Wanneer wij verder overwegen dat het bij een belangrijk deel van deze risicomijdende managers gaat om kneuzen, die uit het reguliere bedrijfsleven zijn verwijderd wegens wanprestaties en die door onvoldoende toezicht niet zelden handelingen verrichten die het daglicht niet kunnen velen, dan komt de vraag op waarom het Kabinet aan deze wantoestanden niet onmiddellijk een einde maakt.

Arnold Heertje ramt even door de porseleinkast van het openbaar bestuur. Lekkere column, allen lezen.