Binnenlandse zaken Archive

Ook platanen mengen zich in 'politieksoap'

13 Aug 2013


Zoetermeer –
De voortdurende soap over politiekers die in de media willen komen heeft nu ook de platanen bereikt. Waar de plataan op de hoek van de Parkdreef en Tuindreef zich al eerder uitliet over de ‘dreigende vernietiging van het intellectuele karakter van de gemeenteraad’ mengt nu ook de plataan op de Weidedreef zich in de discussie.

Plataan

Geen volksgericht maar openbaar plein

21 Feb 2013

Zelf word ik steeds chagrijniger van de hele discussie rond de opgestapte topman van de SNS-bank Sjoerd van Keulen en de vermeende hetze opgezet door Jelle Brandt Corstius. Tijd voor een verdediging tegenover de vaste, bekende mediakoppen die steeds minder lijken te weten waar ze het over hebben.

Het is goed om de zaak rustig te bekijken. Wat is er aan de hand? Een bankdirecteur die een fatale inschatting heeft gemaakt en daarbij de derde bank onder staatstoezicht brengt, maar toch een grote bonus krijgt voor prestaties. Tegenover een journalist die niet als schreeuwlelijk bekend staat, maar juist een moreel beroep deed op de beste man om van die bonus af te zien. Het duurde niet lang voordat de term ‘hetze’ werd gebezigd door ‘experts’ en de rest van het leger nationale beeldopvulling.

Opvallend is dat de meeste commentatoren van de leeftijd ‘mijn ouders’ zijn. Niets tegen deze generatie, maar zij zijn niet opgegroeid met het fenomeen mondiale communicatie met een lage drempel. Vroeger tikte je een boze brief, plakte een postzegel en stuurde die naar de krant en met wat geluk kwam je korte commentaar in de inzonden postrubriek.

Die tijden zijn niet meer. Elke hele en halve zool kan nu zijn mening op internet plempen. En iedereen kan daar snel bij. Twitter lijkt op een openbaar plein waar je zelf bepaalt naar wie je luistert. Wat niet wil zeggen dat je dan maar iemand met de dood moet bedreigen – dan wordt je door de politie afgevoerd.

Waar de mediakoppen vooral van zijn geschrokken zijn de opinies die op dat plein worden geuit. Dat zijn de opvattingen die je – ongetwijfeld – niet hoort op de pleinen van de Amsterdam Oud-Zuid, maar in de gemiddelde arbeiderswijk – sorry kansenwijk – heb ik wel erger gehoord.

De meeste media willen maar niet accepteren dat je niet elke uiting op dezelfde waarde moet schatten. Als iemand in een volkskroeg aangeeft ‘de kop van je romp te gaan trekken’ dan is dat vaak al opgelost met een biertje. De vermeende ‘verruwing’ van het debat is vaak niet meer dan dat de intellectuele elite via het internet ineens kennis neemt van de mening buiten het eigen sociale milieu en die is inderdaad niet altijd even fraai.

Van Keulen is naar eigen zeggen naar het buitenland gevlucht. Is dat naar aanleiding van echte serieuze bedreiging of is geschoren worden in het openbaar nou eenmaal niet fijn? Er is voor zover ik weet bijvoorbeeld geen aangifte gedaan. En weet de politie eigenlijk wel het kaf van het korten te scheiden online? Kunnen we het debat niet voeren wanneer een dreiging serieus is en wanneer er sprake is van loos geschreeuw? Die waardes zijn juist verschoven door de snelle manier van communicatie.

Wat Jelle Brandt Cortius heeft gedaan is eigenlijk niet meer dan een oproep om een moderne ‘briefkaartenactie’ te beginnen. Die had je vroeger ook in casu morele verontwaardiging. Voor een emailtje duik je niet onder, hoogstens stel je je spamfilter wat scherper af. Maar wat wel gebeurde is dat PowNed ineens met een helikopter boven het huis hing en andere media in de buurt gingen posten. Wie gaat er dan te ver? Het is mij te makkelijk om iemand die zegt ‘stuur een beleefd mailtje’ verantwoordelijk te houden voor het hele circus wat daarna ontstond.

