En het bleef nog lang onrustig in het stadhuis. Vanavond ben ik bij de bewonersavond over de nieuwbouw van Palenstein-West geweest in een vol bedrijfsrestaurant. Als eerste aan de beurt is de plek van de gesloopte Schoutenhoek. De ontwikkelaar, Vidomes en de gemeente presenteerden de plannen tot zo ver.

De avond begon hoopgevend met een duidelijk verhaal van de ontwikkelaar hoe zij de toekomst zien, hoe ze een levendige buurt mogelijk hopen te maken en wat de consequenties zijn voor de omwonenden. Zoals bekend wekt het feit dat er meer hoogbouw terugkomt in Palenstein onrust in de buurt (niet geheel onterecht natuurlijk).

Zonder even op de verdere inhoud in te gaan viel mij tijdens de avond op dat de titel van de avond was ‘informatiebijeenkomst’,? aan het begin werd gesteld dat de ‘inspraak’ van de bewoners zeer op prijs wordt gesteld, maar dat de bouwvergunning al is aangevraagd. Bij veel mensen leidde dit tot irritatie aangezien al vele malen beloofd is : eerst met de bewoners praten, dan plannen lanceren, dan luisteren, dan uitvoeren. Met een uurtje informeel babbelen en ‘uitleggen’ wat de plannen zijn ben je er dan in mijn ogen niet.

Participatie, meedoen zijn voor mij kernwaarden. De baas in de buurt horen principieel de bewoners te zijn. Natuurlijk kan je niet iedereen tevreden stellen, maar Palenstein kent een berg mensen die bereid zijn constructief en op een positieve manier mee te denken over de toekomst van hun wijk. Dat bleek ook bij de betrokkenheid van veel mensen bij de plannen en hun opmerkingen.

Het is wellicht een andere manier van werken en denken om mensen meer en beter aan de knoppen te laten draaien, maar de gemeente moet hier echt nog een paar stappen maken. Zie ook het immer groeiende aantal berichten hier over participatie.

Er komt nog een herziening van het bestemmingsplan en hierbij zal de SP in elk geval zwaar tillen aan hoe mensen de besluitvorming meemaken en zelf bijdrages daaraan hebben mogen leveren.