Toen ik een jaar of vijf geleden de SP-fractie begon te ondersteunen was het een van de eerste dingen die ik onderzocht heb: leegstand op de kantorenmarkt. In die tijd was al duidelijk dat bij ongewijzigd beleid de leegstand onverantwoordelijk hoog blijft. Ook bij bedrijfsterreinen loert dat gevaar.

Dat is belachelijk in een stad waar het vinden van woonruimte tot 32 maanden kan duren aan wachtlijsten.? En waar ruimtegebruik op gespannen voet staat met leefbaarheid.

Toen was de meestgehoorde reactie: de markt lost het wel op. Zoals alle problemen door onbeperkte vrijmarktwerking zouden worden opgelost. Nu in de crisis blijkt het eerder de bron van allerlei problemen. Daar is nu gelukkig meer aandacht voor. De SP heeft al jaren gewaarschuwd tegen de gevolgen van ongelimiteerde marktwerking.

Des te onbegrijplijker dat er in al die jaren weinig tot niets is gebeurd. Na jaren van aandringen kwam het college wel met een ‘transformatiestudie kantoorlocaties‘ met zinnige plannen. Maar van uitvoer is niet veel gekomen.

En zeker niet zo enthousiast als dezelfde wethouder allerhande leisure-voorzieningen de stad in praat. Dat is dus ruimte opslurpen zonder aan de achterkant er voor te zorgen dat elders in de stad het ruimtegebruik nuttig en verantwoord besteed wordt.

Dan de cijfers. Volgens een recent rapport van DTZ is de leegstand voor Zoetermeer rond de 20%. De SP wil dat de leegstand niet boven de 10% uitkomt en deze mag niet ’structureel’ zijn. Iedereen weet dat in de stad vele locaties in de laatste jaren helemaal niet verhuurd zijn. De huurprijzen blijven echter wel hetzelfde – iets wat men in de raad niet wou geloven – vanwege de boekwaarde van panden die investeerders belangrijk vinden.

Vrijwel alle andere partijen hebben onze voorstellen niet gesteund destijds. In het belang van de stad zou dit probleem serieuzer aangepakt moeten worden. Op woongebied is er naast mooie woorden de laatste vier jaar ook erg weinig gebeurd. Tijd voor stappen! Aan de SP zal dat in elk geval niet liggen, ook niet na 3 maart.