Externe Zaken Archive

Reces: rust en feestdagen

21 Dec 2007

Het wordt hier weer een ruime twee weken rustig. We gaan weer even bijkomen van het politieke jaar en energie opdoen om volgend jaar weer flink aan de slag te gaan.

(more…)

Boerhaavelaan en participatie

18 Dec 2007

Rondom de bewonersinspraak van de Boerhaavelaan is al wat te doen geweest. Ik vroeg me in elk geval af of de hele gang van zaken niet weer heel erg ging lijken op hoe het destijds rondom de Vijverhoek is verlopen.

Bovendien is de inspraak voor zoiets belangrijks wel vrij kort nadat de laatste informatieavonden zijn gehouden afgelopen. Aangezien dat deze week al was vond ik het urgent genoeg om middels ‘mondelijke’ vragen het college aan de tand te voelen.

Het college ziet geen beren op de weg, maar vond het wel prima om de inspraak nog twee weken extra te geven. De inspraak is dus verlengt tot vrijdag 5 januari .

Mondelinge vragen plus antwoord college (PDF)

Inspraakavond Palenstein

11 Dec 2007

Vanavond om 20:00 uur is er een inspraakavond voor bewoners rond de plannen voor het westelijk deel van Palenstein ( rondom de Schoutenhoek ).  Hier staat meer informatie.

Tot 24 december is het mogelijk om schriftelijk inspraak te leveren over het plan.

Ik ben vanavond in elk geval ook aanwezig om te luisteren naar wat de bewoners vinden van het plan. Ik ben er vooralsnog in elk geval niet erg enthousiast over.

Bewonersavond Boerhaavelaan

6 Dec 2007

Vanavond was er een bewonersavond over de nieuwbouwplannen van de Boerhaavelaan. De vorige heb ik helaas moeten missen, maar bij deze avond waren er in elk geval een hoop mensen. Een enerverende avond.

(more…)

Zoetermeer Open ICT-stad?

6 Dec 2007

Het college ziet Zoetermeer graag als dé ICT-stad van het land. Leuke doelstelling natuurlijk, maar dan moet je als overheid ook wel een beetje kijk hebben op het onderwerp ICT. We hebben weliswaar nu een ICT-academie, maar vele bedrijven ( zoals IBM ) zijn de stad al weer uit. En voor drie mensen blijven klieren op Second Life helpt ook niet.

(more…)

Welkom op de Boerhaavelaan

5 Dec 2007

Men is weer wat van plan, maar vooral niet om bewoners enige inspraak te geven. Daarmee lijkt het er op dat dezelfde blunders herhaalt gaan worden die rond de Vijverhoek ook al speelden. Slechte informatie, geen participatie en veel hoogbouw recht voor flats aan de Stadhoudersring en de Dunantstraat.

Gisteren hebben we een aantal boze bewoners even geholpen met een folderactie in de wijk. Donderdag 6 december (’morgen’) is er namelijk een extra informatieavond. Daarvoor moest je je alleen wel opgeven en de locatie is nog niet bekend gemaakt (wellicht pas vandaag!) aan de mensen die zich ervoor hebben opgegeven. Veel te laat dus.

De SP blijft er in elk geval voor ijveren dat mensen gehoord worden bij dit soort plannen. Bovendien twijfelen we er ook hier aan of het nou helemaal nodig is. Het plan behelst o.a. 145.000 m2 kantoorruimte namelijk. En 645 appartementen.

Donderdag 6 december, 19:00 uur:  Extra bewonersavond – Boerhaave Building (oude IBM-gebouw ) op de Boerhaavelaan nummero 11.

Zinloos gesloopt

29 Nov 2007

slopen_bouwen_2006.jpg

“Het maakt mensen cynisch. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een corporatie met een verborgen agenda en overduidelijk onwaarachtige argumenten besluit dat een buurt gesloopt gaat worden? Vaak is het onderhoud van de woningen in die buurt al jarenlang tot een absoluut minimum beperkt. De mensen die het kunnen betalen, vertrekken uit de buurt. Het resultaat is een verloederende wijk, fysiek en sociaal-economisch. Dat heet ‘planners blight’ of plannenmakersziekte: het plan veroorzaakt de problemen, terwijl het wordt gepresenteerd alsof het plan er is om de problemen op te lossen.

