Beiden kwamen deze week in zwaar water ( hetzelfde zware water als waar Dutch Water Dreams zich in bevind?); Snowworld omdat het niet voldoet aan de normen van de internationale skibond de FIS) en dus geen wedstrijdbaan kan zijn, Holland Hall omdat het niet door kan gaan.

Kortom geen goede week voor ‘leisurestad’ Zoetermeer, waar overigens steeds meer weerstand tegen ontstaat.

Bij beide zaken was ik woordvoerder. En bij beiden voorspelde ik al dat het weinig goeds voor de stad ging betekenen – een herhaling van DWD. Nu is het college er ook achter: Holland Hall zal de doodslag betekenen voor het stadshart.

In 2005 heb ik voor het eerst aandacht gevraagd voor de leegstand in de stad. Anno 2011 is het nauwelijks een agendapunt dat om de hoek komt kijken; ondanks rampzalige resultaten.

De SP werd constant verweten Zoetermeer economisch de afgrond in te willen helpen door niets toe te staan. Niets is echter minder waar gebleken. Was er destijds daadkrachtig actie ondernomen om de echte spil van de stad te onthouden waren er nu minder problemen. Meer echte economie, minder bouw voor leegstand, meer aandacht voor (kleine) ondernemers. Ook hadden dan minder mensen in onzekerheid gezeten: de volkstuiners, JJ’s music house, de scoutingvereniging etc. En was toekomstvisie 2030 niet een document geworden wat nu al achterhaald is met allemaal onhaalbare dromen van (heel modern om te zeggen! ) de 1%.

Maar niet waar wethouder Emmens de scepter zwaait. Het college ging en gaat blind voor prestige en kleurige full-color folders, niet voor langzamere maar duurzame economische ontwikkeling.

Niet zo raar misschien als je bedenkt in welke kringen dergelijke plannen worden opgesteld. Bij Holland Hall is er een interessante cirkel; Paul van As is initiatiefnemer van de Hal, zoon van de bekende makelaarsondernemers, waarvan Anke van As weer in de raad zit voor… Ik insinueer geen kwade opzet, maar het toont wel een kleine cirkel van mensen die dromen over een dergelijk groot Zoetermeer. Bij Snowworld is dat niet veel anders. Je kan veel zeggen over directeur Snowworld, Dhr Hendriks maar niet dat hij een slechte netwerker – of ondernemer is.

Een minder bekend feit is dat eigenlijk de meerderheid van de coalitie tegen beiden projecten was. D66 en de PvdA hebben tegengas gegeven en intern zagen vele raadsleden het niet zitten. Maar helaas spelen kleinstedelijke polderbelangen mee. De coalitie zit er nu al zo lang met kleine wijzigingen dat het opblazen van het geheel een partij waarschijnlijk stemmen zal kosten. Bovendien zal de fractievoorzitter die dat op zijn geweten heeft niet lekker liggen bij toekomstige onderhandelingen. Kortom deze kan er in elk geval zeker van zijn nooit wethouder te worden. Zoetermeer is een ‘stad’ met een kleine politieke en bestuurlijke cirkel met een lang geheugen – niet noodzakelijker wijs geweten.

Bij Holland Hall was dat nog niet zo duidelijk. Door eindeloos ‘kaders’ en ‘randvoorwaarden’ te stellen werd gepoogd om de ‘schade’ zo klein mogelijk te laten lijken. Zelfs werd gesteld op een moment dat je het niet zal zien in het landschap ( hey, wat werd er ook alweer beweerd over de derde baan Snowworld?!). Wat grappig is overigens; voor een conferentiecentrum met megabioscoop en enkele duizenden parkeerplekken.

Bij snowworld ging het niet veel anders. Even leek het alsof men de poot stijf zou houden. De leidde tot de koortsachtige crisisonderhandelingen van december 2009. En Emmens zinspeelde op een vertrek.

Het leek ons bij de SP te veel om waarheid te worden. EN een onzalig nieuwbouwproject van de baan EN een slechte wethouder weg die zich niet bekommert om burgers. Helaas was dat het ook.

Om eerder genoemde redenen was het interne dreigement van de VVD om de stekker eruit te trekken drie maanden voor de verkiezingen genoeg om de neuzen op een lijn te krijgen.

Vervolgens heeft de PvdA gepoogd de nieuwe baan dood te ‘randvoorwaarden’. De voorwaarde bijvoorbeeld dat het in het landschap moet ‘passen’, geen ‘koelkast op pootjes’ mag worden en het niet mag leiden tot toename van de verkeersdruk. Dat is voor een koelkast op pootjes van 350 meter vrijwel onmogelijk.

Bij beide onderwerpen kan je een vijfde baan vullen. Niet met sneeuw, maar met gebroken politieke beloftes. Toen ik voor de skister Nicolette Sauerbrij met enthousiaste aanhang stond buiten de raadszaal heb ik uitgelegd waarom de SP tegen de vierde baan was (en is). Ze vonden het jammer, maar hadden respect voor de duidelijke standpunten. De meeste raadsleden van coalitiepartijen verdienen dat niet. Bestuurlijk gedraai; proberen via de achterkamertjes dingen te regelen; druk uitoefenen middels de coalitietoekomst en een hoop kaderstellende dure woorden.

Zij zorgen ervoor dat de stad en haar burgers worden opgezadeld met een dure erfenis van coalitiebelangen. In de tijd van crisis komt er nog steeds een onzinnige koelkast en men kan in deze tijd niet verder met plannen die wel zouden helpen om van Zoetermeer ook in de toekomst een fijne stad te maken. En dat alles voor de champagne-ego van de lucky few

Auteur is oud-raadslid in de gemeente Zoetermeer. En die het niet kan laten af en toe wat neer te pennen over de politek aldaar.