In de commissie Ruimte van afgelopen avond / nacht hebben we aandacht gevraagd voor een plan van Baztille Ateliers om een ‘wooncontainer’ te plaatsen op het terrein om zo internationale kunstenaars die tijdelijk naar de Baztille komen te huisvesten. Nu gaat dat via een gehuurd appartement en dat kost nodeloos geld, wat beter elders besteed kan worden.

Het college vond vooral de locatie slecht ( wonen aan de snelweg ) en dat is niet geheel onterecht. Alhoewel daar ook alweer jaren een woonwagenlocatie is. Dat is natuurlijk wel een beetje dubbel.

Wethouder Muijzers heeft in elk geval beloofd op korte termijn een oplossing te zoeken voor dit probleem.? Als SP zijn we daar blij mee aangezien dit project het zo gewilde ‘Zoetermeer internationaal op de kaart zetten’ heel goed mogelijk maakt tegen vrijwel geen kosten. In weerwil van al het ‘citymarketing’-geweld een welkom initiatief wat we vooral moeten steunen! Bovendien schommelt de leegstand van kantoorpanden ver boven de 10% ( laatste stand 18%! ) en die ruimte kan wellicht goed gebruikt worden.