Dat de term stadhuissoap nog eens zo actueel zou worden als rond het debat Dorp IV had waarschijnlijk gisteravond niemand kunnen vermoeden.

( Ons standpunt over het bestemmingsplan Dorp IV is overigens hier te vinden. )

Niet alleen binnen de raad, maar zelfs binnen fracties waren er behoorlijke tegenstellingen en twijfels over de vraag of we dit plan zo moesten vaststellen.

Het een en ander leidde tot driftig overleg in de achterkamertjes tussen de coalitiepartijen ( met wethouders in het college ) waar de oppositie verder geen informatie over kreeg, maar kennelijk ging het over een nogal wollig opgestelde motie, of althans dat was het resultaat.

Vervolgens schoot dat een aantal oppositiepartijen weer in het verkeerde keelgaat waarbij Lijst Nawijn zelfs besloot niet aanwezig te zijn bij de stemming.

Uiteindelijk stemde de VVD verdeeld over het plan en leek ook bij de PvdA er nogal wat meningsverschil. Zij stemmen echter altijd als fractie wegens interne afspraken ( kennelijk ).  Dat er ook nogal wat wrevel is daarover blijkt (wellicht? speculatie! ) uit het vertrek van Huri Sahin uit de PvdA.

Een samenvatting van het concrete inhoud overigens op de AD-site.

Kortom emoties en argumenten liepen beiden hoog op. Wie zei ook alweer dat de gemeenteraad saaie pennenlikkers waren!