Update: zie Snowworld II.

De kogel is door de kerk.  In voorgaande discussies over het Buytenpark hield het college zich op de vlakte over de uitbreidingsplannen van Snowworld, terwijl dat toch de belangrijkste peiler in dat gebied is.

snowworld_ontwerp

Recentelijk heeft de wethouder gesteld dat het college geen bezwaar heeft tegen de komst van een vierde baan en spreekt zich daarmee feitelijk uit voor verdere bebouwing van het park. Nadat het Van Tuyllsportpark recentelijk wegbestemd is als ‘grootschalige leisure-voorziening’ dreigt het Buytenpark hetzelfde lot te gaan delen. Is het niet gelijk danwel geleidelijk.

snowworld_ontwerp_2

De SP is van mijn dat de behoefte van de inwoners van Zoetermeer – en dat is veelal rust en recreatie  – niet moet staan boven de wensen van skiliefhebbers uit het hele land. Die overigens nu al aan hun trekken kunnen komen bij de drie banen die er al zijn.

snowworld_ontwerp_boven

Keer op keer stelt het college economische belangen boven andere belangen. De vraag is waar dat moet eindigen.  Naar mijn bescheiden mening moet prettig leven boven het maken van een pretpark voor de regio staan.

Tussen de alinea’s heen staan trouwens de schetsen voor de nieuwe baan.