?Natuurlijk zijn er de nodige botsinkjes geweest ? tussen de commandant, de voorlichter en de verslaggever – maar er is onmiskenbaar wederzijds begrip. Groeiend begrip. De enige eis die wij stellen is rekening te houden met de veiligheid van onze militairen en de operatie niet te compromitteren.?

Eimert van Middelkoop over ‘onafhankelijke’ journalistiek onder de embedded vlag van het Nederlandse leger. Oftewel: alles gaat eerst door de perscensor in Den Haag. Arnold Karskens windt zich op. Dezelfde Eimert wilde trouwens ook geen hand geven aan de persprijswinnaars van Argos wegens aanhoudende kritiek op de missie in Afghanistan.