Het is tegenwoordig algemeen bekend dat als een onderdeel van de Telegraaf groep een smeuige kop schrijft of blogt of de roze plofkop op iemand af stuurt de hetze niet ver weg is. Maar val daarbij dan niet iemand aan die een moreel beroep doet op fatsoen.

Beste mediakoppen, de social media en het internet zijn echt zo eng niet als het maar duidelijk is wie de pestkoppen zijn en wie je niet serieus moet nemen. In plaats van internetacties eindeloos door de mangel te halen stop met de hand boven het hoofd houden van jullie oversensationele mediacollega’s.

Alternatieven voor Tv-debatten

6 Sep 2012

Het land is peiling- en debatmoe. En terecht. Als zelfs een politieke junk als ondergetekende het al niet aan te nassen vind vermoed ik het ergste voor ‘den zwevende kiezer’. Niet vreemd, want het gaat al weken over dezelfde onderwerpen (zorg, Europa, crisis, wonen) in dezelfde vorm ( schreeuw, nee u praat poep ) met dezelfde mensen. Leuk dat in naam der kijkcijfers de politiek meer een soort van treurige one-liner poppenkast is geworden, maar dat kan beter.

Enkele suggesties deze dagen wat de media nog had kunnen doen om verveling te voorkomen.

High-vote Poker

Voor wie het niet kent is Poker een vreemd soortig kaartspelletje waar op onverklaarbare wijze chips heen en weer geschoven worden om luid gekir. Voor wie het wel kent is het een spannend ( en gevaarlijk ) spel waar de houding van mensen even belangrijk is als de kaarten die ze hebben. Is het een bluffer, hoge inzetter, roekeloos of houdt hij terug tot de ‘hand’ goed genoeg is?

Allemaal interessante eigenschappen die politici ook hebben. Zou Rutte vaker bluffen dan Roemer? Zou van der Staaij sober spelen zonder risico of juist ‘all-in’ gaan als hij twee dames in zijn hand heeft? Zou Wilders Rutte altijd voorbij willen ‘raisen’?

Het lijkt mij best interessant om te zien hoe dat gaat. Speel gewoon voor de grap ( of voor mijn part voor spreektijd elders ) en laat daarna een psycholoog los op de analyse.

Een ander voordeel is dat spelers over het algemeen heel af en toe een paar woorden wisselen maar vooral geen emoties laten blijken om niets weg te geven over het spel dat ze spelen. Kortom geen grote monologen, geen oeverloos geouwehoer. Ook kunnen gewoon alle lijsttrekkers aan tafel plaatsnemen, plek zat en geen gedoe met spreektijden.

De ‘pokerface’. Wie zou dat het beste kunnen? Het zou zo maar kunnen zijn van Van Haersma Buma hoge ogen gooit! Immers doet hij dat de hele campagne al.

Kortom poker heeft alles om het interessant te maken. De karakters, de rust, de kaarten en de sensatie. Frits Wester heeft in elk geval de ‘looks’ om het te schoppen tot chagrijnige dealer.

Morgen nog een suggestie!

De overeenkomsten tussen Holland Hall en Snowworld – Column

29 Nov 2011

Beiden kwamen deze week in zwaar water ( hetzelfde zware water als waar Dutch Water Dreams zich in bevind?); Snowworld omdat het niet voldoet aan de normen van de internationale skibond de FIS) en dus geen wedstrijdbaan kan zijn, Holland Hall omdat het niet door kan gaan.

Kortom geen goede week voor ‘leisurestad’ Zoetermeer, waar overigens steeds meer weerstand tegen ontstaat.

Bij beide zaken was ik woordvoerder. En bij beiden voorspelde ik al dat het weinig goeds voor de stad ging betekenen – een herhaling van DWD. Nu is het college er ook achter: Holland Hall zal de doodslag betekenen voor het stadshart.

