Brenno de Winter – bekend van webwereld en onderzoek naar de ov-chip – schrijft even heel scherp hoe het ministerie van zich onttrekt aan democratische controle.

De OV-Ambassadeur krijgt drie ton per jaar voor het voeren van een kantoor op het ministerie. Ze heeft geen contract, kan niet worden ontslagen, wordt voor een periode van twee jaar genoemd. Sinds gisteren is duidelijk dat zij zich mag onttrekken aan transparantie waar normale overheid dat niet mag. Ze hoeft dan ook geen verantwoording aan wie dan ook af te leggen, omdat dat niet is vastgelegd en nu duidelijk is dat ze geen bestuursorgaan genoemd mag worden.

Zie column . Zie nieuwsbericht