Een volgende stap in het dossier ‘culturele as’ die tegenwoordig ’stadsforum’ heet. Afgezien van de vraag of niemand een betere naam weet ( suggesties in het commentaar veld! ) zie het volgende filmpje.

De gedachtegang is natuurlijk interessant, de presentatie gelikt. Nadenkvoer. Maar de vraag blijft natuurlijk: wat vindt u?