Het stond gisteren al op de Twitter:? “Belachelijk. Na 12 uur vergaderen, 60 moties krijgen we 20 minuten om over alles te besluiten. En dan maar klagen over zorgvuldigheid!” .

Het is duidelijk dat aandacht beter is dan de kwaliteit van besluiten gisteren tijdens het voorjaarsdebat. De SP maakte een opmerking over het feit dat participatie en meedoen van burgers niet geweldig gaat. Dat was een oproep om na te denken ( raad en college ) hoe we dat beter kunnen doen. Dat meedoen baseerden we op het feit dat bv in Rokkeveen-west een halve stadswijk zich niet serieus genomen voelt. Dat was voor de PvdA genoeg om onze ‘politieke lafheid’ te verwijten.

Wellicht is het omdat de verkiezingen aan de horizon staan. Sommige partijen hebben kennelijk harde taal nodig om stemmen te winnen straks, anderen tonen vier jaar hard werk.

Een harde opmerking in elk geval die wij niet helemaal begrijpen. Blijkt dat de motie van vorig jaar over die jongerenpost nu ineens letterlijk werd genomen door de wethouder. “Realiseer een jongerenpost”. Kennelijk is dan vragen stellen ineens ‘terugkrabbelen van een besluit’ die wij ‘niet doordacht hadden gemaakt’.? Nee dus, er moet wat gebeuren met jongeren in dat deel van Rokkeveen, er wonen daar nou eenmaal veel.

In de raad zijn wij gewend te werken met common-sense en logica. Een uitspraak van de raad betekent dus niet als een stier door de porseleinkast jagen, maar verantwoordelijk te gaan kijken hoe en of het mogelijk is en of er alternatieven zijn. Maar kennelijk is dat als het uitkomt ineens heel anders.? De realiteit echter is dat na wat commotie er w?l ineens een ander voorstel ligt. Hoe zit het nou?

Vervolgens krijgen wij aan het eind van het debat exact 20 minuten om 60 moties, het voorjaarsdebat en de hele gang van zaken te overwegen in ons stemgedrag. Voorgesteld door dezelfde PvdA die ons verwijt besluiten niet goed genoeg overwogen te hebben. Protest van de oppositie dat het toch echt te kort is ( een uurtje leek mij genoeg ) wordt in de wind geslagen.

Voor ons voelde dit als het niet serieus nemen van de oppositie en ons simpelweg niet genoeg tijd gunnen om onze eigen overwegingen te maken. Belachelijk dat dit kan in wat zichzelf democratie noemt! Kortom wij hebben op alles waar we niet genoeg tijd voor hebben gehad ( voor je het weet zijn we weer politiek laf! ) gewoon tegengestemd, inclusief het hele stuk.? Jammer maar helaas.

De reden waarom het zo snel moest? Om 18:00 uur stond het eten inclusief drank klaar in een restaurant bij de Dobbe. Dat was kennelijk belangrijker dan iedereen een goede overweging te gunnen over besluiten die vele mensen in de stad beinvloeden. Het spreekt dan ook voor zich dat ik gewoon zelf wat ben gaan halen.? Op mijn eigen budget.