nrc-20070915-02015004-intro.jpg

In het NRC vandaag met gestrekt been een aanval op het consumentenkapitalisme en de funeste gevolgen van het vrijemarktfundamentalisme. Hoe consumeren leidt tot minder vrijheid en een minder diverse en interessante samenleving. Lees meer hier