Media en Propaganda Archive

Panzerfaust doet PVDA-integratienota

27 Nov 2008

Vernederen. Je kunt er volgens Bos niet vroeg genoeg mee beginnen. “Heb jij tegen A?sha gezegd dat ze een k*th**r is en moet oprotten naar haar eigen land? Krijg jij een lekkere twix van papa!”

Leest u mee?

Over vrouwen

15 Sep 2008

I am far from thinking that the ascendancy which women have obtained over men is an evil in itself. It is a present which nature has made them for the good of mankind. If better directed, it might be productive of as much good, as it is now of evil. We are not sufficiently sensible of what advantage it would be to society to give a better education to that half of our species which governs the other. Men will always be what women choose to make them. If you wish then that they should be noble and virtuous, let women be taught what greatness of soul and virtue are. The reflections which this subject arouses, and which Plato formerly made, deserve to be more fully developed by a pen worthy of following so great a master, and defending so great a cause.

JSF Oplichterij

4 Sep 2008

jsf.jpgKo Colijn schrijft in Vrij Nederland een prima stuk over de JSF en zet voor het gemak de tien argumenten tegen de JSF overzichtelijk op een rij. Mocht u het nog eens nodig hebben op verjaardagen en aanverwante politieke bijeenkomsten!

?1. Een besluit over de vervanging van de F-16 nu, in 2000-2001, is niet nodig: de F-16 kan mee tot 2015-2020.

2. Een besluit nu over de vervanging van de F-16 is niet wenselijk: over tien jaar zal Defensie veel beter in staat zijn een verantwoord besluit te nemen omdat zij dan een veel scherper inzicht zal hebben in de voor de vervanging van de F-16 hoogste relevante ontwikkelingen: de Europese veiligheids- en defensiesamenwerking, nieuwe technologische ontwikkelingen, de voortgang van het JSF-project (technisch en financieel) en Europese alternatieven.

3. De enige reden dat nu over de vervanging van de F-16 wordt gesproken is een oneigenlijke: de EMD-fase, een politieke erfenis van het vorige kabinet.

4. Meedoen aan de EMD-fase betekent de JSF kopen.

5. Meedoen aan de EMD-fase dient geen belang van Defen?sie en betekent dat de JSF wordt gekocht uit louter industri?le overwegingen, een unicum bij een groot materieelproject.

6. De aanschafkosten van de F-16 zullen (?) uitkomen op 15 tot 20 miljard gulden.

7. Bedragen van een dergelijke omvang kunnen ernstige verdringingseffecten veroorzaken bij de Klu zelf en bij de andere krijgsmachtdelen.

8. Geen enkel ander land van de Europese Unie overweegt thans de luchtmachtversie van de JSF te kopen. Een Nederlands besluit dat w?l te doen zou, in het licht van het streven naar nauwere Europese defensiesamenwerking, politiek het verkeerde signaal zijn en een onder?steuning van een tegen de Europese luchtvaartindustrie gerichte Amerikaanse strategie.

9. (Europese) taakspecialisatie, standaardisatie en pool?vorming (zouden) belangrijke criteria bij de vervanging van de F-16 moeten zijn.

10. De risico?s van het kopen van de JSF via de EMD-fase zijn enorm: de stuksprijs is onbekend, de levensduurkosten eveneens en we weten niet wat voor vliegtuig het wordt, mede omdat Defensie geen noemenswaardige invloed zal hebben op het project.?

De jaren 80 in context

30 Aug 2008

Interessant artikel in de Groene Amsterdammer deze keer van Natasja Gerson ( ook van Vrij Nederland ) over het actiegebeuren in de jaren ’80. Volgens haar mist de context in welke tijd deze acties plaatsvonden. En bovendien was de tegenstand ook niet mals.

Ik herinner me een ontruiming waarbij een door de ME met een karabijn door het raam geschoten traangaspatroon zich op minder dan een meter van mijn hoofd in de muur boorde, waarna ik werd gearresteerd en veroordeeld voor openlijke geweldpleging wegens het uit dat raam gooien van een fles. Ook waren er dreigingen van nazistische splintergroepjes, voetbalhooligans en knokploegen van louche eigenaren. Van de 25 leden van de bende die in 1986 acht krakers van een pand aan de Amsterdamse Looiersgracht met honkbalknuppels het ziekenhuis in sloegen ? vooral botbreuken, waaronder een gebroken been en een schedelbasisfractuur ? is nooit ??n lid veroordeeld.

De jaren tachtig

Prima werk van Duyvendak

28 Aug 2008

sig080828.gif

Mag je dat nog wel zeggen? Het is al erg genoeg dat in het verleden bewindslieden zaken waar zowel de samenleving als de politieke vertegenwoordiging tegen was toch in het geniep nog probeerden te regelen. Dat is een veel ernstigere overtreding van de regels in de samenleving. Zonder de inbraak van Duyvendak cs hadden we nu wellicht drie kerncentrales meer in Nederland gehad. Kortom deze wetsovertreding heeft Nederland behoed om door middel van vuil spel toch zaken gedaan te krijgen die alleen in de hoofden van de regering en de achterliggende lobby lag.

Sterker nog een van de grondleggers van de grondwet over dit onderwerp:

“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [i.e., securing inherent and inalienable rights, with powers derived from the consent of the governed], it is the right of the people to alter or abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.”

Als morgen blijkt dat de regering – of welke overheid dan ook – misbruikt maakt van haar gegeven macht dan is het een burgerplicht om daar in verweer tegen te komen. Geen macht dan ook is vanzelfsprekend en moet verdiend worden. In de jaren ’80 kon dat niet door luisteren of niets doen, maar was er een krachtig geluid nodig. Het is alleen maar te hopen dat in de toekomst mensen deze roeping ook voelen op het moment dat het nodig is.