In 2005 heb ik voor het eerst aandacht gevraagd voor de leegstand in de stad. Anno 2011 is het nauwelijks een agendapunt dat om de hoek komt kijken; ondanks rampzalige resultaten.

De SP werd constant verweten Zoetermeer economisch de afgrond in te willen helpen door niets toe te staan. Niets is echter minder waar gebleken. Was er destijds daadkrachtig actie ondernomen om de echte spil van de stad te onthouden waren er nu minder problemen. Meer echte economie, minder bouw voor leegstand, meer aandacht voor (kleine) ondernemers. Ook hadden dan minder mensen in onzekerheid gezeten: de volkstuiners, JJ’s music house, de scoutingvereniging etc. En was toekomstvisie 2030 niet een document geworden wat nu al achterhaald is met allemaal onhaalbare dromen van (heel modern om te zeggen! ) de 1%.

Maar niet waar wethouder Emmens de scepter zwaait. Het college ging en gaat blind voor prestige en kleurige full-color folders, niet voor langzamere maar duurzame economische ontwikkeling.

Niet zo raar misschien als je bedenkt in welke kringen dergelijke plannen worden opgesteld. Bij Holland Hall is er een interessante cirkel; Paul van As is initiatiefnemer van de Hal, zoon van de bekende makelaarsondernemers, waarvan Anke van As weer in de raad zit voor… Ik insinueer geen kwade opzet, maar het toont wel een kleine cirkel van mensen die dromen over een dergelijk groot Zoetermeer. Bij Snowworld is dat niet veel anders. Je kan veel zeggen over directeur Snowworld, Dhr Hendriks maar niet dat hij een slechte netwerker – of ondernemer is.

Een minder bekend feit is dat eigenlijk de meerderheid van de coalitie tegen beiden projecten was. D66 en de PvdA hebben tegengas gegeven en intern zagen vele raadsleden het niet zitten. Maar helaas spelen kleinstedelijke polderbelangen mee. De coalitie zit er nu al zo lang met kleine wijzigingen dat het opblazen van het geheel een partij waarschijnlijk stemmen zal kosten. Bovendien zal de fractievoorzitter die dat op zijn geweten heeft niet lekker liggen bij toekomstige onderhandelingen. Kortom deze kan er in elk geval zeker van zijn nooit wethouder te worden. Zoetermeer is een ‘stad’ met een kleine politieke en bestuurlijke cirkel met een lang geheugen – niet noodzakelijker wijs geweten.

Bij Holland Hall was dat nog niet zo duidelijk. Door eindeloos ‘kaders’ en ‘randvoorwaarden’ te stellen werd gepoogd om de ‘schade’ zo klein mogelijk te laten lijken. Zelfs werd gesteld op een moment dat je het niet zal zien in het landschap ( hey, wat werd er ook alweer beweerd over de derde baan Snowworld?!). Wat grappig is overigens; voor een conferentiecentrum met megabioscoop en enkele duizenden parkeerplekken.

Bij snowworld ging het niet veel anders. Even leek het alsof men de poot stijf zou houden. De leidde tot de koortsachtige crisisonderhandelingen van december 2009. En Emmens zinspeelde op een vertrek.

Het leek ons bij de SP te veel om waarheid te worden. EN een onzalig nieuwbouwproject van de baan EN een slechte wethouder weg die zich niet bekommert om burgers. Helaas was dat het ook.

Om eerder genoemde redenen was het interne dreigement van de VVD om de stekker eruit te trekken drie maanden voor de verkiezingen genoeg om de neuzen op een lijn te krijgen.

Vervolgens heeft de PvdA gepoogd de nieuwe baan dood te ‘randvoorwaarden’. De voorwaarde bijvoorbeeld dat het in het landschap moet ‘passen’, geen ‘koelkast op pootjes’ mag worden en het niet mag leiden tot toename van de verkeersdruk. Dat is voor een koelkast op pootjes van 350 meter vrijwel onmogelijk.

