Omdat de politiestaat altijd is!

Van privacyparadijs tot controlestaat? laat zien dat technologische
mogelijkheden een grote, zoniet doorslaggevende rol spelen binnen
het veiligheidsbeleid. In toenemende mate staan politie en justitie
middelen ter beschikking als telefoontaps, toezichtcamera?s, DNA-profielen
of de mogelijkheid om met behulp van computerprogramma?s
bestanden met persoonsgegevens te analyseren (datamining).

In combinatie met hun ? fors verruimde ? bevoegdheden krijgen opsporings-
en veiligheidsdiensten daarmee bijna onbeperkte toegang
tot alle persoonsgegevens van burgers. Tegelijkertijd lijkt de privacy
van de burger steeds minder gewicht in de schaal te leggen, zodra
veiligheidsbelangen in het geding zijn.

De studie roept de vraag op of de balans tussen veiligheid en privacy
niet is doorgeslagen. Ze maakt duidelijk dat de gevolgen van de optelsom
van de veiligheidsmaatregelen veel verder gaan dan velen tot voor
kort voor mogelijk of wenselijk hielden. Deze uitkomst vraagt om een
hernieuwde maatschappelijke en politieke bezinning op de vraag hoeveel
privacy ?wij? als samenleving overhebben voor onze veiligheid.
Met deze uitgave wil het Rathenau Instituut een stimulans geven aan
het debat daarover.

Het rapport: Van privacyparadijs tot controlestaat