D? reden waarom vervoerders geen anonieme kaarten mogelijk wilden maken en deze zo onaantrekkelijk mogelijk houden:

De OV-bedrijven hebben na vier jaar een concreet en aanvaardbaar voorstel voor direct marketing op basis van individuele reisgegevens van OV-chipkaarthouders geformuleerd.
[..]
Met deze gegevens, namelijk reisfrequentie, tijdsduur die is verstreken na de laatste reis, binnen/buiten spits reizen, voorkeurstrajecten en voorkeursstations – krijgen de bedrijven informatie voor service- en dienstverlening aan de klant over bijvoorbeeld wijzigingen op stations en trajecten. Gegevens over binnen en buiten de spits reizen hebben vooral betrekking op de abonnementhouders en kunnen van nut zijn om deze doelgroep ook buiten de spits te laten reizen. Gebruikers van het OV houden altijd het recht te laten weten op bovengenoemde informatie geen prijs te stellen (de zogenoemde opt-out). De procedure voor opt-out dient eenvoudig te zijn en de relevante informatie moet voor iedere reiziger gemakkelijk te vinden zijn.

CPB

Het klinkt mooi, maar je vervoerder kan je vanaf nu geheel legaal bestoken met reclame en andere rommel die af te leiden valt uit je reisgedrag. De overheid (AIVD) heeft trouwens per definitie toegang tot al deze gegevens.