De volgende episode rond het winkelcentrum Vijverhoek in Driemanspolder is een feit. Eerder dreigden er op de plek grote woontorens te komen. Veel buurtbewoners waren (zeer terecht overigens) fel tegen deze plannen en kwamen met eigen plannen. Vorig jaar heeft de gemeentereaad besloten dat het college samen met de bewoners tot een nieuw plan moesten komen. Het was voor de eerste keer dat er besloten werd tot zgn Level-4 participatie. Het hoogste niveau waarop mensen kunnen meebeslissen, namelijk aan de ontwerptafel.

(more…)