Als er dan ook nog een participatiecircus op touw wordt gezet waarin de bewonersbelangen ondergeschikt zijn aan het resultaat dat al van te voren vaststaat, haken de meeste bewoners af. Van zoveel onmacht bij een kwestie die diep in hun leven ingrijpt, worden mensen cynisch. Hun betrokkenheid met hun buurt, of de buurt waar naartoe ze moeten verhuizen, verdwijnt zo volledig. Vervolgprocessen om de sociale samenhang in een buurt op te bouwen, verlopen dan ook slecht. Als reden voor sloop wordt nogal eens genoemd dat het terugbouwen van koopwoningen een grotere sociale cohesie oplevert omdat buurtbewoners in koopwoningen meer betrokkenheid met de buurt zouden hebben. Daarmee worden niet alleen de huidige bewoners letterlijk afgeschreven, het argument deugt ook niet.

oud-Hoogleraar André Thomsen over woningbouwbeleid in de Spanning deze maand.

Geen woningnood, maar meer volkstuinen!

27 Nov 2007

Genieten af en toe met het CDA. In het nieuws vandaag een paar uitspraken:

 Het CDA bestrijdt dat er een woningtekort is in Nederland. Dat heeft Tweede Kamerlid Ruud van Heugten van de partij vandaag gezegd. “Er zijn voldoende woningen beschikbaar.

Volgens Van Heugten is het echte probleem dat mensen weigeren om in bepaalde typen woningen of in specifieke wijken te wonen. “Het is een kwaliteitsvraag”, stelt hij. Volgens de CDA’er heerst in sommige regio’s zelfs een overschot aan woningen.

Interessant. Zeker als je naar de wachtlijsten kijkt. Waarom zijn er dan duizenden mensen op zoek naar een woning? Als je alleen kijkt naar middenklasse woningen die ‘middelduur’ zijn ( boven de 2 ton dus ) dan geef ik het CDA gelijk. Komt ook door een groteske overproductie, kijk maar bijvoorbeeld naar de Vinex-wijken. Vrijwel alle nieuwe woningen zijn middelduur, duur of heel duur. De vraag zit juist bij starters, jongeren, ouderen met weinig inkomen en alleenstaanden.

Om de zogeheten probleemwijken prettiger te maken voor de bewoners, wil het CDA samen met de ChristenUnie dat grote steden extra geld krijgen voor volkstuintjes. In de tuintjes maken mensen met een verschillende achtergrond gemakkelijker contact met elkaar.

Interessant dat de SP vaak voorop loopt. Motie van Velzen ( Krista ) heeft al tijden geleden opgeroepen tot het behoud van volkstuinen. Om ontspanning voor mensen vast te houden, maar ook omdat ‘allochtonen’ ook graag gebruik maken van dit soort voorzieningen. Kijk maar eens bij het complex aan de Voorweg.

Helaas zijn beide punten voor de raad een schot in het donker. Zo komt er voorlopig geen eind aan het huidige woningbouwbeleid en blijven volkstuinen verdwijnen. Volgend slachtoffer gaan het complex bij het Prinses Maximaplein ( Kwadrant ) zijn ten gunste van grootschalige ‘leisure’ ( soort van ontspanning die vooral veel mag kosten ).

Kom maar op met dat extra geld, hier worden juist de peilers van de stad afgebroken.

Rotterdam voert leegstandstax in

26 Nov 2007

‘Rotterdam gaat een leegstandtax invoeren in winkelgebieden. Eigenaren die hun winkelpanden langer dan twee jaar leeg laten staan, moeten extra belasting gaan betalen. Op die manier wil de gemeente vastgoedeigenaren stimuleren hun panden eerder te vullen of af te storen.’ (AD Rotterdam)

Volgens het AD van afgelopen weekend. Ik kreeg een tip van Ans hierover. Zo zie je maar dat onze plannen niet geheel uit de lucht gegrepen zijn. Blijkbaar is het dus wel mogelijk en bovendien een goede manier om vastgoedeigenaren te stimuleren iets anders te doen met een pand.

Zoetermeer op het congres

24 Nov 2007

zoetermeer_congres.jpg

Zoals al eerder te lezen was en waarschijnlijk in de landelijke media ook wel opduikt is er vandaag het SP-congres in de van Nelle fabriek in Rotterdam. Afdeling Zoetermeer is natuurlijk ook aanwezig om mee te praten, commentaar te leveren en ons partijbestuur te kiezen. Hier (een deel) van onze afvaardiging! .

Onderstaand ook een aardige foto van het complex vanochtend vroeg. Ik werk namelijk bij de landelijke SP en moest dus om 6:30 al mijn bed uit. Het is voor het goede doel zullen we maar zeggen.

vannelle368.jpg