De commissie Ruimte was er in elk geval snel over uit: Gratis Openbaar Vervoer is niet de beste manier om het gebruik te verhogen en toegankelijker te maken. Belangrijkste argument is natuurlijk het prijskaartje: 150 miljoen euro zou er nodig zijn. Vér boven het gemeentelijke budget.

Bovendien is er uit andere experimenten gebleken dat het gebruik niet eens zoveel zou stijgen. In Delft is bijvoorbeeld een actie met gratis OV naar het stadscentrum vroegtijdig stopgezet omdat het niet het gewenste resultaat had.

Wat wel werkt is het OV toegankelijk, snel en makkelijk te maken. Het college gaat in elk geval kijken naar gratis OV voor kinderen indien een volwassene een kaartje koopt ( toegankelijk en goedkoper voor gezinnen ), probeeracties voor nieuwe inwoners en acties om mensen die nooit in het OV komen eens te verleiden om het te proberen.

Naar onze mening had het vereenvoudigen van de tickets ook zeer kunnen helpen, maar daar kwam weinig respons op. In mijn vorige blog bleek al dat niet zozeer abonnementshouders, maar indicentele reizigers op kosten worden gejaagd. Juist de doelgroep om meer in het OV te krijgen!

Om nu met bv de RR te kunnen dient men eerst in de winkel een strippenkaart te kopen of er een te hebben. Buiten winkelopeningstijden is men aangewezen op het dure wagentarief indien iemand tenminste genoeg kleingeld heeft. Anders is het uberhaupt niet mogelijk om te reizen. Het dalurentarief ook in de lightrail of minstens op het station beschikbaar te maken zou al een heel verschil maken in gemak. De automaten in de lightrail zijn ook nog gebruikersonvriendelijk en onduidelijk ( geldt ook voor de OV-chipautomaten bij de RET trouwens ).

Ook overstappers worden gestraft door meerdere keren te moeten stempelen of meerdere kaarten te moeten halen ( bv bus – station Zoetermeer ).  Daarnaast kan de informatievoorziening beter. Allemaal zaken waar de reiziger die af en toe het OV in wil mee te maken krijgt.

Het college gaat in elk geval met voorstellen komen.  Ik ben benieuwd of we met ’slimme’ maatregelen en genoemde acties om de zaken grondig te verbeteren in Zoetermeer.