jsf.jpgKo Colijn schrijft in Vrij Nederland een prima stuk over de JSF en zet voor het gemak de tien argumenten tegen de JSF overzichtelijk op een rij. Mocht u het nog eens nodig hebben op verjaardagen en aanverwante politieke bijeenkomsten!

?1. Een besluit over de vervanging van de F-16 nu, in 2000-2001, is niet nodig: de F-16 kan mee tot 2015-2020.

2. Een besluit nu over de vervanging van de F-16 is niet wenselijk: over tien jaar zal Defensie veel beter in staat zijn een verantwoord besluit te nemen omdat zij dan een veel scherper inzicht zal hebben in de voor de vervanging van de F-16 hoogste relevante ontwikkelingen: de Europese veiligheids- en defensiesamenwerking, nieuwe technologische ontwikkelingen, de voortgang van het JSF-project (technisch en financieel) en Europese alternatieven.

3. De enige reden dat nu over de vervanging van de F-16 wordt gesproken is een oneigenlijke: de EMD-fase, een politieke erfenis van het vorige kabinet.

4. Meedoen aan de EMD-fase betekent de JSF kopen.

5. Meedoen aan de EMD-fase dient geen belang van Defen?sie en betekent dat de JSF wordt gekocht uit louter industri?le overwegingen, een unicum bij een groot materieelproject.

6. De aanschafkosten van de F-16 zullen (?) uitkomen op 15 tot 20 miljard gulden.

7. Bedragen van een dergelijke omvang kunnen ernstige verdringingseffecten veroorzaken bij de Klu zelf en bij de andere krijgsmachtdelen.

8. Geen enkel ander land van de Europese Unie overweegt thans de luchtmachtversie van de JSF te kopen. Een Nederlands besluit dat w?l te doen zou, in het licht van het streven naar nauwere Europese defensiesamenwerking, politiek het verkeerde signaal zijn en een onder?steuning van een tegen de Europese luchtvaartindustrie gerichte Amerikaanse strategie.

9. (Europese) taakspecialisatie, standaardisatie en pool?vorming (zouden) belangrijke criteria bij de vervanging van de F-16 moeten zijn.

10. De risico?s van het kopen van de JSF via de EMD-fase zijn enorm: de stuksprijs is onbekend, de levensduurkosten eveneens en we weten niet wat voor vliegtuig het wordt, mede omdat Defensie geen noemenswaardige invloed zal hebben op het project.?