Stichting MEE ( ondersteuning bij het leven met een beperking ) organiseerde woensdag het eerste politieke lijsttrekkersdebat in een reeks naar de verkiezingen. In lunchcafe de Zoetelaar gingen de lijstrekkers in debat over uiteenlopende zaken over het leven met een beperking, hoe de zorg georganiseerd is in Zoetermeer en de bijkomende bureaucratie.

In het eerste deel van het debat was de politiek opvallend eensgezind. Natuurlijk moet er goede zorg zijn en weinig bureaucratie. Enkele lijstrekkers die nu ook wethouder zijn verdedigden het beleid van de afgelopen vier jaar. Dat leverde een hoop reacties uit de zaal op.

Opvallend was dat op een vraag uit het publiek over betaalbaar sporten de woordvoerder van de VVD vond dat de Zoetermeerpas uitgebreid moest worden, terwijl deze partij de afgelopen jaren het gebruik van de pas juist wilde verminderen ( van 120% van het minimum naar 110% en minder voorzieningen ). Ook andere partijen redeneerden meer vanuit hun verkiezingsprogramma dan de praktijk van afgelopen vier jaar .

Daniel Westhoek: “De SP heeft meerdere rapporten uitgebracht over de zorg in Zoetermeer. Bijvoorbeeld over de WMO en wat daar beter kan. Daar hebben we weinig steun bij gekregen van andere partijen. Zoals het niet meetellen van kinderen van de indicatiestelling van huishoudelijke hulp. Leuk dat de meerderheid dat nu zegt, maar op het moment dat puntje bij paaltje komt in de raad geeft men niet thuis. Ook de PvdA-lijstrekker Haan stelt nu dat marktwerking in de thuiszorg slecht is. Dat hadden we bij de aanbestedingen moeten horen! Rond de verkiezingen zegt men wat het publiek wil horen, daar zullen we ze na de verkiezingen dan ook aan houden!”

Na afloop kon men direct vragen stellen aan de lijsttrekkers waar gretig gebruik van is gemaakt.