Dinsdag 18 november is er weer een bijeenkomst over de stand van zaken wat betreft de woningmarkt in Zoetermeer. Met diverse experts en betrokkenen wordt gediscussieerd hoe het woningbouwbeleid in Zoetermeer de komende jaren vorm gegeven moet worden.

Vanaf 20:00 uur in het stadhuis voor mensen die interesse hebben om ook eens een kijkje te komen nemen.