Bij beide onderwerpen kan je een vijfde baan vullen. Niet met sneeuw, maar met gebroken politieke beloftes. Toen ik voor de skister Nicolette Sauerbrij met enthousiaste aanhang stond buiten de raadszaal heb ik uitgelegd waarom de SP tegen de vierde baan was (en is). Ze vonden het jammer, maar hadden respect voor de duidelijke standpunten. De meeste raadsleden van coalitiepartijen verdienen dat niet. Bestuurlijk gedraai; proberen via de achterkamertjes dingen te regelen; druk uitoefenen middels de coalitietoekomst en een hoop kaderstellende dure woorden.

Zij zorgen ervoor dat de stad en haar burgers worden opgezadeld met een dure erfenis van coalitiebelangen. In de tijd van crisis komt er nog steeds een onzinnige koelkast en men kan in deze tijd niet verder met plannen die wel zouden helpen om van Zoetermeer ook in de toekomst een fijne stad te maken. En dat alles voor de champagne-ego van de lucky few

Auteur is oud-raadslid in de gemeente Zoetermeer. En die het niet kan laten af en toe wat neer te pennen over de politek aldaar.

De Zoetermeerse moskee

8 Nov 2011

Sinds een tijdje rommelt het in het verre Zoetermeer over een mogelijk te bouwen Moskee in de wijk Seghwaert. Nu mag ik over dat soort ruimtelijke dingen tegenwoordig niets meer zeen in de raad, maar ik kan het natuurlijk wel uittikken, want wat ik via het internet verneem tart elk begrip.

Nu ben ik geen moskee-fan zal ik gelijk maar bekennen. Net zoals dat ik als atheist geen fan ben van enige andere religie en mij dunkt kerken, gebedshuizen en geloof prima mogen verdwijnen. Zou een hoop gedoe schelen in Nederland en de rest van de wereld.

Dat gezegd gun ik andere mensen hun wereldbeeld en vrijheid om dat in te vullen hoe ze willen. In ruil daarvoor wil ik zelf ook graag in vrijheid leven en niet vallen onder de juk van allerhande beperkende regels die iemand ooit in enig boek heeft gepend. Geven en nemen binnen grenzen lijkt mij de basis van een fijne plek om te leven. Zo doen verstandige, volwassen mensen dat.

Kennelijk niet als het grote M-woord valt. In combinatie met die gevaarlijke stroming, de I. Nu heb ik bijna tien jaar gewerkt in een omgeving waar dergelijke lieden de boventoon voeren en voorts ben ik van mening dat bij veel mensen de angst alleen sluimert in het onbekende en op de voorpagina van de Telegraaf. Sterker nog, ik heb me in mijn woonplaats veel vaker zwaar bedreigd gevoelt onder de relatieve heterogeniteit die Zoetermeer heeft en het gebrek aan diversiteit ( statistisch gezien, niet omdat er twee jongens met een bontkraag voor de buursuper hangen ).

Enfin, het college speelt het geheel volgens bekend beroerd recept; niet met de bewoners praten, niet het moskeebestuur introduceren aan de buurt maar zichzelf bestuurlijk opsluiten onder het mom van procedures en regeltjes.

Dat dat wat weerstand oplevert kan ik alom begrijpen en -ja- zelfs aanmoedigen. De coalitie die in Zoetermeer al decennialang de boventoon voert weet toch wel dat de coalitiepartijen uiteindelijk na een hoop overleg buiten de raadszaal en vele schorsingen bijdraaien bij wat het college van plan is. Daar ligt naar mijn bescheiden mening ook het grootste probleem waarom participatie nergens heen gaat.

Maar dan komen de wonderlijke argumenten boven tafel. Zal ik ze even per stuk afserveren. Ja,nee, dank u wel. Jury, geeft u punten.

