palenstein_maquette1.jpg

Weer opmerkelijke uitspraken van de wethouder ( Muijzers ) in de discussie rond Palenstein:

Nee, de motivatie voor volledige sloop was niet de slechte staat. De flats zijn kwalitatief vrij goed en ruim van opzet. Maar er was sprake van leegstand, van veel onderhuur en toename van criminaliteit in en om de flats. De sociale leefbaarheid stond onder zware druk.

Kortom het college ziet sloop nog als beste middel om sociale leefbaarheid te verbeteren. SenterNovum : Sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw kan leiden tot minder sociale woningen en kan afbreuk doen aan de sociale structuur van een wijk. link

Overigens verdwijnen er in Haaglanden meer dan 25.000 sociale woningen om te worden vervangen door bouw voor het ‘midden’segment. Niet ontoevallig een segment waar de markt aan het instorten is door overaanbod vanuit de nieuwere wijken in de regio. Leegstand was er in Palenstein overigens amper, wel een hoge doorstroom. Desalniettemin kwamen er in 2006 altijd nog gemiddeld 150 reacties binnen op een woning volgens De Goede Woning.

Daarnaast is zeker een aantal keer gezegd dat de woningen niet gerenoveerd konden worden vanwege de slechte bouwstaat, er zou naar verluid asbest in de panden zitten en het zou teveel gaan kosten. Renovatie is over het algemeen 5 – 10% goedkoper dan nieuwbouw.

Zoals het plan om op twee plaatsen woontorens van 66 meter hoog neer te zetten. De ouderenbonden reageerden geschrokken en verontwaardigd, want zij zagen al ouderen op twintig hoog vereenzamen. De angst bleek ongegrond, want er zijn op dit moment in de torens geen ouderenwoningen voorzien.

Dat klopt inderdaad! Van de meer dan 300 sociale ouderenwoningen die de Schoutenhoek had komen er 30 – 60! ( huur +/- 630 euro ) terug in Palenstein en ongeveer 30 in complex Bijdorp. Geen last meer van die ouderen dus!

LevenSloop ( Thomsen)