Afgelopen donderdagavond was er een verkiezingsdebat in de Regenboogkerk op de Nathaliegang in Rokkeveen.


Foto: Jan van Es ( Postiljon )

Het debat werd geleid door Willem Breedveld, columnist van dagblad Trouw. Onderwerpen waren onder andere Sterigenics, veiligheid, integratie,? jongerenbeleid en sociale cohesie.

Het debat begon voor de pauze vrij rustig. De toeschouwers stelden enkele kritische vragen, vooral rondom het dossier Sterigenics ( is het bestuur van de stad nu nog geloofwaardig? ) . Na de pauze stookte de debatleider de discussie op door geen genoegen te nemen met vage stellingnames. Daniel Westhoek greep dat gelijk aan door op het gebied van jongeren en veiligheid het beleid van de laatste jaren even flink de maat te nemen.

Daniel: ” Het is belangrijk dat in de buurten mensen samenwerken. Met elkaar een betere buurt maken.? Het college zet met repressie, camera’s en allerlei verboden jongeren juist in de hoek. Maar zij wonen ook in Rokkeveen en hebben recht op voorzieningen. Laten we dan samen tot oplossingen komen.? Veiligheid is er niet mee gediend als mensen in hokjes worden geplaatst ”

Ook op het gebied van integratie pleit de SP voor het samen-doen in tegenstelling tot de wij-zij-bakken die vooral Nawijn voorstond in het debat.

Opvallend waren de lijsttrekkers van de coalitiepartijen. Zij spraken niet echt namens hun partij maar vooral namens het (demissionaire) college als wethouders en verdedigden elkaar.? Kennelijk willen deze partijen vooral met elkaar door in een nieuwe coalitie na de verkiezingen en de ‘val’ van het huidige college.