Dat kan de samenvatting zijn van afgelopen commissie Ruimte. Meestal heb ik behoorlijk wat op de merken aan stukken die de revue passeren. Maar met de opzet voor ‘Duurzaam Zoetermeer’ ( waar ook een aantal SP-moties in zijn verwerkt ) en de inspraak met compromis rond het Zorghart (uitbreiding ziekenhuis) zijn we in elk geval heel tevreden. Bij deze dossiers kunnen we in elk geval niet anders concluderen dat het college en de ambtenaren goed werk hebben verricht.

Bij het laatste punt over de nieuwe plannen op de Paltelaan lag dat iets anders. De scholen die er nu staan worden gesloopt en in plaats daarvan komt nogal specifieke woningbouw. Niet alleen met behoorlijk strenge en lastige randvoorwaarden maar ook vrijstaand en dus duur. Wij zien ook daar liever toch enkele goedkopere woningen voor bijvoorbeeld (komen we weer ) jongeren en dergelijke. Kleine woonunits dus voor een betaalbare prijs. Toen ik memoreerde dat de overkant van de Paltelaan ook nog steeds braak ligt en dat de sloop van de woningen aldaar in zo’n vroeg stadium onzinnig was stelde de wethouder met zoveel woorden de inbreng van de SP maar een hoop gezeur te vinden.

Daarop heb ik besloten dat idee├źn opperen tegen dove oren onzinnig was en we maar beter konden vertrekken. De opstelling van de wethouder is erg jammerlijk en doet geen recht aan het positieve verloop van de andere punten. En is ook niet goed voor het vertrouwen trouwens in de besluitvorming rond dit punt.? Jammer.