hangplek_balijbos

Vanmiddag zijn we in aanloop naar een informatiebijeenkomst vanavond naar het Kurkhout gegaan om zelf de situatie te bekijken waar mogelijk een jongerenhonk wordt geplaatst naast de manage op een parkeerterrein.

manege_kurkhout

Ook hebben we een kort gesprek met de manegehouder gehad over de huidige situatie. Er schijnt momenteel behoorlijk overlast te bestaan van mensen die rondhangen en het Balijbos gebruiken als ontmoetingsplek.  Regelmatig zijn er incidenten. Opvallend genoeg zijn het vaak mensen die met de auto komen, dus niet perse jongeren.

De andere steen des aanstoots is  – wederom – de wijze van communicatie vanuit het college. Dat wordt door diverse mensen omschrijven als ‘door de strot duwen’, ‘niet serieus argumenten van bewoners meenemen’ en ‘arrogant’. Het moge duidelijk zijn dat wij daar het college op aanspreken zoals altijd.

kurkhout_prullenbak_des_aanstoots

Vanavond is er een bijeenkomst waar meer dan 900 bezwaarhandtekeningen worden aangeboden aan het stadsbestuur.  De SP zal daarbij ook aanwezig zijn.  Het laatste woord hierover is in elk geval nog niet gevallen!