Ook in Nederland zijn er nu ‘occupy’-bewegingen losgekomen om te protesteren tegen van alles en nog wat, voornamelijk de verrijking aan de top en de bezuinigingen voor de rest. De media probeert vooralsnog de protesten toe te schrijven aan beroepsdemonstranten en linkse hippies die niet echt een punt of onderwerp hebben. Toch zijn er zat goede redenen om ook in opstand te komen die niets te maken hebben met politieke kleur, maar om te strijden voor een samenleving waarin ook je kinderen gelukkig kunnen opgroeien. Tien redenen om mee te doen en in opstand te komen!


1. Verrijking aan de top

Terwijl het slecht gaat met de wereldeconomie krijgen topmensen nog steeds enorme salarissen en vaak grote bonussen. Juist de stimulans achter de bonussen heeft geleid tot het nemen van onverantwoorde risico’s en de huidige crisis. Terwijl overheden miljarden moeten ophoesten om de economie in stand te houden, zien de aanstichters hun vergoedingen juist stijgen.

2. De bodemloze leensloot

Wat we betalen aan landen zoals Griekenland gaat niet naar de bakker daar om de hoek. Ook helpen we niet zo ‘luie’ Grieken ‘lui’ blijven. Het geld gaat voornamelijk richting de financi?le instellingen die de problemen hebben veroorzaakt.

Daar heeft men de laatste decennia veel geld aan verdient, maar nu het slecht gaat kunnen zij anders ‘ineens’ in de problemen komen. Het probleem leidt terug naar wanbeleid bij banken en bonuszucht bij managers. Het blijven geven van dergelijke steun lost niets op aangezien het extra geld direct omgezet moet worden om de rente van de leningen te betalen, met extra leningen bij de banken. Die bepalen vervolgens min of meer zelf, via de omkoopbare ‘rating-agencies’ zoals standard’s & poor hoeveel rente er gelapt dient te worden. Dit was doelbewust beleid. Zoveel mogelijk risico is meer verdienen, terwijl als het mis gaat de overheden toch wel redding bieden.

De enige oplossing is een radicale verandering van het economisch systeem of op termijn accepteren dat het geld van iedereen verdampt in een nog grotere crisis terwijl de aanstichters hun belangen al veilig hebben gesteld.

3. Afbreken welzijnsstaat is doelbewust

De bezuinigingen op zorg, onderwijs, kunst, welzijn zijn niet toevallig. In het neoliberale gedachtegoed moet alles naar de markt, de overheid is nergens goed voor. Dus op termijn moet alles geprivatiseerd worden, dat zou beter werken. Dat het een flagrante leugen is bewijst de huidige staat van voorzieningen in de VS, het niet functioneren van de ramphulp bij de tornado Katrina in New Orleans, de toegenomen armoede in landen die zwaar geprivatiseerd zijn en het succes van het Scandinavische overheidsmodel.

Winstjacht over de rust van patienten en studenten, stijgende kosten, uitsluiting van arme groepen en falende instellingen zijn allemaal symptoom van de cultuur die alles als een te managen bedrijf ziet, klaar voor private handen.

Een gezonde samenleving gaat voor gelijkwaardigheid, toegang tot belangrijke voorzieningen en een kans voor iedereen om zichzelf te ontplooien. Nee tegen de vrijemarktsleugen!

4. Geen privatisering van collectief eigendom!

De hele infrastructuur van Nederland is gebouwd van belastinggeld, van sporen, wegen, electriteitscentrales tot de kabel en waterleidingen. Als het aan de regering ligt gaat er zoveel mogelijk privaat. Dat betekent dat voorzieningen die wij hebben betaald in de laatste decennia voor een habbekrats worden verpatst om vervolgens te worden ‘vermarkt’. Verlieslijdende voorzieningen verdwijnen, duurzame energie gaat in de koelkast – want niet winstgevend en de overheid verliest de zeggenschap.

Hou wat van ons is van ons!

