Het gevreesde DBC-systeem die de zorg doet schudden vanwege de bureaucratische en administratieve lasten mag nu ook worden toegepast op geestelijke hulpverlening. Als je dus bij de psychiater loopt krijgt de zorgverzekeraar de precieze diagnose te weten. Handig om dat te koppelen en data-minen aan andere statistieken. Een zorgverzekeraar is immers een kansberekener. Er zijn al stemmen opgegaan om rokers of ongezonde eters mee te laten betalen. Mensen met geestelijke problemen zijn vast ook dure mensen.

Het is de bedoeling dat de DBC wordt gekoppeld aan het Burger Service Nummer dat iedere Nederlander in de communicatie met de overheid moet gaan gebruiken. Verzekeraars koppelen tegenwoordig allerlei diensten aan elkaar: hypotheek, arbeidsongeschiktheids?verzekering, aansprakelijkheidsverzekering. Straks komen daar gegevens over iemands geestes?toestand bij. Sorry, maar dat druist in tegen onze principes.?

Vrij Nederland: Je ziel op straat .