Parkeerdruk

De gemeente stelt dat voor een moskee geen parkeernorm geldt en hoeft hier dus geen rekening mee te houden. Totale onzin en punt voor de bewoners hier. Een moskee is een kerk, of met extra activiteiten een buurtcentrum. Als jongerencentra moeten voldoen aan parkeerplaatsen voor hun bezoek dat op de fiets komt, dan zeker zo’n voorziening.

Bewoners – Gemeente : 1 – 0

Bestemmingsplan

Men vindt dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan in 2008 men voorgelogen is door het college omdat deze vertelden dat er geen plannen zijn voor een tweede moskee. Dat is natuurlijk niet na te gaan en bij een gemeente liggen er altijd wel wat stukken, ideeen, mogelijkheden ergens die meestal niet, maar soms wel doorgaan.

Wat hier pijn doet is dat bestemmingsplannen en de hele wetgeving in Nederland een moeilijk gedrocht is waar hele stammen juristen de kiezen op kapot bijten. Ik ga er verder ook niet diep op in, want dat levert enorme stukken op.

Voor een college is een bestemmingsplan handig omdat je er op allerlei wijzen allerlei mogelijkheden hebt om iets te bestemmen (of verstoppen). Raad en burger begrijpen er meestal niet al te veel van, maar het dekt het college – wat als enige weet heeft van de vele ideeen die er spelen (indachtig dualisme) – juridisch wel lekker in.

En daarom verdienen de inwoners hier een punt. Een bestemmingsplan is niet bedoeld als wapen tegen de eigen bevolking. Het college kan zich dus niet verschuilen achter ‘ja maar plan’.

Bewoners – Gemeente : 2 – 0

Veiligheid

Veiligheid is uiteraard belangrijk. Zo moet een gebouw doen aan brandvoorschriften en… oh wacht. Het gaat hier om het argument dat een moskee onveilig is omdat in het verleden (bv in Meerzicht) een moskee bekladt of aangevallen wordt (brandstichting).

Daar komt de beroemde Hollandse solidariteit om de hoek zetten! Omdat mensen bedreigd worden, omdat ze toevallig regelmatig in een ander boek lezen dient die groep maar te gaan bidden op een industrieterrein of andere uithoek.

Als buitenwijk van het oorlogstribunaal en stad van recht en vrede zouden we juist moeten garanderen dat deze mensen hun geloof mogen uiten. Ik dacht juist dat onder de PVV-stemmers dat zo belangrijk was. Daders aanpakken, niet de slachtoffers benadelen.

Zoetermeer kijkt stelselmatig weg van het geweld van Extreem-rechts zoals ik ook heb mogen ervaren. En mensen halen daar te vaak hun schouders bij op.

We zwichten niet voor terreur. Ken u die uitdrukking? Alleen als de huizenprijs (minder WOZ-belasting mensen!) er onder leidt. VOC-mentaliteit, minpuntje.

Bewoners – Gemeente : 2 – 1

Oh no ze Moslims!
of: Nobody expected the islamic inquisition!

En dan rammen we gelijk door naar het hete hangijzer dat niet benoemt mag worden. De moslims.

Even in perspectief hoe er wordt gedacht over een groep in vredevol Nederland anno 2011. Bijvoorbeeld de column van Wiland Roscher op Zoetermeerniews :

“Iedereen heeft de mond vol over vrijheid van meningsuiting maar niemand durft er gebruik van te maken als het om een Moskee gaat.”

“Moslims hebben net iets meer gelijke rechten dan Jehova’s.Met de komst van het nieuwe kabinet met steun van Wilders dachten we af te zijn van de knuffelcultuur.Maar de Moslims in Nederland worden nog steeds geknuffeld op een manier dat het slijm letterlijk uit de mond loopt.”

“…en alle berichten over de tolerante knuffelallochtonen die homo’s aanvallen en wegpesten.En ouderen die op straat in elkaar geslagen worden en beroofd door onze knuffelallochtonen!”