Dat is heel wat anders dan wat dom Nederland nu roept over terrorisme. Een vitale democratie kan juist niet zonder mensen die bereid zijn de randen op te zoeken om die te verdedigen. Overigens daarbij dus wel aangetekend dat geweld tegen personen ?cht niet kan, maar daar is iedereen het geloof ik wel over eens.

De hetze om Duyvendak uit de Tweede-Kamer te krijgen is daarom ook onbegrijpbaar en weinig intelligent. Zie ook dit stuk op GeenCommentaar voor een uitstekende opinie over activistisch Nederland.

Antirookfundamentalisten definitief de weg kwijt

31 Jul 2008

‘Er moet wetgeving komen over een openbaar rookverbod, zodat iedereen met een gerust hart de straat op kan. Niet alleen in de winkelstraten, maar ook in het bos, aan zee, in de auto. Alleen thuis zou dan nog gerookt mogen worden, maar ook niet in de tuin. Daar zouden de buren last van kunnen hebben.’

Zie hier

antirooknazi.jpg
Anti-roker demonstreert ‘buitenmasker’ : “De buren roken, ik kan anders mijn huis niet meer uit”

Berichten uit Vrijstaat Europa

8 Jul 2008

europa_flag.jpg Het was weer een goede week voor de vrijheid en democratie in Europa.

Youtube : al uw videobekijkgegevens
Youtube legt alle gegevens over wie of wat video heeft gekeken en vooral natuurlijk of men weer met zijn communistische tengels hebben gezeten aan de kunst v/d hoeders van het marktkapitalisme in Europa.

NXP: Geen vrijheid van publicatie?
Chipfabrikant NXP probeert zijn eigen rotte chipkaart te beschermen door vrije informatie vanaf de Radboud universiteit aan banden te leggen. Alsof het zooitje in 2006 al niet gehackt was.

Nieuwe telecomwetgeving Europa

Zo mogen bedrijven filters en spyware op pc’s van gebruikers installeren om illegaal gebruik tegen te gaan, en ligt er een voorstel om downloaders de toegang tot het internet te ontzeggen.

Zie o.a. hier. En is downloaden nu wel of niet illegaal?

Europarlementarier wil weblogs aan banden leggen

Suggests clarifying the status, legal or otherwise, of weblogs and encourages their
voluntary labelling according to the professional and financial responsibilities and
interests of their authors and publishers;?

Zie hier.

Overigens tot slot in het kader van de discussies rondom Europa, onthou de volgende zin bij verjaardagen als men het heeft over de grondwet het verdrag van Lissabon:

Een Nederlandse rechter mag de Nederlandse wet buiten toepassing laten als die in strijd is met Europese regels, maar een vanzelfsprekendheid is dat niet.

Welterusten Meneer Balkenende!

Update: En daar gaan we: Groen licht voor staatsvirussen in Beieren

Antirookhysterie

3 Jul 2008

De knuppel maar ‘s in het hoenderhok mikken nu. De laaste paar dagen is het vast niet ontgaan dat de kroegen nu bevolkt worden met horden mensen die vroeger de toegang ontzegd waren!

Joe Jackson ( schrijver / muzikant ) heeft een interessant essay online staan dat gaat over de verhouding wetenschap, maatschappij en emotie. Wat is waar en wat is noodzakelijk? Smoking, lies and the Nanny state. Niet lezen resulteert in nooit meer mogen meediscussieren.

Nadenkmoment

19 Jun 2008

Vorig jaar ging er ongeveer 12 miljoen euro overheidsgeld naar programma’s om op een stille manier het kabinetsbeleid uit te dragen.

Zo kreeg weerman Piet Paulusma 12.500 euro subsidie omdat hij het weer voorspelde vanaf een tennisclub die goed bezig was met integratie.

Er ging 400.000 euro naar het programma In Europa met historicus Geert Mak om de betrokkenheid bij de Europese Unie te vergroten.

Denkt u er eens rustig over na hoe bepaalde overtuigingen door de strot worden geduwd…

Preventief schuldig

29 May 2008

U wou nog meer bewijzen dat onze regering stelselmatig de gestapo loopt uit te hangen met als excuus ‘ze europe’. U krijgt er nog eentje:

De plannen geeft de douane veel meer bevoegdheden om piraterij en namaakproducten te bestrijden. Zo adviseren zij een preventieve controle van bagage op inbreukmakend materiaal, waardoor ook harde schijven en mp3-spelers.

Indien de douane illegaal gekopieerde content aantreft, zou deze de producten in beslag kunnen nemen en desnoods vernietigen. Ook zou de douane buiten de rechter om te bevoegdheid moeten krijgen om ‘afschrikwekkende boetes’ uit te delen. Ook zouden grensautoriteiten eigenhandig essenti?le informatie direct aan de rechthebbenden kunnen terugkoppelen.

U bent dus preventief als schuldig aan een economisch ( civielrechtelijk! ) delict. Maar het kan nog gekker. Private organisaties als de RIAA en Brein die fulltime bezig zijn mensen lastig te vallen omdat de almachtige industrie heeft bedacht dat zij het slachtoffer zijn van vrije informatieverstrekking:

Bovendien moet ‘niet-commerci?le piraterij’, zoals file sharing via internet, binnen het strafrecht worden getrokken, zo betoogt het paper.

Kortom de overheid gaat binnenkort de vuile klusjes van de commercie opknappen. Een goed bewijs waar de macht nou eigenlijk ligt dankzij de lobbyclubs.