Externe Zaken Archive

LED-Lampen en Stadhuizen

16 Mar 2009

Recentelijk op dit weblog een bericht over het schandelijke energielabel van het stadhuis. Ook las ik laatst een zinnig anticrisis voorstel van de VNG: vervang versneld je lantaarnlampen voor LED-verlichting vervangen. Dat dient ook een ander belangrijk doel, namelijke de duurzaamheid.

Ik heb in de commissie in de rondvraag ook twee keer het antwoord gekregen ‘we zijn er mee bezig’ van de wethouder. Ik ben in elk geval benieuwd wat de uitkomsten gaan zijn.

Ik ben in elk geval blij dat het programma Duurzaam Zoetermeer nu al een aantal concrete uitwerkingspunten heeft.

Vragen in de Tweede-Kamer over Eneco

15 Mar 2009

Onlangs behandelde ik hier al de antwoorden – die in mijn ogen ontoereikend zijn – over Eneco. Daarin stelde ik al dat een beroep op wet FIDO ( Financiën decentrale overheden ) wel voorbarig en wellicht niet mogelijk is.

Ik heb dat ( via onze beroemde korte SP-lijntjes ) voorgelegd aan ons Tweede-Kamerlid Paulus Jansen die de energiebedrijven onder zijn hoede heeft. Hij was daar iets stelliger in dan ik ( ik kende de wet niet ) en gaat daar vragen over stellen aan de minister in de Tweede-Kamer.

Zelf zullen we nog nadere vragen stellen omdat het aan duidelijkheid te wensen overlaat. Wat als een paal boven water staat is dat energiebedrijven vanwege het maatschappelijk belang gewoon moeten toebehoren aan de mensen. Wel mogen die winsten gestoken worden wat mij betreft in lagere energielasten, maar dat is een andere discussie.

Schriftelijke vragen

14 Mar 2009

Het valt me steeds vaker op hoe gemakzuchtig de gemeente om springt met het instrument ’schriftelijke vragen’. Officieel is dit een van de zwaarste wettelijke instrumenten ( voor interpellatie-debat ) van raadsleden.  Het college is verplicht naar eer en geweten allerhande vragen af te handelen.

In praktijk is het echter vooral een middel om allerhande vragen over de schutting te gooien die naar mijn (bescheiden) mening veel beter direct aan een ambtenaar gevraagd had kunnen worden. Bijvoorbeeld vragen over een enkele camera op de Karel Doormanlaan waar men kennelijk de hoed van de rand niet weet. Als SP stellen we niet zoveel vragen op schrift omdat we in de fractie vinden dat het belangrijk én politiek moet zijn. Anders vragen we het wel tijdens de rondvraag of gewoon direct op het stadhuis.

Kennelijk wordt ook het ambtelijk apparaat ( of het college ) chagrijnig van deze ‘artikel-23′-vragen.  Of het is een sport om zo kort mogelijk en weinig informatief te antwoorden. Daarom worden vragen vaak voorzien van een ‘zo nee waarom niet? ‘ passage. Eigenlijk is dat raar en jammerlijk.

Men wordt geacht in goed vertrouwen met elkaar te werken.  Het doet de verhouding raad – college in elk geval bepaald niet goed om geen antwoord te krijgen waar je duidelijk wel naar vraagt.  Voorbeeld is de vragen over Eneco.  Een extra zin voor duidelijkheid kan er toch wel af? Ook bij vragen van andere fracties zijn de antwoorden wel vaak erg kort door de bocht.

Kortom, het veroorzaakt wat irritatie bij ons in de fractie. Wellicht leidt het tot de vraag:

Is het college van mening dat het beantwoorden van schriftelijke vragen met een enkel woord in de relatie college – raad en gezien de informatieplicht van het college contraproductief is en het ergelijke effect heeft dat raadsleden die schriftelijke vragen  stellen kennelijk verplicht tot het opnemen van evidente vervolgzinnen. Zo nee, waarom niet?

