Ans (Nieuwenhuizen, raadslid ook voor ons ) wees me op een artikel in het AD dat stelt dat de ‘Boerhaavelaan er voor de raad mag komen‘. Dat is een misverstand en heeft wellicht te maken met de lange en moeilijke trajecten die altijd plaats vinden voor bouwen.

Waar de raad mee ingestemd heeft ( na veel kritiek in de commissie Ruimte van o.a. onze zijde ) is het ontwikkelplan Boerhaavelaan. Dat betekent dat er -in principe- gebouwd gaat worden daar en maximaal de afgesproken hoeveelheden.

We hebben de wethouders de opdracht gegeven om de verplichte onderzoeken te doen. Wij willen eerst weten wat het plan oplevert qua bezonning, verkeersoverlast en andere effecten voor dat deel van de stad. Dat gebeurt bij het maken van een ontwerp-bestemmingsplan ( bent u daar nog? ) en dat is precies wat er nu gaat gebeuren.

Ik heb heel duidelijk gemaakt dat voor ons dan in elk geval pas de beslissing zal vallen of de SP steun verleent aan dit plan. Je kan immers niet voor of tegen iets zijn als je belangrijke basisinformatie nog niet hebt. Ook zien we het liefst dat er geschoven gaat worden met de torens. De wethouder heeft toegezegd dat te onderzoeken.

Wat wel vast staat voor ons is dat we toestemming geven voor bebouwing op een stuk wat toch vrij centraal ligt in Zoetermeer, maar dat is niets raars. De komende maanden beoordelen we het college ook over hoe goed zij de dialoog met de bewoners aan gaan.

Pas als we dat allemaal hebben gehad dan hebben wij het hele beeld en zijn we toe aan besluitvorming. De toekomst is dus nog alleminst zeker.  Het artikel op de SP-site is duidelijker dan het AD, wat hier naar mijn mening een fout beeld schetst.