Dat is uit een artikel, maar geeft ongeveer de algehele tendens weer. (Behalve trouwens de formele actiegroep die zich -hulde- keert tegen deze onderbuik ).

En dus zonder voor de grap maar even op te zoeken hoe over joden werd geschreven een eeuw geleden kan je stellen dat menigeen niet bepaald objectief staat tegenover de moslims.

(Niet dat het Nederlandse volk veel met de joden ophad. Pas eigenlijk nadat ze in onze traditie zijn gaan vallen van ‘grote opruiming’ )

Sterker nog het is een groep die niet werkt, maar wel onze banen inpikt en daarbij ook nog de tijd vindt om oude mevrouwen van hun tasjes te ontdoen of homo’s te bedreigen.

(Niet dat het Nederlandse volk veel op heeft met homo’s, maar je sleept die ‘handtasjes’ zo makkelijk in je eigen kamp )

Het gaat dan ook niet om de aardige mevrouw (hoop ik) met hoofddoek die een paar deuren van mij woonde in mijn gezellige multiculti-flat in Meerzicht, maar om de ongenoemde vijfde colonne van het islamitisch imperialisme die Nederland dreigt over te nemen via duistere kebab- en belwinkels en hangjongeren die geen baan kunnen vinden omdat ze de verkeerde achternaam hebben.

Als men nou gewoon eens eerlijk is en ronduit stelt dat Nederland is verworden tot een naargeestig racistisch land dat hunkert naar de grote leider die eenzijdig een groep tot dader heeft verklaart zonder afdoende motivatie.

En mocht je daarom zeggen dat je Nederland steeds minder fijn vindt om in te leven dan staat men met de virtuele hooivork aan je deur om over de grens te verwensen. En al helemaal als je ouders per ongeluk hebben besloten hier uit den vreemde ooit werk te accepteren. Hoeveel daders worden jaarlijks door hun regering uit het land gewenst. En hoeveel slachtoffers?

Stel dan gewoon dat een discussie over parkeerbeleid zo uit de hand kan lopen omdat je in Zoetermeer geen mensen met een niet-roomblanke huidskleur wilt zien, of bepaalde geloof. Pijnlijk, maar wel eerlijker dan dat verkapte polderfacisme. Alsof het vroeger allemaal zo leuk was. Slegts vir blanken!

Minpunt dus, Bewoners – Gemeente : 2 – 2

Conclusie

De conclusie is dat het een veel te lang artikel is en echt niemand dit leest. Toch de uitermate sterke conclusie:

Het gaat hier om parkeerbeleid, parkeerdruk en een gemeente die stelselmatig haar eigen inwoners niet serieus neemt. Toch hebben dezelfde partijen al decennia de macht en zitten wethouders vele termijnen uit in Zoetermeer. En het gaat om levensgenot van mensen in hun buurt en dat is heel goed te begrijpen en terecht.

Stem dan met de voeten en gooi het college van Zoetermeer op straat en ga zelf om de tafel zitten met de ICZ om te kijken wat voor boter je in de kuip hebt. En zoek desnoods een andere plek als het allemaal niet past met de auto.

En stem volgende keer op een andere partij. Niet eentje ter rechterzijde die voor eigen eer en roem groepen buiten de samenleving plaatst om vervolgens net zo schijnheilig mee te gaan besturen (bonusvraag: waar doel ik op!). Of technocraten waar procedure belangrijker is dan uitkomst (bonusvraag: meerdere antwoorden mogelijk)

Nee, bedenk dan wat je wil in je stad, wacht niet af en neem actie. Accepteer niet dat onschuldige mensen het slachtoffer worden van terreur, laat iedereen een eigen plek hebben en elke bestuurder die het waagt niet aan participatie te doen dient er direct uit te vliegen.

Dat heeft niets met knuffelen te maken maar alles met effectief zelfbestuur. Mensen die zelf positieve actie ondernemen zijn gelukkiger in het leven (lifehack #243) en is een veel beter alternatief dan de xenofobe spruitjeslucht die van kolommen en reageerpanelen afdruipt.

