Zoals ik recentelijk al meldde maken zelfs de corporaties zich soms druk over het verdwijnen van woningen uit het bestand terwijl er nog altijd een groot tekort is aan diverse woningtypes. Dit is geen nieuw verschijnsel maar speelt al meer dan 10 jaar.  In sommige jaren is er zelfs meer gesloopt dan er bij is gekomen! Waar gemeentes aan de ene kant alles op alles moeten zetten om maar zoveel mogelijk woningen te bouwen ( in deze provincie wil het rijk 500.000 extra woningen! ) verdwijnt aan de andere kant woningen doordat corporaties en andere partijen de markt op zijn geschopt om projectontwikkelaartje te spelen.

De Tweede-Kamerfractie van de SP heeft recentelijk het rapport  ‘langs de slooplat‘ uitgebracht waarin dit allemaal nog maar eens helder beschreven wordt. Het is te hopen dat zolangzamerhand men in gaat zien dat dit beleid geen toekomst heeft.