Wellicht een aardig bijgeleide van de aanvullende vragen over Eneco.

College wil Eneco verkopen

11 Mar 2009

Afgelopen week zijn de schriftelijke vragen van de SP over Eneco beantwoord. Een daarbij is ook de kogel door de kerk. Kennelijk staat Eneco in de etalage. Dat roept bij mij weer allerlei vragen op.

Volgens het college moet het zelfs volgens wet FIDO de aandelen verkopen. Vraag is dan waarom ze ze nu nog steeds hebben. Overtreding van eigen regels of wordt de soep niet zo heet gegeten? Iets om uit te zoeken. Bovendien wordt in dit artikel al scherp gesteld dat een gemeente toch al financiele risico’s loopt. Ook al is het een opinie, het spoort niet met elkaar.

Ook het antwoord op vraag 6 is vreemd, want hoe kan een college beantwoorden dat het niet onder druk staat als de sociale partner in andere handen (mogelijk) over gaat? Nu staat het er goed bij met Eneco inderdaad. Gelukkig kunnen de aandeelhouders gaan morren als dat anders zou zijn.

Wat overigens ook vreemd is is dat Nuon bijvoorbeeld wordt overgenomen door een staatsbedrijf omdat Nederland het eerste land is wat zo nodig de energiebedrijven moet splitsen (SP was overigens tegen) en vervolgens privatiseren. En wat als bij de volgende crisis ineens de energiebedrijven – net als de banken – gaan kraken? Het lijkt mij een risico, maar het college ziet dat kennelijk anders.  In elk geval is het iets om in de gaten te houden.

De SP heeft ook een themasite over de verkoop van de energiebedrijven:  Ze zijn nuts!

Ook in eigen huis veel te verbeteren

3 Mar 2009

energielabel_stadhuis

Zoetermeer heeft wijselijk besloten om duurzaamheid deze periode serieus op te pakken. Daarbij hoort ook het enthousiast labelen op duurzaamheid.  Bovenstaande is het energielabel van het stadhuis dat sinds kort bij de ingang hangt. Daaruit blijkt maar weer eens dat ook in eigen huis er nog zat valt aan te pakken. Ik zal de wethouder vragen om snel een voorbeeldrol te gaan spelen zodat de gemeente de stad kan inspireren hoe effectief duurzaam om te gaan met onze grondstoffen.

Bij het stadhuis denk ik aan het uitschakelen van licht en verwarming op het moment dat het gebouw niet wordt gebruikt. Wellicht zouden een batterije zonnepanelen ook niet misstaan. Op naar het stadhuis van de 21ste eeuw wat mij betreft!

Rab’o'bank

27 Feb 2009

rabobankHet was mij al opgevallen, maar het AD bericht vanochtend over de kapotte lichtreclame van de Rabobank bij Centrum West.  Wij hebben immers al eens eerder voorgesteld om lichtvervuiling tegen te gaan en dus ’s nachts als er geen kip op straat is overbodige verlichting uit te doen. Al had ik natuurlijk niet verwacht dat het in een enkele verlichte  ‘o’ zou resulteren, het had wel een commentaar kunnen zijn erop. Overigens is het op dit punt nog steeds wachten op enige actie vanuit het college.

Dramaraad over het Dorp

17 Feb 2009

Dat de term stadhuissoap nog eens zo actueel zou worden als rond het debat Dorp IV had waarschijnlijk gisteravond niemand kunnen vermoeden.

( Ons standpunt over het bestemmingsplan Dorp IV is overigens hier te vinden. )

Niet alleen binnen de raad, maar zelfs binnen fracties waren er behoorlijke tegenstellingen en twijfels over de vraag of we dit plan zo moesten vaststellen.