4. Belasting voor iedereen

De BTW is omhooggegaan in Nederland, maar de winstbelasting juist omlaag. Grote multinationals betalen minder dan 2% belasting in Nederland als ze zich hier vestigen terwijl inwoners en kleine ondernemers de volle mep moeten betalen. Vermogenden blijven belastingen ontduiken door slimme constructies en door de vele vrijstellingen betalen zij relatief veel minder dan mensen met een modaal inkomen. Faillissementsfraude kost een veelvoud in verhouding tot uitkeringsfraude maar wordt niet serieus aangepakt.

5. Snelle groei kloof tussen arm en rijk

Er wordt momenteel zwaar bezuinigd op uitkeringen, pensioenen, sociale werkplaatsen, huursubsidies en meer. Tegelijkertijd staan door saneringen en de influx van Oost-Europeanen -die vaak onder het minimumloon werken- laagbetaalde en vaak zware banen op de toch. Gevolg is groeiende armoede, terwijl aan de andere kant rijken steeds rijker worden. Dat leidt tot een scheve samenleving.

Dergelijke samenlevingen kenmerken zich door onveiligheid, verpaupering van (stads)wijken, groeiende problemen door drugsgebruik en criminaliteit, onvrede en toenemende spanningen tussen bevolkingsgroepen. Uiteindelijk is het bestrijden van symptomen duurder dan een goed sociaal opvangnet. Bovendien is iedereen beter af als je veilig over straat kan en alle mensen de kansen krijgen die ze nodig hebben.

6. Lobbygroepen hebben meer macht dan burgers

Lobbyisten in Nederland en Europa hebben meer macht over de parlementen en regeringen dan burgers kunnen uitoefenen met verkiezingen. Zij betalen vele miljoenen om zaken gedaan te krijgen voor het bedrijfsleven. De schiphollobby, de wapenlobby, de voedsellobby, de medialobby zijn bekende voorbeelden. Daarom breidt Schiphol uit, voeren we oorlog, worden strenge eisen wat betreft dierentransport en voedselveiligheid tegengewerkt en wordt het internet steeds minder vrij.

7. Democratie bestaat niet in Nederland

Als oud-raadslid ben ik tijdens mijn termijn minder gaan geloven in het ‘democratische’ gehalte van Nederland. Tijdens mediagenieke campagnes beloven partijen van alles en nog wat, maar dat is slechts lippendienst aan ‘het volk’. Onbelangrijke zaken worden wellicht geregeld, maar als het echt belangrijk wordt dan kiezen politici steevast voor de veilige schoot van het borrelcircuit. Burgers die iets aanvechten komen in een oerwoud van procedures waar de overheid zich vaak alleen houdt aan hun deel van de rechten maar niet hun plichten en worden actief tegengewerkt door ambtenaren en hun bestuurders.

Soms is het niet eens kwade wil. De vertegenwoordiging in Nederland is over het algemeen eenzijdig ouder, hoogopgeleid, baan binnen de overheid of zelfstandig bedrijfsleven, goed verdienend en kosmopolitisch. Zij begrijpen niet hoe het is om van een bijstand te moeten rondkomen, hoe te studeren met de huidige regelingen of hoe andere mensen hun maatregelen ‘ervaren’ en meemaken.

In het ‘debat’ zijn argumenten volledig ondergeschikt. Als men een meerderheid heeft zal men geen enkele moeite doen om zuiver te
discussieren. Partijen worden vaak met halve waarheden geconfronteerd en met halve toezeggingen met een kluit het riet ingestuurd.

De enige manier om iets gedaan te krijgen is massaal in opstand te komen. Alleen als de stemmende zieltjes in het geding zijn en dus de macht van partijen zullen politici geneigd zijn te luisteren, niet eerder. In mijn raadstermijn heb ik nog nooit meegemaakt dat er in het voordeel van inwoners werd beslist zonder dat zij in meer of mindere mate in opstand kwamen tegenover voorstellen.

8. Vrijheid van mensen

Wij zijn in toenemende mate minder vrij. Nederland is het land waar de meeste telefoontaps worden ingezet. Steeds meer ooit openbaar terrein is privaat, zoals winkelcentra, waar je alleen mag komen bij gratie van de eigenaar.

