Voor Duurzaam Zoetermeer heeft de gemeente een energiescan opgesteld om te kijken waar het best bespaard kan worden.  Dat is een eerste stap om de stad duurzamer te maken.

Tegelijkertijd kan iedereen nu ( met een eigen huis ) een aanvraag indienen voor een subsidie op  energiebesparende maatregelen.  Voordeel hierbij is dat deze zich op termijn terugbetalen via lagere energiekosten en zo – naast het milieu sparen – dubbel voordeel opleveren.

In commissie Ruimte is het vanavond ook gegaan op duurzamer bouwen. Doordat de technologie steeds beter wordt en steeds meer mensen doordrongen zijn van de noodzaak tot is er in de toekomst veel mogelijk. Als SP ondersteunen we dit. We hebben ook aangedrongen als extra op bouwen via het ‘cradle to cradle‘ principe waar bij de bouw al zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de toekomst van het bedrijf ( zoals omvormen tot iets anders of duurzaam slopen ).