Kazemi vroeg eerst asiel aan in Groot-Brittanni? maar dat werd daar geweigerd.

Vervolgens deed hij hetzelfde in Nederland, maar dat weigerde zijn verzoek te behandelen omdat hij al in Groot-Brittanni? een asielverzoek had ingediend.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie meldde de Kamer eerder dat zij ervan uitgaat dat Groot-Brittanni? de jongen niet terugstuurt naar Iran als zijn leven daar in gevaar is.

Lekker makkelijke aanname ( nu.nl trouwens ) trouwens. En lekker humaan beleid weer. Doet me denken aan dit AD-artikel:

Mensen worden kapotgemaakt. Hun wordt elke kans op een normaal bestaan ontnomen. Ze worden in de illegaliteit en zwarte arbeid gedrukt. Willens en wetens lijdt deze politiek tot een onderklasse van volkomen rechteloze mensen.

Waarvan akte.