Mocht u verder nog stemadvies nodig hebben dan adviseer ik van harte die gezellige partij met vrolijke tomaat.

Ik wens u een smakelijk voortzetting met vegetarische spekjes ofzo.

Tien redenen om in opstand te komen

19 Oct 2011

Ook in Nederland zijn er nu ‘occupy’-bewegingen losgekomen om te protesteren tegen van alles en nog wat, voornamelijk de verrijking aan de top en de bezuinigingen voor de rest. De media probeert vooralsnog de protesten toe te schrijven aan beroepsdemonstranten en linkse hippies die niet echt een punt of onderwerp hebben. Toch zijn er zat goede redenen om ook in opstand te komen die niets te maken hebben met politieke kleur, maar om te strijden voor een samenleving waarin ook je kinderen gelukkig kunnen opgroeien. Tien redenen om mee te doen en in opstand te komen!

Niet-effectieve subsidies

13 Oct 2011

Nu probeer ik me zo min mogelijk te bemoeien met de interne strubbelingen van dat navelstarende landje aan de Noordzee, al was het alleen maar om de noodzaak tot alcoholgebruik te beperken, maar soms lees je dingen waar je maag van omdraait en je haren recht van overeind gaan staan.

Bericht van 13/10/2001 op Nu.nl:

Minister Jan Kees de Jager van Financi?n heeft namens het kabinet gereageerd op de kritiek van de Rekenkamer. Hij wil geen kwaliteitsnormen vastleggen en voelt er ook niet voor om een subsidie standaard te stoppen als die niet werkt.

nu.nl

Tijdens het lezen van het bericht van je van de ene verbazing in de andere. De rekenkamer constateert dat de regering de Tweede-Kamer voorliegt en bovendien niet-effectieve subsidies niet wil stoppen als blijkt dat deze niet werken.

Nu zijn er een hoop mensen geen voorstander van subsidies, ik ben er niet een van – het kan een nuttig middel zijn. Maar ik kan geen mensen bedenken die voorstander zullen zijn van niet-werkende subsidies.

En hoe zit het dan met de stop op allerhande subsidies? Kennelijk is het niet duidelijk of deze wel of niet werkten. Zo kan het gebeuren dat wellicht nuttige voorzieningen verdwijnen omdat ze buiten de geldroulette van de overheid vallen.

Ik vermoed wel welke clubs ze graag een hand boven het hoofd houden in subsidieland, namelijk die in het lobby- en borrelciruit opereren. Een vage missie-statement over het aantrekken van het internationale bedrijfsleven en je hebt een goede boterham – en gratis drank.

Is dat erg? Merkt u daar wat van? Laten we eens een lokaal voorbeeld erbij pakken. De bouwspeelplaatsen (VTC) verdwijnen op termijn, hoe de gemeente het ook probeert te verpakken.

Maar een aangetoonde nutteloze club als de WFIA (West-Holland Foreign Investment Agency – om bedrijven naar de regio te lokken ) krijgt nog steeds ondersteuning. Terwijl de eerste al tientallen jaren nuttig werkt doet met minimale middelen en de andere jaar op jaar volstrekt overbodig blijkt te zijn.

Kortom de overheid houdt de eigen schnabbels aan. Zeer waarschijnlijk omdat de heren en dames bestuurders nooit bij een bouwspeelplaats komen, maar wel graag met bevriende pakken een glaasje klinkt. En hoe internationaler, hoe vaker er een reisje bij komt kijken ( Zie bv de China-reizen ).

Conclusie is dat subsidiegeven een behoorlijke rechtse hobby kan zijn. Vooral als er overheidsgeld verdwijnt in de diepe zakken van driedelig grijs.

Denker in de polder

22 Aug 2011

Goedemorgen 132 – Avondje Latenstaan

13 Aug 2011

Goedemorgen 130 – Light Pollution in the Netherlands

11 Aug 2011