Het een en ander leidde tot driftig overleg in de achterkamertjes tussen de coalitiepartijen ( met wethouders in het college ) waar de oppositie verder geen informatie over kreeg, maar kennelijk ging het over een nogal wollig opgestelde motie, of althans dat was het resultaat.

Vervolgens schoot dat een aantal oppositiepartijen weer in het verkeerde keelgaat waarbij Lijst Nawijn zelfs besloot niet aanwezig te zijn bij de stemming.

Uiteindelijk stemde de VVD verdeeld over het plan en leek ook bij de PvdA er nogal wat meningsverschil. Zij stemmen echter altijd als fractie wegens interne afspraken ( kennelijk ).  Dat er ook nogal wat wrevel is daarover blijkt (wellicht? speculatie! ) uit het vertrek van Huri Sahin uit de PvdA.

Een samenvatting van het concrete inhoud overigens op de AD-site.

Kortom emoties en argumenten liepen beiden hoog op. Wie zei ook alweer dat de gemeenteraad saaie pennenlikkers waren!

De lange adem van de gemeente

14 Feb 2009

Zembla had recentelijk ( ik zie het nu pas ) een interessant programma over de macht van de overheid en in dit geval gemeenten. Wat als gemeenten gewoonweg niet uitvoeren wat procedures en de rechter zeggen? Dan is het  einde verhaal. Hier in Zoetermeer vind ik het persoonlijk over het algemeen wel meevallen. Alhoewel ik naar aanleiding over de recente discussie over Dorp IV en het Zorghart wanneer ik wethouder was nog een heel hard zou nadenken over hoe je mensen écht kunnen laten meedenken en hun democratisch recht geven ( ja ze lezen ook mee ;) ) . Het kan beter in elk geval!

Randvoorwaarden (zie aflevering ) zijn leuk, maar luisteren én plannen maken met in plaats van over mensen vind ik nog veel belangrijker.

Kijk Zembla : Gek door de gemeente

Verkeerssituatie Emmastraat

4 Feb 2009

emmastraat_vrachtwagen

Vanavond gaat het ongetwijfeld weer over de Paltelaan / Emmastraat bij het bestemmingsplan Dorp IV.  Op het terrein dat nu brak ligt moet een complex woningen komen met daaronder een garage met een uitmonding op de (vrij nauwe) Emmastraat. Bovenstaande foto kreeg ik via email en ondersteunt de zorgen denk ik wel goed. (Voor de duidelijkheid waar de vragenwagen rijdt is normaliter precies de rijbreedte die daar mogelijk is.)

Update Vestia ziet de toekomstige Paltelaan trouwens zo voor zich:

paltii-1-j-copyjpg

Buurten op het Morapad

28 Jan 2009

Vandaag zijn Ewout en ik gaan kijken op het Morapad waar de laatste tijd wat commotie is over de mogelijke nieuwe plek van een nieuw jeugdhonk voor de jongeren in Rokkeveen. In het laatste najaarsdebat is een voorstel aangenomen ( na signalen ) om een nieuw jeugdhonk in deze buurt te maken aangezien de enige andere (in de grote wijk Rokkeveen) de Spot bij de Veur is.

We hebben een tijd met een bewoner gepraat die toevallig langs kwam. Veel bewoners vinden het niet erg dat er iets voor de jongeren komt maar hebbben bezwaren dat het vlak langs een aantal huizen komt en vrezen geluidsoverlast.  Bovendien moet de kinderopvang dan verhuizen en voor veel mensen betekent dat dat ze met de kinderen verder moeten. Bovendien is de situatie uitermate geschikt (speelplaats, groot park) voor kleine kinderen.

In elk geval zijn we helemaal op de hoogte en kijken we de discussie nog even aan. We hopen in elk geval dat het college en de omwonenden eruit kunnen komen met aanvullende maatregelen, afspraken of wellicht wel een andere locatie.  Verderop in het park staat nog een JOP die wat ons betreft in elk geval zo vervangen mag worden: