sleepy-cat.jpgDe titel rijmt op: hebben we ook weer gehad. Het resultatendebat is bedoeld als jaarverantwoording voor het afgelopen jaar, 2007 dus. Wat er gebeurt is en hoe zit met het geld. Toch is het zeer merkbaar dat alle partijen hun kruit droog houden voor het voorjaarsdebat over twee weken.

Wij hebben aandacht gevraagd voor de sociale voorzieningen en zorg waar veel geld over gebleven is, maar de doelen lang niet altijd gehaald. Vooral bij de WMO en de rommelige gang van zaken. Het is vreemd dat er dan op die onderdelen ineens 7, 6 miljoen over blijft! De SP zal zich inzetten om die gelden te reserveren waarvoor ze bedoeld zijn.

Ook hebben we de bibliotheek en het rottige noodpand in Oosterheem aangehaald, waarom wordt daar nog steeds niet gebouwd?

Voorts hebben we ook een klein compliment gegeven aan het college voor het overnemen van veel plannen van ons op het gebied van woningbouw die we in 2005 en 2006 hebben ingediend. Om ook maar eens te zeggen dat de SP-ers geen zure nee-stemmers zijn.

Verder hebben we het gehad over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder met betrekking tot onze handelsrelaties met China.

Ook was er nog een hele meta-discussie over lastenverlichting, geld teruggeven naar de burger etc, maar geen partij wou eigenlijk concreet worden op wat en hoe en vooral hoe dat te betalen is. Een eenmalige meevaller betekent niet dat voor de komende jaren veel geld over is. Wij hebben het overigens recentelijk gewoon aan de mensen op straat gevraagd.

Op naar het voorjaarsdebat!