Het dualisme ondermijnen volgens een recent onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat raadsleden teveel vergaderen en te weinig aan het volksvertegenwoordigen zijn. Dat lijkt mij niet een geheel verrassende conclusie. Ook SP-ers haalt de 50%-50% norm niet, alhoewel we samen met D-66 en lokale partijen de meeste tijd ‘buiten’ besteden.

( lezersvraag: Is de SP zichtbaar genoeg of juist niet? En zo nee, zijn alle suggesties welkom! )

(more…)