Externe Zaken Archive

OV-Chipkaart: de antwoorden

19 Nov 2007

 ovchipkaart_visual.jpg

Een tijd geleden meldde ik op dit weblog al dat ik namens de SP technische vragen had gesteld over de werking van de SP.  Ziehier de antwoorden. Naar verluid had men met sommige vragen danig moeite, dus alle reden om het harde werk achter de schermen bij deze van harte te waarderen!

Over de OV-Chip? Het lijkt niet de uniforme kaart te gaan worden waar we op hopen die bovendien ook nog met argusogen wordt bekenen als ik zo de voorzichtige opstelling van de NS zie.  Beter een jaartje uitstellen dan straks met een systeem vol fouten zitten lijkt mij. En op privacy-gebied ben ik ook nog niet helemaal overtuigd.

Goede commissie met jammerlijk eind

16 Nov 2007

Dat kan de samenvatting zijn van afgelopen commissie Ruimte. Meestal heb ik behoorlijk wat op de merken aan stukken die de revue passeren. Maar met de opzet voor ‘Duurzaam Zoetermeer’ ( waar ook een aantal SP-moties in zijn verwerkt ) en de inspraak met compromis rond het Zorghart (uitbreiding ziekenhuis) zijn we in elk geval heel tevreden. Bij deze dossiers kunnen we in elk geval niet anders concluderen dat het college en de ambtenaren goed werk hebben verricht.

Bij het laatste punt over de nieuwe plannen op de Paltelaan lag dat iets anders. De scholen die er nu staan worden gesloopt en in plaats daarvan komt nogal specifieke woningbouw. Niet alleen met behoorlijk strenge en lastige randvoorwaarden maar ook vrijstaand en dus duur. Wij zien ook daar liever toch enkele goedkopere woningen voor bijvoorbeeld (komen we weer ) jongeren en dergelijke. Kleine woonunits dus voor een betaalbare prijs. Toen ik memoreerde dat de overkant van de Paltelaan ook nog steeds braak ligt en dat de sloop van de woningen aldaar in zo’n vroeg stadium onzinnig was stelde de wethouder met zoveel woorden de inbreng van de SP maar een hoop gezeur te vinden.

Daarop heb ik besloten dat ideeën opperen tegen dove oren onzinnig was en we maar beter konden vertrekken. De opstelling van de wethouder is erg jammerlijk en doet geen recht aan het positieve verloop van de andere punten. En is ook niet goed voor het vertrouwen trouwens in de besluitvorming rond dit punt.? Jammer.

Precariobelasting: teleurstelling

10 Nov 2007

Het nieuwsbericht over de begrotingen zegt waarschijnlijk een hoop. Mijn persoonlijke teleurstelling was ons voorstel mbt tot het afschaffen van de precariobelasting. Dat is belasting op zaken die op gemeentegrond gezet wordt. Vooral belasting op het hebben van een terras.

De opbrengst was afgelopen jaar maar liefst 37.000 euro, dat is op de begroting van de hele stad een promille ongeveer. Maar brengt wel allerlei administratie met zich mee, ook voor de terrasuitbaters. Terwijl we juist in Zoetermeer streven naar meer terrasruimte! Dit lijkt mij in elk geval geen aanmoediging.

Ik kan nog begrijpen dat deze raad niet zo vooruitstrevend is om iets van leegstandsbelasting of reclamebelasting in te stellen om enerzijds leegstand te bestrijden en anderzijds meer na te denken of de vulling van de openbare ruimte. Daar is trouwens ook veel meer geld mee gemoeid. Maar waarom die ene lullige maatregel niet gewoon terugdraaien in het kader van voortschrijdend inzicht is mij echt een raadsel. Wellicht omdat wij niet hebben meegetekend met het ‘verzamelvoorstel’ of we niet hard gelobbyt hebben rond de fractiekamers? Wat mij betreft in elk geval een gemiste kans.

Sowieso ben ik nogal teleurgesteld eigenlijk. Bijna 19 uur totaal debat en de discussie vond ik vrij aardig gaan, tenminste onder collega-raadsleden. En dan toch op het laatste moment zo raar omgaan met de besluitvorming gaf ons toch wel een behoorlijk bittere nasmaak.

Leegstandbelasting: Mag het wel?

6 Nov 2007

En hoe kom je daar dan achter! Dat krijg je als er een aantal dagen tussen indienen van een motie en de reactie zit. Ik werd vandaag gebeld door een ambtenaar dat het uberhaupt -niet- kan momenteel. Het rijk geeft gemeenten namelijk een aantal mogelijke belastingmaatregelen en deze bestaat nog niet.

Vreemd, aangezien ze in Tilburg een aantal jaar geleden w?l bijna deze belasting heeft ingevoerd. Hoe kan dat? Een belrondje in Tilburg ( ruimte – economische zaken – grondbedrijf – bouwbeleid etc ) heeft weinig opgeleverd. Dan maar contact gezocht met de auteur van een belangrijke rapport hierover. Maar die moeten nog terugbellen. En natuurlijk ook contact gezocht met de collega’s in het Tilburgse.

Spannend allemaal, maar een goed voorbeeld hoe eigenlijk niemand in bestuurlijk Nederland nou echt zicht heeft op wat er gebeurd. En weet ik eigenlijk nog wat er twee jaar geleden allemaal besproken is?

En nog een linkje naar een interessant rapport!

Overigens maakt de SP zich in de Tweede-Kamer gelukkig ook druk over leegstand van gebouwen.

