Externe Zaken Archive

Debat in de Zoetelaar

29 Jan 2010

Stichting MEE ( ondersteuning bij het leven met een beperking ) organiseerde woensdag het eerste politieke lijsttrekkersdebat in een reeks naar de verkiezingen. In lunchcafe de Zoetelaar gingen de lijstrekkers in debat over uiteenlopende zaken over het leven met een beperking, hoe de zorg georganiseerd is in Zoetermeer en de bijkomende bureaucratie.

In het eerste deel van het debat was de politiek opvallend eensgezind. Natuurlijk moet er goede zorg zijn en weinig bureaucratie. Enkele lijstrekkers die nu ook wethouder zijn verdedigden het beleid van de afgelopen vier jaar. Dat leverde een hoop reacties uit de zaal op.

Opvallend was dat op een vraag uit het publiek over betaalbaar sporten de woordvoerder van de VVD vond dat de Zoetermeerpas uitgebreid moest worden, terwijl deze partij de afgelopen jaren het gebruik van de pas juist wilde verminderen ( van 120% van het minimum naar 110% en minder voorzieningen ). Ook andere partijen redeneerden meer vanuit hun verkiezingsprogramma dan de praktijk van afgelopen vier jaar .

Daniel Westhoek: “De SP heeft meerdere rapporten uitgebracht over de zorg in Zoetermeer. Bijvoorbeeld over de WMO en wat daar beter kan. Daar hebben we weinig steun bij gekregen van andere partijen. Zoals het niet meetellen van kinderen van de indicatiestelling van huishoudelijke hulp. Leuk dat de meerderheid dat nu zegt, maar op het moment dat puntje bij paaltje komt in de raad geeft men niet thuis. Ook de PvdA-lijstrekker Haan stelt nu dat marktwerking in de thuiszorg slecht is. Dat hadden we bij de aanbestedingen moeten horen! Rond de verkiezingen zegt men wat het publiek wil horen, daar zullen we ze na de verkiezingen dan ook aan houden!”

Na afloop kon men direct vragen stellen aan de lijsttrekkers waar gretig gebruik van is gemaakt.

Gemeente negeert winkeltijdenwet

26 Jan 2010

Aan het einde van vorig jaar barstte de discussie los rond koopzondagen. Die moesten er komen in deze duidelijk toeristische stad ( volgens de wethouder ). Dat veel mensen, en vrijwel alle winkeliers niet zaten te wachten op koopzondagen werd daarbij handig genoeg even vergeten. Het visitekaartje van Zoetermeer gaat altijd voor belangen van inwoners en ondernemers, zoveel is ondertussen wel duidelijk.

Als voorschot gingen een aantal winkels direct op zondag open. Dat is feitelijk illegaal, maar de wethouder koos voor ‘gedogen’.

In antwoord op onze schriftelijke vragen over deze openstelling antwoordde het college dat het snel ging handhaven als winkels zich niet aan de openingstijden houden. Niets is minder waar.? Op dit moment zijn diverse supermarkten in de stad nog altijd iedere zondag open. Kennelijk heeft de gemeente naast milieuvergunningen ook moeite met de openingstijden…

OV-Chipkaart toch duurder

22 Jan 2010

Het wil maar niet vlotten met de OV-Chipkaart. Het grote project om een chipkaart in te voeren als enig vervoersbewijs in Nederland. Niet alleen is het ding uitermate klantonvriendelijk voor reizigers die maar af en toe reizen, het systeem wemelt voorlopig nog van de fouten.

Invoeren

Ook het invoeren van de kaart gaat niet zonder slag of stoot in Zoetermeer. Is het al een tijdje mogelijk om met de bus gebruik te maken van de chipkaart, de randstadrail laat nog op zich wachten. Naar verluid ( hoorde ik recentelijk van een medewerker ) zijn er nog ’softwareproblemen’ die opgelost moeten worden. Extra vervelend is dat per 11 februari in heel het land ( zie reacties onder ) alleen de strippenkaart wordt afgeschaft, maar dat we dan nog steeds niet in de randstadrail terecht kunnen. Een onacceptable situatie naar mijn mening!

Kosten

Ook zijn de kosten in heel het land toegenomen volgens onderzoek van diverse SP-collega-afdelingen.? In Zoetermeer heb ik daar ook al de eerste verhalen van gehoord. Lokaal zou het soms zelf om een verschil van 25% gaan! En ook dat is niet volgens de afspraak. Het lastige is aangezien Zoetermeer bijna geheel in 1 zone viel met het oude systeem het moeilijk vergelijken is.? Op langere afstand en het veelgereden traject tussen Zoetermeer en Den Haag zou de prijs ongeveer hetzelfde blijven.? Waar het ergens duurder wordt dient het ergens anders zelfs goedkoper te worden.? Maar dat is dus voorlopig niet te controleren..? We blijven het allemaal wel nauwgezet in de gaten houden. Pas ergens in februari zal blijken of de praktijk hetzelfde is al de theorie van de vervoersbedrijven.