Onder het mom van kinderporno en terrorisme worden vrijheden steeds verder beperkt. Grootschalige inzet van camera’s is een begin. De volgende stap is de groei van private beveiligingsondernemingen die zich niet hoeven te verantwoorden zoals een politiemacht dat hier moet. Bovendien kost het steeds meer geld zonder bewezen verbeteringen. Zie ook samenscholingsverboden, preventief fouilleren, ID-plicht

Internet is steeds minder vrij, sites moeten worden geblokkeerd en in vele landen is het levensgevaarlijk kritiek te uiten. In Nederland zet de overheid spyware in om burgers te bespioneren.

Nederland zet stappen om mensen zonder proces lang vast te kunnen houden. Op dit moment wordt de immigratiewet misbruikt om demonstranten onbeperkt te kunnen vasthouden.

Internationaal worden reizigers-, paspoort-, belasting- en bankgegevens uitgewisseld met allerlei landen. Door middel van ‘profiling’ worden lijsten bijgehouden van personen met ‘verdacht’ gedrag. Dat kan bijvoorbeeld een kritische opstelling of reislustigheid zijn in combinatie met een ‘foute’ naam. Door vergaande terrorismewetgeving zijn vele mensen zonder proces en zonder rechten maandenlang vastgehouden en in sommige gevallen gemarteld zonder dat ze ergens schuldig aan waren. Niemand weet wat andere landen precies opslaan en of je per ongeluk op zo’n lijst staat. Daar kom je pas achter bij de douane.

Democratie kan alleen bestaan alleen in een vrije samenleving!

9. Uitzichtloosheid

De generatie van nu leeft in een meer verdeelde, armere samenleving dan de vorige. Rechten verdwijnen snel. Voor mensen die worden ontslagen of meer dan gemiddeld pech hebben in hun leven ( gehandicapt, psychische problemen, ongeluk, ontslag, scheiding ) vallen sneller tussen het wal en het schip de armoede in. Onze generatie hoeft niet te hopen op een pensioen, goede zorg of fatsoenlijk onderwijs. Studiekosten zijn hoger, salarissen zijn lager, internationale concurrentie groter.

We worden stelselmatig paranioa gehouden tegenover onze medemensen. We mogen steeds minder. Er wordt steeds meer gecontroleerd, steeds minder is prive. Organisaties weten meer van ons dan wij zelf. Er mag op steeds minder plekken gedemonstreerd worden.

Alles leidt tot een steeds meer eenheidsworst waar iedereen die zich niet houdt aan consumptie, werken en verder je bek dichthouden wordt gezien als een paria.

Het is tijd om onze plek en toekomst op te eisen!

10. Uitspelen van bevolkingsgroepen

Geluk, fatsoenlijk werk, mogelijkheid tot een gezin, ontspanning en bestaanszekerheid is geen eis dat links, centrum, rechts, zwart, bruin of wit is. Het is wat iedereen uiteindelijk wil en iedereen heeft recht op streven naar geluk.

We worden bezig gehouden met triviale zaken die groot in de media worden uitgevent en waar bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet. Waar mensen wellicht hun religie mogen uiten bijvoorbeeld. ‘ Als je niet voor ons bent bent je tegen ons’. Het wij versus zij denken leidt af van de werkelijke situatie. Politiek, media en corporaties zaaien verdeeldheid voor eigen gewin ( stemmen, verkoop (kijkcijfers) en winst ). Daarom worden protestbewegingen weggezet als verwarde anti-mensen zonder argumenten die de zegeningen van de consumptiemaatschappij niet op waarde weten te schatten

Waar we naar streven laat zich echter niet vatten in deze verdeeldheid. Laten we onze verschillen aan de kant zetten en samen strijden voor wat belangrijk is voor onze toekomst. Samen strijden voor gelijkwaardigheid, respect en een goede toekomst in een land waar niet het geld regeert maar waar menselijke waardigheid de basis is.

We moeten in opstand komen tegen de corrupte elites van het beursplein en hun corrupte vrienden in het parlement op het plein die geen moer geven om een solide samenleving en bereid zijn om vele mensen in armoede te storten zodat zij hun eigen zakken kunnen vullen. Weg met de anti-democraten, het militair-industrieel complex, de lobbyisten en de vrijemarktsfetisjisten!