Vandaag plofte er op mijn mat ineens een nieuw voorstel over de vierde baan Snowworld.? Dat was niet geheel onverwacht na de eerdere commissiebehandeling waar overigens tegen alle afspraken in geen besluit bijgevoegd was, wat wel normaal is.

Waar het op neerkomt: het college wil koste wat het kost zo snel mogelijk de vierde baan er doorheen drukken.? Dat is niet echt respectvol tegenover de gemeenteraad, die de voorkeursvariant op 16 november in meerderheid heeft verworpen, maar ook niet naar de samenleving waar er toch redelijk wat onrust bestaat over de gang van zaken. Sterker nog,? het is niet eens meer uit te leggen hoe dit een zuivere gang van zaken kan zijn.

Het college marchandeert nu met de argumenten en komt wederom met gelegenheidsargumentatie. De hoogbouwvisie is niet van toepassing ( geen hoogbouw rond de Amerikaweg! ), de groenvisie vinden we ook wel wat op ( bouwen in natuursterbied mag nu niet ) en tal van andere afspraken (bestemmingsplan bv) . Insprekers hebben eerder gesteld dat de gemeente zich zo niet betrouwbaar opstelt wat betreft toezeggingen.

Daarnaast valt op hoe sterk het college gaat voor deze ondernemer.? Niets mis met ondernemerschap, maar de vragen van bijvoorbeeld snackbar de Mazzel worden afgewezen met een simpele verwijzing naar de geldende regels. Kennelijk kan je in deze gemeente ‘te groot voor regels’ zijn.? Zie ook Dutch Water Dreams.

Tevens wordt met een beroep op de bestuurswet met het voorgestelde besluit een referendum onmogelijk gemaakt. Daar hadden wij en D66 al eerder veel kritiek op. Dat moet gewoon kunnen! Het stuk stelt dat we eerst maar moeten besluiten over het principiele punt: kan er een vierde baan komen? Het college gaat dan wel met belanghebbenden praten. Precies de verkeerde volgorde! Probeer een compromis te bedenken en laat dan de raad zich ermee moeien, dat stelde ik eerder al.

Het college gooit een raadsbesluit naast zich neer, veegt andere belangen onder het tapijt en gaat vol voor de wensen van Snowworld.? Naar mijn mening moet een stadsbestuur zich naar elke ondernemer objectief opstellen, gelijke monniken gelijke kappen. Zo niet in dit geval.

En dit alles vier dagen voordat wij er over moeten besluiten. Het is zonde dat men niet eerst serieus kijkt naar de bezwaren maar gaat duwen.? Dat wekt bij mij, maar ook in de stad,? geen vertrouwen. Ik werk liever constructief samen op weg naar een betere stad waar de meerderheid beslist in plaats van de politieke loopgraven op te moeten zoeken. Helaas, het zij zo.

Overigens is Snowworld begonnen met een enquete over de vierde baan. Wat vindt u?