Blijft staan dat het geheel niet aanmoedigd om het OV te gebruiken. Stel dat ik wanneer ik een autoritje zou willen maken ik eerst naar een winkel moet om een kaart te bemachtigen, die vervolgens ergens moet opladen en dan pas kan reizen? Dat zou niemand accepteren..

Huis-aan-huiskrant partijorgaan CDA?

17 Dec 2009

Het valt me al een tijdje op: de mate waarin de Postiljon zich sterk maakt voor een bepaalde partij.? Ik verwacht van lokale huis-aan-huiskrantjes geen hoogstaande journalistiek,? maar om iedereen een kans te geven verwacht ik toch wel dat op zijn minst de schijn een beetje wordt bestreden.? De website van het Postiljon heeft meer ‘CDA’ in de titel dan de site van het CDA zelf. Dat zegt toch wel wat.

cda_propaganda

Het leest ook een beetje Sovjet-propagandistisch weg zo. Andere partijen? Welnee, het CDA heeft alles bereikt in deze stad! Gelukkig zijn er meer sites om te lezen wat er allemaal speelt.? En anders op naar de twitter. Je moet er ondertussen wel wat voor over hebben om in deze stad enigzins onafhankelijk op de hoogte te blijven.

Van de Partij met Bas

15 Dec 2009

Afgelopen vrijdag stond in het streekblad in de serie ‘van de partij’ een bijdrage van mijn kant.? Voor als u het gemist heeft :

vandepartij_bas

Ik zou willen oproepen: kijk naar wat partijen de laatste vier jaar? hebben gedaan, oordeel niet over een periode met vlotte campagnes en loze beloftes. Dat wil ik in elk geval duidelijk maken. De SP heeft gestaan aan de basis van een ander woningbeleid – op basis van vraag -, vermindering leegstand kantoren, menselijkere zorg, participatie en een duurzamere samenleving. De komende vier jaar moet daarop doorgepakt? worden. Nu uitvoeren wat we de laatste jaren hebben bevochten!

Hele stuk in Streekblad

Sneeuwsoap: college marcheert over besluit

10 Dec 2009

Vandaag plofte er op mijn mat ineens een nieuw voorstel over de vierde baan Snowworld.? Dat was niet geheel onverwacht na de eerdere commissiebehandeling waar overigens tegen alle afspraken in geen besluit bijgevoegd was, wat wel normaal is.

Waar het op neerkomt: het college wil koste wat het kost zo snel mogelijk de vierde baan er doorheen drukken.? Dat is niet echt respectvol tegenover de gemeenteraad, die de voorkeursvariant op 16 november in meerderheid heeft verworpen, maar ook niet naar de samenleving waar er toch redelijk wat onrust bestaat over de gang van zaken. Sterker nog,? het is niet eens meer uit te leggen hoe dit een zuivere gang van zaken kan zijn.

Het college marchandeert nu met de argumenten en komt wederom met gelegenheidsargumentatie. De hoogbouwvisie is niet van toepassing ( geen hoogbouw rond de Amerikaweg! ), de groenvisie vinden we ook wel wat op ( bouwen in natuursterbied mag nu niet ) en tal van andere afspraken (bestemmingsplan bv) . Insprekers hebben eerder gesteld dat de gemeente zich zo niet betrouwbaar opstelt wat betreft toezeggingen.

Daarnaast valt op hoe sterk het college gaat voor deze ondernemer.? Niets mis met ondernemerschap, maar de vragen van bijvoorbeeld snackbar de Mazzel worden afgewezen met een simpele verwijzing naar de geldende regels. Kennelijk kan je in deze gemeente ‘te groot voor regels’ zijn.? Zie ook Dutch Water Dreams.

Tevens wordt met een beroep op de bestuurswet met het voorgestelde besluit een referendum onmogelijk gemaakt. Daar hadden wij en D66 al eerder veel kritiek op. Dat moet gewoon kunnen! Het stuk stelt dat we eerst maar moeten besluiten over het principiele punt: kan er een vierde baan komen? Het college gaat dan wel met belanghebbenden praten. Precies de verkeerde volgorde! Probeer een compromis te bedenken en laat dan de raad zich ermee moeien, dat stelde ik eerder al.

Het college gooit een raadsbesluit naast zich neer, veegt andere belangen onder het tapijt en gaat vol voor de wensen van Snowworld.? Naar mijn mening moet een stadsbestuur zich naar elke ondernemer objectief opstellen, gelijke monniken gelijke kappen. Zo niet in dit geval.

