img10115

Gisteren was de Afghanistantop in Den Haag. Daarvoor werden het luchtruim, meerdere snelwegen (deels) en de stad hermetisch afgesloten. De wereldleiders willen vrede en democratie brengen naar Afghanistan maar zitten niet te wachten op input vanuit het eigen land. Democratie is kennelijk een exportproduct waar we zelf geen behoefte aan hebben.

De coalitie ‘Stop de NAVO’, individuelen en andere organisaties wilden graag hun aandacht vragen voor de problemen in de wereld, hoe de Navo, de VS en anderen in Afghanistan niet helpen bij het bestrijden van het probleem maar het juist verergeren. Dat geluid mocht in de stad van vrede en recht niet worden geuit. Om kritiek in de kiem te smoren had Gemeente Den Haag in een lullig plantsoen een aantal hekken geplaatst waar groeperingen met niet meer dan 50 mensen mochten demonstreren. Elke overtreding van dit gebod leidde tot arrestatie, zo was het dreigement.? Vervoer ging in politiebusjes vanaf het station. Zogenaamd om te faciliteren maar in praktijk om vooral de schijn op te houden dat de eensgezinheid op de top en onder de bevolking groot is.

img10124
Aan deze schijnvertoning werd terecht niet meegewerkt. Het grondwettelijk recht van demonstratie zou in deze tijden hoog in het vaandel gehouden moeten worden. Door de bestuurders wordt dat keer op keer alleen met de mond beleden. Waar het mogelijk is om zonder al te veel gezichtsverlies hier onder uit te komen zal men dat doen.

De coalitie heeft dinsdag met succes een dus ‘illegale’ demonstratie gehouden rond Den Haag Centraal. Tegen de 60 mensen hebben met risico op arrestatie hun stem laten horen. Onder deze mensen waren veel Afghaanse vluchtelingen die direct te maken hebben gehad met het geweld van de brengers der democratie. Tientallen politiemensen waren uitgerukt om deze mars tegen te houden, te frusteren en te blokkeren.

Aanstaand weekend zal een grotere herhaling gaan plaatsvinden in Straatsburg bij de 60-jarige verjaardag van de NAVO. Bewoners mogen hun huizen niet uit, de volledige stad is compleet geblokkeerd door de autoriteiten uit angst voor mensen die op vreedzame wijze hun mening willen delen. Er wordt gedregen met arrestatie, deportatie en mishandeling middels wapenstokken en traangas. Vanuit heel Europa en vooral Duitsland en Frankrijk zal er een massaal protest plaatsvinden. Tegen het vehikel NAVO, maar ook tegen het ontnemen van burgerrechten overal ter wereld door deze organisatie.

Ook de media speelt hierin een rol. Over de demonstratie werd door het ANP gesteld dat deze in de soep was gelopen door de lage opkomst. Niets was minder waar, de media vergeet dat elke vorm van fatsoenlijk protest verboden was. Het is dus geen nederlaag maar een overwinning op de autoriteiten om ons grondrecht uit te oefenen. Het is gotspe dat de meeste mediums deze lippendienst aan het bestuur verlenen.

img10132

Voordat de NAVO en diens bondgenoten het gaan hebben over het democratiseren van Afghanistan en daar duurzame vrede brengen moeten zij wellicht eens een hand in eigen boezem steken en bekijken hoe zij grondrechten ondermijnen in eigen landen. Waarom is het zo moeilijk om een ander geluid te laten horen? Niet onterecht klonk de retorische slogan dinsdag: Hoe ziet een politiestaat eruit? Nou, zo ziet een politiestaat eruit. Menig agent keek op dat moment wat beschaamd richting grond, de waarheid is ook niet makkelijk.