U wou nog meer bewijzen dat onze regering stelselmatig de gestapo loopt uit te hangen met als excuus ‘ze europe’. U krijgt er nog eentje:

De plannen geeft de douane veel meer bevoegdheden om piraterij en namaakproducten te bestrijden. Zo adviseren zij een preventieve controle van bagage op inbreukmakend materiaal, waardoor ook harde schijven en mp3-spelers.

Indien de douane illegaal gekopieerde content aantreft, zou deze de producten in beslag kunnen nemen en desnoods vernietigen. Ook zou de douane buiten de rechter om te bevoegdheid moeten krijgen om ‘afschrikwekkende boetes’ uit te delen. Ook zouden grensautoriteiten eigenhandig essenti?le informatie direct aan de rechthebbenden kunnen terugkoppelen.

U bent dus preventief als schuldig aan een economisch ( civielrechtelijk! ) delict. Maar het kan nog gekker. Private organisaties als de RIAA en Brein die fulltime bezig zijn mensen lastig te vallen omdat de almachtige industrie heeft bedacht dat zij het slachtoffer zijn van vrije informatieverstrekking:

Bovendien moet ‘niet-commerci?le piraterij’, zoals file sharing via internet, binnen het strafrecht worden getrokken, zo betoogt het paper.

Kortom de overheid gaat binnenkort de vuile klusjes van de commercie opknappen. Een goed bewijs waar de macht nou eigenlijk ligt dankzij de lobbyclubs.