300 meter ( volgens de Telegraaf 350 meter zelfs ) en 62 meter hoog. Dat is enorm. Ik heb veel voorstanders gesproken die het jammer vinden, maar zich prima in onze argumenten konden verplaatsen. Zet dat tegenover een gemeentebestuur wat geen enkel goed argument had, alles gooide op de 15 FTE extra (seizoens)arbeidsplaatsen en vage begrippen als ‘economie’ en je krijgt een aardig plaatje van de gedachtetrant. Maar natuurlijk zit de wethouder al lang in de zak van heer Hendriks, dus zegt hij “over het gemeentebestuur heb ik niets te klagen”. Allicht niet met een wethouder die jaren lang het motto heeft gehad: “voor de ondernemers alles, de bevolking betaalt de nadelen wel”. Of hoe is dat ook alweer gegaan met Dutch Water Dreams? De winsten privatiseren, de schulden nationaliseren. Het risico dat grootschalige leisure in de stad failliet gaat mag niet over gepraat worden. Om maar te zwijgen van het inperken van de groengebieden in de stad ( Burggolf, Van Tuyllpark, volkstuinen ).

Dan wordt er in het artikel nog stevig geklaagd over de ‘ransuil’ en al andere ’stomme’ groen wat daar toevallig is. Precies die mentaliteit zorgt al tijden voor de achtergang van het groene hart en de teloorgang van open ruimtes in het westelijk deel van de randstad. Landelijk maakt men zich ernstige zorgen, maar gemeentes en zo ook Zoetermeer pakt liever nog een halve gruipstuiver mee. Om wethouder Emmens te citeren: “De verrommeling van het groene hart is een discussie voor later” – sta je mooi in je hemd met de Stadsvisie 2030.

“Nu alle papieren eindelijk in orde zijn”

Hendriks doet het overkomen alsof de bouw nu kan beginnen. Dat is ver van de waarheid. Eerst moet de provincie goedkeuring verlenen ( dat is volgens geruchten trouwens al geregeld door een een-tweetje tussen wethouder en gedeputeerde ) en het bestemmingsplan moet aangepast worden.

Dat klinkt bureaucratisch, maar ik ben blij dat er in dit land nog enige mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen plannen die voor vele mensen hun leefklimaat structureel onaangenamer maakt. De politieke besluitvorming was zoals wel vaker een farce, goed dat men zelf hun zienswijzen kan indienen.

“Van plan zelf in de politiek te stappen? Dan moet eerst het huidige systeem de Noordzee in”

Daar ben ik het geheel eens met Koos Hendriks, maar we bedoelen vast niet hetzelfde! Als het aan mij zou liggen zou het belang van de inwoners boven alles verheven zijn. Een samenleving waar iedereen mag kan doen en mee mag beslissen. Niet een waar de macht en het grote geld op een kussen liggen ( leest u mee, bouwlobby? ).? Een samenleving waar we bouwen aan een duurzame, groene stad waar het fijn wonen is. En dus geen bestuur wat liever een (leisure)pretpark van Zoetermeer maakt waar het goed toeven is voor wie het kan betalen, en waar de rest van de stad alleen kan meegenieten in termen van verkeersvolume.

Begrijp mij goed, ik heb veel respect voor ondernemers die werkgelegenheid en een eigen smoel aan deze stad geven. En helemaal die ook maatschappelijk hun oor te luister leggen en meewerken aan de levendigheid en kracht van deze stad. Maar dat gaat niet op voor iemand die omwonenden ‘zeurkousen’ vindt, tegen alle afspraken zijn zin doordrukt en vervolgens in een landelijke krant gaat roeptoeteren dat het allemaal niet deugt. Lezers die dat een eerlijke gang van zaken vinden moeten maar op Nawijn stemmen.

Tot slot en tot ziens op het klimaatdebat op 8 februari in Snowworld. Ik hoop dat u minister Kramer beter kan overtuigen waarom het duurzaam en klimaatneutraal is om een gigantische koelkast – die voor duizenden huishoudens aan stroom gebruikt – aan te leggen in het vlakste land ter wereld. U kunt verzekerd zijn van onze eerlijke en met argumenten ondersteunde oppositie. Dat u nog vaak uw beklag mag doen op ‘schreeuwende balen inkt‘.

( Overigens zou ik het betreffende artikel hier graag ook neerzetten, maar helaas is het online niet beschikbaar en daarom auteursrechtelijk niet toegestaan om op onze site te zette )

Update 1 februari 2010: Het klimaatdebat op 8 februari is verplaatst van Snowworld naar het NH Hotel op de Danny Kayelaan