En dit alles vier dagen voordat wij er over moeten besluiten. Het is zonde dat men niet eerst serieus kijkt naar de bezwaren maar gaat duwen.? Dat wekt bij mij, maar ook in de stad,? geen vertrouwen. Ik werk liever constructief samen op weg naar een betere stad waar de meerderheid beslist in plaats van de politieke loopgraven op te moeten zoeken. Helaas, het zij zo.

Overigens is Snowworld begonnen met een enquete over de vierde baan. Wat vindt u?

Rondje Zoetermeer met de Sprinter

8 Dec 2009

De titel verraadt al dat dat rondje vast niet in deze dagen kon zijn.? Of dat er natuurlijk een enorme fout in de titel staat.

zoetermeer_vroeger

Ook ergens langs geleden

Het gaat hier over 1983, een rondje vanaf de voorweg over de krakeling linksom.? Iemand tipte mij dit filmpje en zo rond lijstjestijd en het einde van het decennium is het leuk om eens (bijna) 27 jaar in de tijd terug te gaan.? Zeker voor iemand die zich druk maakt over ruimtelijke ordening en die tijd nooit echt bewust heeft meegemaakt ( ik ben van ‘81 ) .

Afgezien van dat de halve stad nog niet bestaat, is er voor mij natuurlijk de Sprinter nostalgia. En Seghwaert waar ik opgegroeid ben.? Terugdenkende, waar wordt waar zou de Zoetermeerder nostalgisch van worden in een zo snel veranderende stad?

Snowworld: gelegenheidsprocedures

3 Dec 2009

Stand van zaken vierde baan SnowWorld
De portefeuillehouder zal toelichten wat de stand van zaken is en een
procesvoorstel doen. De commissie wordt gevraagd op basis daarvan te
bepalen of het voorstel in de raad van 14 december a.s. vastgesteld kan
worden of dat eerst nog een bespreking in de commissie van 13 januari
2010 zal moeten plaatsvinden en vervolgens besluitvorming in de raad van
25 januari 2010.

Wat leest u uit de agendering van dit stuk? (1) Er komt een voorstel? (2) dat voorstel wordt wellicht in de raad vastgesteld. Tot zover de duidelijkheid. Het procesvoorstel waar we het vanavond over hebben gehad in de commissie wat (aldus de voorzitter) een mogelijkheid om nog punten mee te geven over het verdere proces.

We hebben het natuurlijk over het besluit van de raad afgelopen november dat de voorkeursvariant geen groen licht kreeg.? Normaal komt er dan vaak een memo wat er dan gaat gebeuren.? Meestal iets als:? spreken met alle belanghebbenden, zoeken naar betere alternatieven – ik noem maar wat raars.

Zo niet dit college. Die agendeert in de eerstvolgende commissie een niet-inhoudelijk punt zonder (in eerste instantie) elke onderbouwing. Met iets dat kennelijk vastgesteld dient te worden.? Dat is uniek, want het eerste ‘procesvoorstel’ zonder besluit waar de raad zich over uit moet spreken.

Vervolgens ploft er op ons aller matten een boekje met mogelijke alternatieven die al eerder langs zijn gekomen. En een verdere toelichting waarom de voorkeursvariant toch echt het beste is.? En een memo met een aantal opmerkelijke zinnen:

Naar aanleiding van het besluit op 16 november 2009 heeft Snowworld onderzoek gedaan naar twee extra varianten […]

Om tot de voorkeursvariant te komen is naar eigen zeggen een aantal jaar over gedaan. Knap dat men dan zo snel nog een paar extra varianten er bij kan tekenen en de gevolgen overzien.

In het kopje vervolgprocedure wordt dan gesteld:

Het is van belang dat door de raad een principe-uitspraak wordt gedaan over het verlenen van medewerking aan een verdere ontwikkeling van de uitbreiding van Snowworld met een vierde baan en dat de raad daarbij aangeeft welke variant het uitgangspunt is: de Voorkeursvariant of de teruggeschoven variant.

Klinkt heel zinnig, maar wat besluiten we hier? Waar gaan we medewerking aan verlenen? Een variant die we nog niet kennen of wat er weggestemd is recentelijk. Dat is impliciete (niet-directe) besluitvorming zonder raadsbesluit. Bovendien zijn andere varianten dan kennelijk uit beeld.

En dan ook nog:

De uitwerking van de gekozen variant wordt uitgewerkt in een schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO).

Kennelijk gaat het college er van uit dat het besluit dat de vierde baan er uberhaupt komt al is genomen. Of dat dat de conclusie gaat zijn van het ‘principebesluit’.? Feitelijk is dat ver voor de muziek uit lopen.