Begrotingsdebat in volle gang

5 Nov 2007

Het begrotingsdebat is in volle gang. Op 3 en 8 november bespreekt de raad de begroting voor de aankomende jaren. Het geheel is live op ZoetermeerFM te volgen.

(more…)

Meldweek WSW van start!

29 Oct 2007

?20071029_wsw_enquete.jpg

Met het uitdelen van enqu?tes vanochtend bij de ingang van de DSW in Zoetermeer is de meldweek WSW van start gegaan. Ook in Rijswijk zullen er enqu?tes worden uitgedeeld deze week. Het doel is een goed beeld te krijgen hoe de DSW-medewerkers zelf hun werkvloer ervaren.

Er is de laatste jaren sprake van bezuinigingen en er zijn signalen dat bepaalde zaken voor verbetering vatbaar zijn.? Op de actie werd voorzichtig, maar in elk geval positief gereageerd. We hopen dan ook dat we veel ingevulde formulieren terug gaan krijgen!

De Republiek opent nieuw departement

24 Oct 2007

Mening lezer zal zich afvragen wat al die nuttige informatie ineens hier doet. De Republiek heeft zojuist een nieuwe afdeling geopend die zich bezig houdt met het verzamelen van externe blogpostings van uw illustere auteur.

Deze komen terecht op ‘Externe Zaken’. Niet te verwarren dus met ‘Buitenlandse zaken’ of ‘de Ambassade’. Bureaucratie is een mooi ding

Vragen bij OV-Chipkaart

23 Oct 2007

Dat de OV-Chipkaart nog veel kinderziektes kent is alom bekend, zeker voor mensen die wel eens naar Rotterdam willen. Op termijn ( rond 2009 ) zal het hele Nederlandse OV-systeem overschakelen. Onlangs heeft iemand van de HTM een presentatie gehouden voor de Commissie Ruimte over dit onderwerp. Afsproken is toen dat men schriftelijk technische ( te lastig en gedetailleerd om voor de vuist weg te beantwoorden ) vragen te stellen. Daar heb ik dan ook maar gebruik van gemaakt. De vragen gaan o.a. over de zorgen die onze fractie heeft bij dit systeem: privacy, kosten, gebruik en fraudegevoeligheid.

Naar mijn mening te weinig aandacht voor de risico’s die worden genomen. Dat heeft ook zeker te maken met een gebrek aan inzicht en de complexiteit van het systeem.? Zeker de eerste vragen zijn voor de leek wellicht wat moeilijk, maar dan moeten ze maar geen ICT’ers in de raad zetten!

Technische vragen OV-chipkaart.pdf (PDF)

Gemeente achter thuiszorg aan

17 Oct 2007

Een deel van de Zoetermeerse klanten van thuiszorgorganisatie Vierstroomzorgring krijgt geen of te weinig hulp. Dat stelt de gemeente Zoetermeer, die hierover een verontruste brief heeft gestuurd aan de instelling. (AD)

Goed nieuws in elk geval dat de gemeente nu ook de ernst van het probleem in begint te zien. De SP heeft hier onlangs een rapport over gemaakt. Toen werden bij sommige conclusies nog vraagtekens gezet. Daarop heeft Daniel Westhoek nog een aantal voorbeelden gegeven. Helaas komt het vermoedelijk voor veel thuiszorgmedewerkers te laat en zitten de klanten met de gebakken peren van een slecht werkende WMO.

Palenstein: Herstructureren van argumenten

12 Oct 2007

palenstein_maquette1.jpg

Weer opmerkelijke uitspraken van de wethouder ( Muijzers ) in de discussie rond Palenstein:

Nee, de motivatie voor volledige sloop was niet de slechte staat. De flats zijn kwalitatief vrij goed en ruim van opzet. Maar er was sprake van leegstand, van veel onderhuur en toename van criminaliteit in en om de flats. De sociale leefbaarheid stond onder zware druk.

Kortom het college ziet sloop nog als beste middel om sociale leefbaarheid te verbeteren. SenterNovum : Sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw kan leiden tot minder sociale woningen en kan afbreuk doen aan de sociale structuur van een wijk. link

Overigens verdwijnen er in Haaglanden meer dan 25.000 sociale woningen om te worden vervangen door bouw voor het ‘midden’segment. Niet ontoevallig een segment waar de markt aan het instorten is door overaanbod vanuit de nieuwere wijken in de regio. Leegstand was er in Palenstein overigens amper, wel een hoge doorstroom. Desalniettemin kwamen er in 2006 altijd nog gemiddeld 150 reacties binnen op een woning volgens De Goede Woning.

Daarnaast is zeker een aantal keer gezegd dat de woningen niet gerenoveerd konden worden vanwege de slechte bouwstaat, er zou naar verluid asbest in de panden zitten en het zou teveel gaan kosten. Renovatie is over het algemeen 5 – 10% goedkoper dan nieuwbouw.

Zoals het plan om op twee plaatsen woontorens van 66 meter hoog neer te zetten. De ouderenbonden reageerden geschrokken en verontwaardigd, want zij zagen al ouderen op twintig hoog vereenzamen. De angst bleek ongegrond, want er zijn op dit moment in de torens geen ouderenwoningen voorzien.

Dat klopt inderdaad! Van de meer dan 300 sociale ouderenwoningen die de Schoutenhoek had komen er 30 – 60! ( huur +/- 630 euro ) terug in Palenstein en ongeveer 30 in complex Bijdorp. Geen last meer van die ouderen dus!

LevenSloop ( Thomsen)