Rondom de bewonersinspraak van de Boerhaavelaan is al wat te doen geweest. Ik vroeg me in elk geval af of de hele gang van zaken niet weer heel erg ging lijken op hoe het destijds rondom de Vijverhoek is verlopen.

Bovendien is de inspraak voor zoiets belangrijks wel vrij kort nadat de laatste informatieavonden zijn gehouden afgelopen. Aangezien dat deze week al was vond ik het urgent genoeg om middels ‘mondelijke’ vragen het college aan de tand te voelen.

Het college ziet geen beren op de weg, maar vond het wel prima om de inspraak nog twee weken extra te geven. De inspraak is dus verlengt tot vrijdag 5 januari .

Mondelinge vragen plus antwoord college (PDF)