Wat mij stoort is dat in dit soort stukken (nota mobiliteit gaat bv al uit van een vierde baan en regelt parkeergelegenheid)? alswel in de media het idee wordt gepresenteerd dat die vierde baan er toch wel komt. Dat is een vorm van de ‘geesten rijpen’ om iedereen aan het idee te laten wennen dat er toch niets meer aan te doen is. En de tegenstanders weg te zetten: ‘die willen toch niets’. Als wij als SP hadden geroepen: “De vierde baan komt er toch niet! ” overal, zou men ons populisme verweten en (terecht) geroepen hebben dat wij de raad niet serieus nemen.

Bovendien wordt het geheel versleten als ‘zeer zuiver de procedure volgen’. Vandaar een agendering zonder besluit, stukken te laat en bovendien volstrekt buiten de normale werkwijze op deze manier een procesvoorstel doen en zo de raad via een omweg te laten conformeren aan de uitleg die het college graag geeft aan laatste vergadering: ‘ de vierde baan komt er, maar we zoeken nog wel wat varianten ‘.? Dat heeft het wijzigingsvoorstel niet beoogd! Daarnaast, probeert u als burger eens zo’n uitzonderingsspositie te verwerven!

Tot slot. Wat wil de SP dan wel? ( dat tegengezeur altijd van die tomaten! ). Wij hebben van vele betrokkenen gehoord dat zij graag willen meedenken over een acceptabel alternatief. Waar alle partijen iets geven en nemen. Insprekers eerder hielden de deur al open. Aan het college en Snowworld om die hand te pakken. Daar is dan misschien wat meer tijd voor nodig, maar doet wel recht aan alle belangen.? Dat is eerder wel gebeurd bij bijvoorbeeld de Vijverhoek.

Pas daarna willen we bedenken of we daarmee instemmen, niet vooraf en zeker niet met een vastgestelde keuze uit twee alternatieven waarvan er eentje weggestemd is. De raad bewijst zichzelf en de samenleving zo een slechte dienst.

Wat vindt u? Is dit de manier om zo belangrijke besluiten te nemen in enkele weken tijd?

( excuses overigens voor het de lengte en het technocratisch gehalte van deze blog )

Zoetermeer CS?

26 Nov 2009

Een volgende stap in het dossier ‘culturele as’ die tegenwoordig ’stadsforum’ heet. Afgezien van de vraag of niemand een betere naam weet ( suggesties in het commentaar veld! ) zie het volgende filmpje.

De gedachtegang is natuurlijk interessant, de presentatie gelikt. Nadenkvoer. Maar de vraag blijft natuurlijk: wat vindt u?

Zuinig met de middelen!

11 Nov 2009

Morgen is er weer het najaarsdebat. De crisis is in volle hevigheid om ons heen uitgebreid en tot lijkt de gemeenteraad af te stevenen op een van de rustigste debatten (afkloppen!) in jaren. Hoe kan dat?

Fracties zijn natuurlijk wel zo slim om niet met geldverslindende voorstellen te komen. Maar hoe moeten we met minder geld toe? Dat is natuurlijk een stug lastiger. Zeker als je niet fulltime op de getallen zit te rekenen. En natuurlijk ook zo richting de verkiezingen wil niemand echt pijnlijke maatregelen nemen die in de toekomst wellicht niet te vermijden zijn.

Het is loffelijk dat het college vooral op zichzelf ( gemeente-apparaat ) wil bezuinigen. De effecten daarvan zijn veel minder duidelijk ( minder service, keuzes maken? ) .

Als fractie hebben we voor morgen voorgesteld om vooral ‘citymarketing’ ( stadspromotie ) eens kritisch tegen het licht te houden.? Soms kan dat nuttig zijn. Bijvoorbeeld om nieuwe projecten onder de aandacht te brengen. Soms is het pure geldverspilling ( denk bijvoorbeeld aan dure nieuwe huisstijlen ) en soms beconcurreert de overheid de overheid ( gemeentes onderling ). Het college wil om de een of andere reden maar geen openheid geven hoeveel deze post nou precies kost. Terwijl het heel normaal is om te denken in termen van budgetten op een begroting. We hopen dus op meer nieuwsgierigheid van de andere partijen.

Tweede punt waar we als SP ons op voorhouden is dat het bestuur z?lf ook de gevolgen moet ondergaan van zware tijden. Dus een flinke bezuiniging op onszelf! Minder raadsexcursies, vroege en late vergaderingen (met hapjes), minder papier rondpompen en ga zo maar door. Meer discipline en minder kosten ( en hopelijk ook minder bijeenkomsten! ).? Als ze dat in de stadhuistoren kunnen kunnen wij het ook.

Als SP-er draag ik – zolang het nog mag – een groot deel van de ‘vergoeding’ af aan de partij. Liever zou ik zien dat dat substanti?le bedrag ( meer dan 1500 euro per maand! maal 39! ) gewoon voor iedereen verminderd zou worden. Scheelt weer.