Misschien aardig om hier eens een serie van te maken.

Vandaag:

De PvdA eist een parlementair onderzoek naar de controles en regels waar leraren en zorgverleners constant aan moeten voldoen

Staf Depla ( nu.nl ) – 14 april 2008

De belangrijkste conclusie in het rapport is dat bestrijding van onnodige en dure bureaucratie alleen mogelijk is als de zorg weer wordt teruggeven aan de mensen op de werkvloer. Minder controle van bovenaf, minder managers van buiten, minder lagen in het bestuur en meer zeggenschap voor de mensen uit de praktijk. In de zorg moet te veel worden geregistreerd, er moeten te veel formulieren worden ingevuld, er zijn te veel verstikkende regels en er zijn te veel managers. De politiek die klaagt over de bureaucratie is er grotendeels zelf voor verantwoordelijk. De angst dat de kosten voor de zorg harder zouden stijgen dan geraamd, heeft geleid tot wantrouwen en nog meer regels en procedures. Om al die ingewikkelde regels uit te voeren zijn weer extra managers nodig. Een belangrijk deel van de bureaucratie in de zorg is kortom het gevolg van georganiseerd wantrouwen.

Agnes Kant – opinie – 20 november 2003