Het rapport gaat ook in op de privacyproblemen rond het OV-chipkaartproject. Zo wijzen de onderzoekers erop dat persoons- en reisgegevens goed worden gescheiden. Dat is belangrijk, omdat Trans Link Systems de reistransacties zeven jaar moeten bewaren om aan de fiscale wetgeving te voldoen.

Voor de reiziger is het probleem niet groot, want de onderzoekers stellen dat veel reizigers zich niet druk maken om de privacy. Bovendien houdt het College Bescherming Persoonsgegevens toezicht. De groep adviseert desondanks om reizigers zo veel mogelijk anoniem te laten reizen. Indien nodig zouden zij de keuze moeten hebben tussen hogere tarieven waarbij zij met volledige privacy reizen, en een lager tarief met een meer beperkte privacy.

Met zulke vrienden heb je in elk geval geen vijanden meer nodig