Op 16 maart dit jaar was er een bijeenkomst over de woningmarktanalyse. Daarna heb ik direct gevraagd of 3 rapporten – waaronder de op papier gegeven analyse – ook digitaal opgestuurd zouden kunnen worden. Ik ben van mening dat namelijk iedere geïnteresseerde dergelijke rapporten makkelijk moet kunnen lezen. Het zijn immers openbare rapporten gemaakt met publiek geld en valt dus onder de wet openbaar bestuur (WOB) .

Het rapport concludeert dat er in een Zoetermeer een overschot is aan middelduur en dure woningen in bijna alle segmenten en een grote behoefte aan betaalbare en sociale woningen in alle categorieën ( huur, koop, woning, appartement ). Iets waar wij sinds het begin van onze periode al aandacht voor vragen en hebben gevraagd.

Helaas lijkt het er niet op dat dit snel gaat veranderen, maar dat komt later deze week nog aan bod.

Zonder verdere vertraging, leest u zelf eens: Analyse woningmarkt.